Konferanse, sammenkomst, forhandling, rådslagning; møte for å diskutere et bestemt emne av felles interesse, for å utveksle ideer eller for å oppnå enighet om omstridte spørsmål; forhandlinger mellom representanter for forskjellige stater eller organisasjoner.