Antikvarisk, (til antikvar), som gjelder fortiden, gamle ting, bøker el.l.