Overlappe, delvis dekke hverandre, gripe over i hverandre (om to flater eller områder); i seilsport: ligge delvis ved siden av hverandre (om to fartøyer med samme kurs).