Sjåvinist, selvgod, krigersk patriot; person som viser sjåvinisme.