Viktorianerne, ofte betegnelse på de engelske romanforfattere fra siste halvdel av 1800-tallet.