Sekundant, en som på sin parts vegne ordner med og er vitne ved en duell; en som hjelper, støtter noen i kamp, disputt, idrettskonkurranser el.l.