Normalisere, gjøre normal, f.eks. om en stats forhold til en annen ved at diplomatiske forbindelser gjenopptas; bringe i samsvar med en norm, f.eks. om å gjengi en målføretekst på bokmål eller nynorsk.