Karakteristikon, (flertall karakteristika), særegenhet, særdrag, typisk trekk.