Olduvaidalen
Paleolittisk tid er nært knyttet til utviklingen av mennesket. Olduvaidalen i Tanzania er et viktig funnsted for fossile mennesker og steinredskaper.
Av .
Lisens: CC BY 2.0
Mohenjo Daro
Den buddhistiske stupaen i Mohenjo Daro, et viktig funnsted for Induskulturens historie.
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0
De store pyramidene ved Giza, bygget omkring 2505–2442 fvt., er kanskje Det gamle Egypts fremste varemerke.
Lisens: CC BY NC 2.0
Akropolis
Tempelanlegget Akropolis i Athen
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Vikingtid

Gokstadskipet, det største av de bevarte norske vikingskipene, har trolig vært bygd for oversjøiske handelsferder. Skipet er 24 meter langt, deplasement var ca. 30 tonn, og det har vært meget sjødyktig.

Av /KF-arkiv ※.

Oversikten over viktige epoker og hendelser fra verdenshistorien. Hovedvekten er lagt på den territorial-politiske historien.

Før vår tidsregning (fvt.)

Periode eller hendelse
9.–7. årtusen Begynnende fast bosetting i Midtøsten, med husdyr og korndyrking (hvete og bygg)
Før 7000 Jeriko – verdens eldste by – blir grunnlagt
7. årtusen Forsøk med kobberstøping i Anatolia. Det eldste jordbruket i Hellas
ca. 6000 Risdyrking i Thailand
6. årtusen Jordbruk langs Donau
ca. 5000 Kunstig vanning på elveslettene i Mesopotamia
5. årtusen Jordbruk i Mellom- og Vest-Europa
ca. 4000 Bronsestøping i Midtøsten. Plogen kommer i bruk
ca. 3100 Kong Menes samler Egypt
3. årtusen Tidlig egeisk kultur. Store byer vokser frem i Sumer. Bruken av kobber brer seg i Europa. Bronsealder i Thailand. Den eldste keramikk i Amerika. Ørkenen brer seg i Sahara-området
ca. 2700 – ca. 2000 Det gamle rike i Egypt
2500/2300 Induskulturen oppstår
2300-tallet Sargon 1 grunnlegger et mektig rike i Mesopotamia
ca. 2000 Indoeuropeisk bosetting i Sør-Hellas. Metallkultur i Peru. Melanesia blir folkesatt fra Indonesia
2. årtusen Minoisk kulturKreta (til ca. 1400). Melanesierne brer seg til Vest-Polynesia
ca. 1900-tallet Hettittene erobrer Anatolia og grunnlegger ca. 1650 et stort rike
1750/1500 Arierne ødelegger Induskulturen og bosetter seg i Nord-India
ca. 1700 Hammurabi samler Babylonia til ett rike
ca. 1650 Et minoisk rike oppstår i det østlige Middelhavet, går til grunne ca. 1450
1600-tallet Fremmedfolket hyksos erobrer Egypt
ca. 1600 Mykensk kultur i Hellas. Første bysivilisasjon i Kina; bronsealder under Shang-dynastiet
ca. 1550–1050 Det nye rike i Egypt
ca. 1320 Den mykenske kultur står på sitt høyeste
1300-tallet Det assyriske rike blir en sterk militærmakt. Jødisk innvandring i Palestina
ca. 1200 Den trojanske krig
1100–700 Fønikisk kolonisering rundt Middelhavet
1015–936 Det gamle Israels storhetstid under David og Salomo
1. årtusen Olmec-sivilisasjonen i Mexico
1000–800 Arierne ekspanderer øst- og sørover i India
800–700-tallet Etruskerne bosetter seg i Italia
800–600-tallet Assyria på høyden av sin makt
814 Karthago blir grunnlagt ifølge tradisjonen
753 Roma blir grunnlagt ifølge tradisjonen
ca. 750 De første greske koloniene rundt Middelhavet og Svartehavet
ca. 750–650 Kusj-riket i Nordøst-Afrika har sin storhetstid. Kusj hersket i Egypt ca. 725–656
700–450 Hallstatt-kulturen innleder jernalderen i Mellom- og Vest-Europa
700–300 Skyterne hersker nord for Svartehavet
ca. 660 Jimmu, ifølge tradisjonen Japans første keiser
625–539 Det nybabylonske rike
500–400-tallet Det athenske demokrati vokser frem
586 Babylonerne fører jødene i eksil
ca. 550 Kyros 2 grunnlegger Perserriket
521 Perserriket strekker seg fra Nilen til Indus
ca. 500 Jernalderen begynner i Afrika sør for Sahara: Nok-kulturen i Nigeria
400-tallet La Tène-kulturen innledes i Mellom- og Vest-Europa
494 Perserne slår ned gresk opprør i Jonia (Lilleasia)
490–449 Perserkrigene: Persernes invasjonsforsøk i Hellas mislykkes
477–431 Athens storhetstid
431–404 Den peloponnesiske krig: Sparta beseirer Athen
300-tallet Makedonia underlegger seg Hellas
334–323 Aleksander den store av Makedonia invaderer Lilleasia, erobrer Egypt og Iran og når India
ca. 321 – ca. 297 Chandraguptas rike i India
304 Ptolemeerriket i Egypt blir grunnlagt
275–235 Keiser Ashoka regjerer i India
260-årene Roma behersker Mellom- og Sør-Italia
264–146 Roma vinner herredømmet i det vestlige Middelhav gjennom de tre puniske kriger mot Karthago
ca. 250 Kong Arsakes grunnlegger Parterriket sørøst for Det kaspiske hav
214 Keiser Shi Huangdi fullfører arbeidet med den store kinesiske mur
202 Ny rikssamling i Kina: Han-dynastiet
100-tallet Silkeveien gjennom Sentral-Asia knytter Kina til Vesten
168 Roma beseirer Makedonia
146 Hellas under romernes kontroll. Karthago blir fullstendig ødelagt
64 Pompeius erobrer Syria
58–49 Caesar erobrer Gallia
53 Parterne slår en romersk invasjon tilbake
50–14 e.Kr. Romerriket utvikler seg til keiserdømme
30 Egypt blir romersk provins

Etter vår tidsregning (evt.)

ca. 30 Etter korsfestelsen av Jesus bringer Paulus kristendommen til Lilleasia, Hellas og Roma
43 Romerne erobrer England
50–500 Funan-riket ved nedre Mekong, det første større riket i Sørøst-Asia
70 Romerne erobrer Jerusalem
117 Romerriket når sin største utstrekning
132–135 Jødisk opprør mot romerne; jødene fordrives fra Palestina
170-årene Kristendomsforfølgelsene i Roma tiltar
220 Han-dynastiet faller, Kina blir splittet i tre deler

230-årene

Goternes innfall i Romerriket begynner
265 Kina blir gjenforenet under det vestlige Qin-dynastiet
300-tallet Maya-sivilisasjonen i Mellom-Amerika oppstår; høykultur i Mexico. Øst-Polynesia blir folkesatt
320–528 Nytt indisk storrike: Guptariket i Nord-India
325 Kirkemøtet i Nikea
330 Konstantinopel blir Romerrikets hovedstad; rikets tyngdepunkt forskyves østover. Pavedømmet får en selvstendig stilling overfor keisermakten
ca. 350 Hunerne invaderer Iran og India
370-årene Hunerne trenger inn i Europa
381 Kirkemøtet i Konstantinopel
383 Kristendommen blir statsreligion i Romerriket.
395 Romerriket blir delt i Vest- og Øst-Romerriket
400-tallet Hovedfasen av de germanske folkevandringene. Det vestromerske rike går til grunne i 476
ca. 450 Angelsaksernes erobring av England begynner
451 Kirkemøtet i Khalkedon – innfører læren om Kristi to naturer
486 Chlodvig grunnlegger Frankerriket
488–493 Ostrogoterne tar makten i Italia
531–579 Sasanideriket i Iran når sin største utstrekning
ca. 570 Langobardene erobrer Nord-Italia, Muhammed blir født
ca. 600 Maya-sivilisasjonen når sitt høydepunkt
600-tallet Det bysantinske rike blir hellenisert. Bulgarsk ekspansjonBalkanhalvøya
618 Ny rikssamling i Kina under Tang-dynastiet. Kinas herredømme i Sentral-Asia når sitt høydepunkt midt på 600-tallet. Sterk kinesisk innflytelse i Japan
632 Muhammed dør; den islamske ekspansjon begynner
632–661 Under de første kalifer erobrer araberne et stort rike fra Libya til Iran
661–750 Omayyade-kalifatet, de arabiske erobringene fortsetter vestover til Spania og østover til Indus
668 Korea blir samlet til ett rike
700–800-tallet Store kongedømmer i Ghana og i Nord-Nigeria (Kanem-Bornuriket)
700–1100 Arabisk handelsekspansjon i Øst-Afrika
711 Araberne invaderer Pyrenéhalvøya
732 Arabernes erobringer i Europa blir stanset av en frankisk hær under Karl Martell ved Poitiers
774 Karl den store knekker langobardenes makt i Nord-Italia
793 Vikingenes første herjingstokt
800 Karl den store blir kronet til keiser av paven i Roma; et nytt vestlig keiserdømme oppstår
ca. 800 Den første danske rikssamling under Godfred
ca. 800 Angkor-riket vokser frem i Kambodsja. New Zealand blir befolket fra Polynesia
843 Karolingerriket blir delt i tre ved forliket i Verdun
864 Vikingene (væringene) erobrer Kiev, som blir hovedstad i det første østslaviske riket (Kievriket)
ca. 870–930 LandnåmstidenIsland
871 Kong Alfred av Wessex stanser de danske vikingenes ekspansjon i England
880-årene Harald Hårfagre erobrer den norske vestkysten (se slaget i Hafrsfjorden)
896 Madjarene under Árpád erobrer Ungarn
900-tallet Den klassiske maya-kulturen går under. Toltec-kulturen i Mexico når sitt høydepunkt. Grønland blir kolonisert fra Island
937–975 Kongene Athelstan og Edgar befester angelsaksernes herredømme i England
955 Den tyske konge Otto 1 beseirer madjarene ved Lechfeld
960–992 Mieszko 1 grunnlegger Polen
962 Otto 1 blir kronet til romersk keiser; det tysk-romerske rike blir til
969 Fatimidene erobrer Egypt og grunnlegger Kairo
972–997 Fyrst Géza grunnlegger Ungarn
ca. 1000 Norrøne ferder til Nord-Amerika (Vinland). Chimu-riket i Peru vokser frem. Muslimsk fulani-rike i Nord-Nigeria. Mahmud av Ghazni hersker over Afghanistan, Iran og deler av India, der han innfører islam
1000-tallet Tangut-riket Xi-Xia behersker Sentral-Asia. De første hausastatene i Nord-Nigeria
1014 Vikingenes nederlag i slaget ved Clontarf gjør ende på deres herredømme i Irland
1014–1035 Den danske konge Knud 1 den store samler et stort nordsjørike av Norge, Danmark og England
1018 Bulgaria blir erobret av det bysantinske rike
1044 Kong Anawratha samler Burma til ett rike
1054 Det store skisma mellom den greske og den romerske kirke (kirken deles i østkirken og vestkirken)
1055 De seldsjukkiske tyrkerne erobrer Bagdad
1066 Normannerne erobrer England
1068 Normannerne erobrer de bysantiske områdene i Sør-Italia
1070-årene–1122 Konflikt mellom pavemakten og den tysk-romerske keiser (Investiturstriden)
1096–1099 Det første korstog. Franske og andre riddere invaderer Lilleasia og Syria og grunnlegger kristne riker, som Jerusalem
ca. 1100 Khmer-riket i Kambodsja står på høyden av sin makt
1100- og 1200-tallet Tysk kolonisering i Øst-Europa. Rikssamlingstid i Sverige, som også underlegger seg Finland. Store statsdannelser i Zimbabwe
1127 Tungus-folket ruchen fordriver Song-dynastiet fra Nord-Kina
1154 Henrik 2 oppretter det angevinske rike i England og det sørvestlige Frankrike
1180-årene Sultan Saladin erobrer de fleste av korsfarernes besittelser
1185 Militærdiktatur i Japan under Minamoto-ætten
1188 Mongolene skaper et sterkt rike i Ytre Mongolia
1198 Muhammad av Ghor grunnlegger et stort muslimsk rike i India med Delhi som hovedstad
1198–1216 Pavens innflytelse i verdenspolitikken når sitt høyeste under Innocens 3
1200-tallet Aztekene erobrer Mexico-dalen
1200–1400-tallet Den tyske ordens rike i de baltiske land
1204–1261 Korsfarer-keiserdømme i Bysants (det latinske keiserdømme)
1215 Nord-Kina blir herjet av mongolene under Dsjengis-khan, som så vender seg vestover
1217–1263 Under Håkon 4 Håkonsson når Norgesveldet sin største utstrekning
1220 Det første thai-riket blir opprettet i Thailand
1220- og 1230-årene Mongolene erobrer Russland (Den gylne hordes rike)
ca. 1230–ca. 1280 Mongolene underlegger seg hele Øst-Asia unntatt Japan
1241 Mongolene invaderer Polen, Ungarn og Böhmen
ca. 1250–ca. 1450 Mali-rikets blomstringstid
1291 Det sveitsiske Edsforbundet blir opprettet
ca. 1300 De osmanske tyrkerne starter sin ekspansjon i Tyrkia
1300-tallet Glanstid for Majapahit-riket på Java og Bali. Kongo-riket blir den mektigste stat i denne delen av Afrika
1309–1377 Pavestolen flyttes til Avignon
1337–1453 Hundreårskrigene mellom England og Frankrike. Frankrike seirer
1339–1565 Hindustaten Vijayanagar dominerer Sør-India
1341 Svartedauden bryter ut i Øst-Asia
1347 Svartedauden kommer til Europa
1368 Mongolene mister herredømmet i Kina; Ming-dynastiet kommer til makten
1392 Yi-dynastiet kommer til makten i Korea og beholder den til 1910
1397 Kalmarunionen mellom Danmark, Sverige og Norge
ca. 1400 Inkaene erobrer Chimu-riket og skaper en stormakt i Sør-Amerika
1400-tallet Storhetstid for det vietnamesiske rike og for Benin-staten i Nigeria
1402 Timur Lenk beseirer osmanene i Anatolia
1405 Ved sin død hersker Timur Lenk fra Eufrat til Nord-India
ca. 1415 Henrik Sjøfareren begynner systematisk å undersøke Afrikas vestkyst
1431 Jeanne d'Arc dømmes til døden for hekseri og for å ha brukt mannsklær
1421 Beijing blir hovedstad i Kina
1434–1394 Medici-familien styrer Firenze
1453 Tyrkerne (osmanene) erobrer Konstantinopel og gjør ende på det bysantinske rike
1462–1505 Ivan 3, den første russiske tsar, samler Russland og gjør ende på mongolenes herredømme
1464–1492 Songhai-riket ved Niger når sin største utstrekning
1469 Norge må oppgi Shetland og Orknøyene
ca. 1475 Burgund på høyden av sin makt
1492 Granada, arabernes siste støttepunkt i Spania, faller; Spania blir samlet til ett rike. Columbus når Amerika
1494 Den fransk-habsburgske strid om makten i Italia begynner. Tordesillas-avtalen mellom Spania og Portugal om «verdens deling»; i den følgende tid blir koloniveldet i Sør-Amerika grunnlagt
1498 Vasco da Gama kommer som den første europeer sjøveien til India
1500–1600-tallet Storhetstid for Marokko, som blant annet okkuperer Songhai-riket (1591)
1501–1524 Ismail 1 grunnlegger en iransk nasjonalstat
1505 Portugiserne oppretter de første handelsstasjoner i Øst-Afrika
ca. 1510 De første afrikanske slaver kommer til Amerika
1511 Portugiserne erobrer Malakka, Sørøst-Asias viktigste havneby, og gjør derfra videre fremstøt østover
1516–1517 Tyrkerne erobrer Syria, Egypt og Arabia
1519 Hernán Cortés begynner erobringen av aztek-riket
1519–1522 Fernão de Magalhães' ekspedisjon foretar den første jordomseiling
1519–1556 Karl 5 av Spania og Nederland blir tysk-romersk keiser og hersker over et stort verdensrike
1517 Martin Luther henger opp 95 teser på kirkedøren i Wittenberg
1521 Riksdagen i Worms, der Martin Luther blir erklært fredløs
1526 Slaget ved Mohács: Tyrkerne erobrer Ungarn. Babur erobrer kongeriket Delhi og grunnlegger mogulstyret
1531 Francisco Pizarro begynner erobringen av inkariket
1536–1537 Reformasjonen innføres i Skandinavia og England
1541 Calvin blir leder av den reformerte kirken i Genève
1545 Sølvfunn i Peru og Mexico
1540-årene Süleyman den store bringer det osmanske riket til høyden av sin makt
1545–1563 Konsilet i Trento (Trient): Motreformasjonen begynner
1550 Ny mongol-invasjon i Kina
1558–1603 Elizabeths regjeringstid styrker protestantismen i England
1560-årene Spanierne erobrer Filippinene
1565 Akbar innlemmer Deccan i mogulriket
1570-årene Nederlandsk opprør mot det spanske herredømmet; Utrechtunionen blir opprettet (1579); Nederland blir en av Europas økonomiske stormakter
1571 Slaget ved Lepanto: Tyrkernes sjømakt i det sentrale Middelhavet blir knekt
1581 Jermak innleder russernes erobring og kolonisering av Sibir
1588 Den spanske armada blir beseiret av den engelske flåte
1598 Ediktet i Nantes gir protestanter og katolikker like rettigheter i Frankrike
1600-tallet Flere europeiske land oppretter handelsstasjoner ved Guineabukta
1603 Herskerhuset Tokugawa oppnår shogunatet i Japan, og beholder makten i landet til 1867
1607 Første permanente engelske bosetning i Amerika (Jamestown, Virginia)
1608 Franske kolonister grunnlegger byen Québec
1618–1648 Trettiårskrigen i Europa
1619 Nederlenderne grunnlegger Batavia (Jakarta), begynnelsen til koloniriket i Ostindia. De første slavene fra Afrika blir innført til tobakksplantasjene i Virginia
1642–1649 Borgerkrig i England, som blir republikk
1644 Mandsju-dynastiet Qing kommer til makten i Kina
1645 Abel Tasman seiler rundt Australia og kommer til New Zealand
1652 Nederlenderne grunnlegger Cape Town
1658 Sverige på høyden av sin makt, med besittelser blant annet i de baltiske land og Nord-Tyskland. Nederland erobrer Sri Lanka
1660 Danmark-Norge blir enevelde. Restaurasjonen i England
1660-årene Frankrikes storhetstid begynner (Ludvig 14-tiden)
1665 Kongo-riket går i oppløsning etter sammenstøt med Portugal
1679–1682 René de La Salle utforsker Mississippi og reiser fransk krav på Louisiana
1683 Mandsjuene erobrer Taiwan
1685 Ludvig 14 opphever Nantes-ediktet
1688 England blir et konstitusjonelt monarki; borgerskapet overtar den politiske makt
1689–1725 Peter den store grunnlegger St. Petersburg som ny russisk hovedstad
1690 Engelske kjøpmenn grunnlegger Calcutta
1697 Kina okkuperer Ytre Mongolia
1699 Østerrike erobrer Ungarn fra tyrkerne
1700–1721 Den store nordiske krig
1701–1713 Den spanske arvefølgekrig
1707 Union England–Skottland: Storbritannia blir til. Mogulriket går i oppløsning
1720-årene Ashanti-riket i Ghana blir en stormakt
1740–1748 Den østerrikske arvefølgekrig. Preussen blir en stormakt under Fredrik 2 den store
1750-årene Rivalisering mellom briter og franskmenn om makten i India ender med britisk seier
1756–1763 Sjuårskrigen; Storbritannia befester sin posisjon som verdens ledende kolonimakt og får kontroll over India og store deler av Nord-Amerika; Frankrike blir den store taperen
1768 James Cook begynner utforskningen av Stillehavsområdet
1770 James Cook tar Australia i britisk besittelse
1770-årene Den industrielle revolusjon begynner i England
1772, 1793, 1795 Polens tre delinger
1775–1783 De forente staters uavhengighetskamp
1776 USA erklærer seg uavhengig
1788 Britene tar Australia i bruk som straffekoloni
1789 Den franske revolusjon begynner
1789 George Washington blir USAs første president
1790-årene Russland fullfører sin ekspansjon i sørvest ved å erobre steppene ved Svartehavet fra tyrkerne
1792 Frankrike blir republikk; revolusjonskrigene begynner
1796 Britene erobrer Sri Lanka
1799 Napoleon begår statskupp i Frankrike og opphever revolusjonsforfatningen
1802 Danmark opphever slaveriet
1803 USA kjøper Louisiana (se Louisiana-kjøpet) og øker sitt territorium til det dobbelte
1804 Napoleon Bonaparte blir fransk keiser. Haiti blir selvstendig
1804–1806 Napoleon beseirer Østerrike og Preussen i napoleonskrigene. Det tysk-romerske rike blir oppløst
1805 Britene beseirer den fransk-spanske flåten ved Trafalgar
1806 Kapplandet blir britisk koloni (Kappkolonien)
1807 Hausastatene i Nord-Nigeria og områdene omkring blir erobret av fulaniene
1808 Frigjøringen av de spanske og portugisiske koloniene i Latin-Amerika begynner
1809 Russland vinner Finland
1812 Napoleons mislykkede felttog mot Russland
1814 Danmark avstår Norge til Sverige. Norge får sin egen grunnlov
1815 Napoleon blir beseiret. Wienkongressen innleder stormaktssamarbeid i Europa. Storbritannias storhetstid begynner. Nederland forenes med Sør-Nederlandene til Kongerike Nederlandene
1818 Shaka grunnlegger det mektige zuluriket i Sør-Afrika
1819 USA kjøper Florida av Spania. Singapore blir grunnlagt som britisk støttepunkt
1820-årene Det britiske ostindiske kompani blir overherre over hele India
1821–1829 Den greske frihetskrig
1823 USAs president fremlegger Monroe-doktrinen som sikrer USA dominans i Latin-Amerika
1826 Britene erobrer Assam og starter erobringen av Burma (i dag Myanmar)
1828 Uruguay blir opprettet som bufferstat mellom Argentina og Brasil
1830 Julirevolusjonen i Frankrike. Belgia blir selvstendig
1830-årene Koloniseringen av den amerikanske prærien begynner. Boernes «store trekk» fra Kappkolonien
1830–1847 Frankrike erobrer Algerie
1830–1854 Russerne erobrer Kasakhstan
1831 Belgia blir selvstendig kongerike
1832 Den første av en serie parlamentsreformer i Storbritannia
1833 Den tyske Tollunion blir opprettet. Slaveriet blir forbudt i de britiske koloniene
1835–1845 Texas river seg løs fra Mexico og blir en stat i USA
1837–1901 Dronning Victorias regjeringstid
1840 New Zealand blir britisk koloni
1842 Opiumskrigen i Kina: Kina avstår Hongkong til Storbritannia
1845–1846 Hungersnød i Irland; masseutvandring til USA
1845–1749 Britene erobrer Punjab og Kashmir
1846 Kornlovene oppheves i Storbritannia – et viktig skritt i retning av frihandel. Grensen USA–Canada blir endelig fastlagt
1846–1848 Krig USA–Mexico: USA utvider sitt territorium i sørvest
1847 Staten Liberia blir opprettet av rømte og frigitte slaver
1848 Februarrevolusjonen. Den annen republikk blir opprettet i Frankrike. Nasjonalistiske opprør i store deler av Europa, særlig Østerrike, Tyskland, Ungarn og Italia
1850–1864 Taiping-opprøret i Kina, rettet mot mandsju-styret
1852–1870 Det andre keiserdømme i Frankrike
1853–1856 Krimkrigen
1857–1859 Sepoyopprøret (Den første indiske frihetskrig)
1858 India går over til den britiske krone. Flere traktathavner åpnes for utlendingers handel med Kina
1859 Samlingen av Italia begynner
1860 Kina overgir Amur- og Ussuri-området til Russland. Den franske ekspansjonen i Vest-Afrika begynner med utgangspunkt i Senegal
1861–1865 Borgerkrigen i USA: Nordstatene seirer, slaveriet blir opphevet
1864 Preussen beseirer Danmark og erobrer Schleswig-Holstein
1866 Preussen beseirer Østerrike. Frankrike trekker seg ut av Mexico
1867 USA kjøper Alaska av Russland. Canada blir britisk dominion. Det nordtyske forbund blir opprettet; Ungarn blir likestilt med Østerrike i dobbeltmonarkiet Østerrike–Ungarn
1868 Meiji-restaurasjonen blir innledet i Japan etter en voldsom borgerkrig
1869 Suezkanalen blir åpnet
1869–1871 Canadas territorium blir utvidet i vest
1870–1871 Den fransk-tyske krig. Pariskommunen. Tyskland blir samlet til et keiserrike med den prøyssiske minister Bismarck som den ledende politiker
1870-årene De første sosialistiske partier i Europa. Frankrike innfører den tredje republikk
1875 Storbritannia kjøper aksjemajoriteten i Suezkanalen
1878 Romania og Serbia blir selvstendige
1879 Stillehavskrigen mellom Chile, Bolivia og Peru fører til chilensk seier
1881 Frankrike okkuperer Tunisia
1882 Trippelallianse mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia. Opprør i Egypt mot tyrkernes styre; britisk okkupasjon
1884 Parlamentarismen blir innført i Norge. Tyskland annekterer Sørvest-Afrika, Togo og Kamerun. Frankrike fullfører anneksjonen av Indokina; Annam blir protektorat
1884–1886 Berlinkonferansen; Europas stormakter innleder sin mest aktive imperialistiske periode
1885 Leopold 2 av Belgia gjør Kongo til sin personlige eiendom
1885–1886 Tyskland og Storbritannia underlegger seg Øst-Afrika. Gullfunn i Transvaal
1886 Burma blir innlemmet i Britisk India
1890 Bismarck går av; Vilhelm 2 legger om Tysklands utenrikspolitikk i mer ekspansjonistisk retning
1893 Allianse Frankrike-Russland
1894–1895 Krig mellom Kina og Japan, Japan seirer og erobrer Taiwan
1895–1896 Etiopiske styrker slår italiensk erobringsforsøk tilbake
1896 Frankrike legger Madagaskar under seg
1898 Fashoda-konflikten mellom Storbritannia og Frankrike. Krig USA–Spania: USA erobrer blant annet Filippinene og Cuba
1899–1902 Boerkrigen i Sør-Afrika
1900 Bokseropprøret i Kina – et mislykket forsøk på å fordrive europeerne fra landet
ca. 1900 Innvandringen til USA når sitt høydepunkt
1901 Australsambandet blir opprettet som britisk dominion
1902 Cuba blir selvstendig
1904 Fransk-britisk entente avslutter kolonistridighetene mellom dem
1904–1905 Krig mellom Russland og Japan, som vinner overhøyhet i Korea. Japans seier stimulerer nasjonalismen i Asia
1905 Den første revolusjonen i Russland: tsarregimet blir modernisert. Norge bryter ut av unionen med Sverige
1907 Britisk-russisk entente. New Zealand blir dominion
1908 «Ungtyrkernes» oppstand. Bulgaria blir selvstendig. Østerrike-Ungarn annekterer Bosnia og Hercegovina. Den belgiske stat overtar styret i Kongo
1910 Japan annekterer Korea. Sør-Afrika-unionen blir opprettet. Opprør fører til borgerkrig i Mexico
1911 Revolusjon i Kina: Sun Yat-sen blir republikkens første president. Marokkokrisen mellom Frankrike og Tyskland
1911–1912 Italia erobrer Libya
1912–1913 Balkankrigene: Tyrkia mister det meste av sitt territorium i Europa. Albania blir selvstendig
1914 Egypt blir britisk protektorat. Panamakanalen blir åpnet
1914–1918 Den første verdenskrig
1914–1915 Frankrike og Storbritannia erobrer de fleste tyske koloniene
1917 USA går med i krigen. Balfour-erklæringen gir jødene løfte om et nasjonalt hjem i Palestina. Revolusjon i Russland; tsardømmet faller: etter en «borgerlig» fase tar bolsjevikene makten under oktoberrevolusjonen. Finland blir selvstendig
1918 De allierte seirer i krigen. Dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn blir oppløst; Tsjekkoslovakia, Jugoslavia, Estland, Latvia og Litauen blir opprettet. Borgerkrig i Finland
1918–1922 Borgerkrig og utenlandsk intervensjon i Russland
1919–1920 Versaillestraktaten gir Tyskland skylden for krigen. Weimarrepublikken blir opprettet
1920 Nasjonenes Forbund blir opprettet med sete i Genève. USA innleder en isolasjonistisk periode
ca. 1920 Motstanden mot det britiske styret brer seg raskt i India
1920–1923 Tyrkia blir republikk under Mustafa Kemal (Atatürk)
1921 Det kinesiske kommunistparti blir stiftet
1922 Egypt får begrenset selvstendighet. Sovjetunionen blir opprettet. Fasciststyre under Mussolini i Italia. Den irske fristat blir opprettet
1923 Økonomisk kaos i Tyskland
1926 Generalstreik i Storbritannia. Militæropprør i Portugal; Salazar tar makten
1926–1928 Chiang Kai-shek tar makten i Kina
1927 Abdulaziz 2 (Ibn Saud) oppretter det rike som fra 1932 blir kalt Saudi-Arabia
1928 Den første sovjetiske femårsplan; kollektivisering av jordbruket i Sovjetunionen
1929 Børskrakk i New York innleder økonomisk verdenskrise
1931 Spania blir republikk. Japan besetter Mandsjuria
1932–1935 Krig Bolivia–Paraguay
1933 Hitler blir rikskansler i Tyskland; nazistenes maktovertagelse. USAs nye president Franklin D. Roosevelt lanserer New Deal-politikken og «god nabo»-politikken overfor de latinamerikanske stater
1935 Italia invaderer og erobrer Etiopia. Josef Stalins regime setter i verk Moskvaprosessene
1936 Japan og Tyskland oppretter Antikominternpakten; Italia slutter seg til 1937
1936–1939 Borgerkrig i Spania; falangistene seirer. Palestina-araberne gjør opprør mot det britiske styret
1937 Full krig Japan–Kina. Burma blir skilt ut fra India
1938 Østerrike blir innlemmet i Tyskland. Tyskerne annekterer Tsjekkoslovakia
1939 Italia annekterer Albania. Tysk-sovjetisk ikke-angrepspakt. Tyskland invaderer Polen; den annen verdenskrig begynner
1940–1942 Aksemaktene rykker frem i Europa og Nord-Afrika
1941 Tyskland og dets europeiske allierte invaderer Sovjetunionen. Japan angriper USA i Pearl HarborHawaii og utvider dermed den annen verdenskrig til Stillehavsområdet
1942–1945 De allierte styrker beseirer aksemaktene
1944 Island blir selvstendig
1945 Tyskland og Japan blir slått. Den første amerikanske kjernefysiske bombe. De forente nasjoner blir opprettet. Sovjetunionen beholder kontrollen i de okkuperte områdene i Øst-Europa, mens USA blir den ledende makt i Vesten; den kalde krigen begynner
1945–1954 Opprør mot den franske styret i Indokina ender med fransk nederlag
1946 Juan Perón blir president i Argentina
1946–1949 Borgerkrig i Kina ender med seier for kommunistene under Mao Zedong. Nasjonalistene beholder Taiwan
1947 Britisk India blir delt i de selvstendige statene India og Pakistan. Truman-doktrinen sikrer amerikansk hjelp mot kommunistisk innflytelse i Europa. Marshall-planen
1948 Burma blir republikk. Staten Israel blir opprettet. Kommunistisk maktovertagelse i Tsjekkoslovakia, Polen og Ungarn. Organisasjonen av amerikanske stater blir opprettet
1948–1949 Den første israelsk-arabiske krig
1949 NATO og Forbundsrepublikken Tyskland blir opprettet. Den første sovjetiske kjernefysiske bombe. Indonesia blir selvstendig. Den første apartheid-lovgivning i Sør-Afrika
1950–1953 Koreakrigen
1951 Kineserne besetter Tibet
1952–1953 Militærkupp i Egypt; landet blir republikk
1952–1956 Mau-Mau-oppstanden i Kenya
1954 Genève-konferansen: Laos, Kambodsja og Vietnam blir selvstendige. Vietnam blir delt
1954–1962 Nasjonalistoppstand og krig mot Frankrike ender med at Algerie blir selvstendig
1955 Warszawapakten blir opprettet. Bandungkonferansen, det første møte av offisielle representanter for afrikanske og asiatiske land
1956 Folkereisning i Ungarn blir slått ned av sovjetiske styrker. Den annen israelsk-arabiske krig (Suezkrisen)
1957 Avkoloniseringen av Afrika begynner med at Ghana blir selvstendig. Romatraktaten blir inngått og det europeiske fellesmarked opprettet. Den første Sputnik skytes opp. Vietnamkrigen begynner
1958 De Gaulle til makten i Frankrike. Den femte republikk opprettes 1959
1959 EFTA blir opprettet. Fidel Castro tar makten på Cuba
1960 Mange afrikanske stater blir selvstendige. Borgerkrig bryter ut i Belgisk Kongo
1960/1963 Brudd Sovjetunionen–Kina
1960-årene Borgerrettsbevegelsen i USA
1961 Berlin-muren blir bygd. Økende amerikansk engasjement i Vietnam. Sør-Afrika blir republikk og trer ut av The Commonwealth. Første bemannede romferd
1962 Cubakrisen. Grensekrig Kina–India. Borgerkrig bryter ut i Etiopia–Eritrea
1965 Grensekrig India–Pakistan. Massiv amerikansk deltagelse i Vietnamkrigen
1965–1975 Vietnamkrigen blir en politisk og militær belastning for USA
1965–1980 Hvitt, uavhengig regime i Sør-Rhodesia
1966 Frankrike trekker seg fra det militære samarbeid i NATO. Kulturrevolusjonen i Kina begynner
1967 Juntastyre i Hellas. Den tredje israelsk-arabiske krig (Seksdagerskrigen)
1968 Studentopprør i Frankrike gir gjenklang i hele Europa. Liberalisering i Tsjekkoslovakia blir stanset ved militær intervensjon
1969 Motsetningene i Nord-Irland slår ut i åpen konflikt
1970 Avtale Polen–Vest-Tyskland: grensene fra 1945 blir akseptert av tyskerne
1970–1973 Marxisten Salvador Allende president i Chile
1970-årene Normalisering av forholdet USA–Folkerepublikken Kina
1971 Folkerepublikken Kina blir medlem av FN. Krig India–Pakistan. Staten Bangladesh blir opprettet
1973 Storbritannia, Irland og Danmark blir medlemmer av EF. Oljekrisen begynner og innvarsler økonomisk stagnasjon i Vesten. Amerikansk tilbaketrekning fra Sør-Vietnam. Den fjerde israelsk-arabiske krig (Yom Kippur-krigen). Militærkupp i Chile
1973–1974 Innenrikspolitisk krise i USA: Watergate-saken
1974–1975 Portugal blir et demokrati
1975 Spania blir et demokrati. Portugal gir Mosambik og Angola selvstendighet. Kommunistene overtar makten i Vietnam, Laos og Kambodsja
1976 Mao Zedong dør; oppgjøret med hans mest radikale medarbeidere begynner. Militærkupp i Argentina. Den libanesiske borgerkrigen begynner
1978 Israel invaderer Libanon
1978–1979 Sjah-regimet i Iran avløses av et ortodokst-revolusjonært islamsk styre under ayatollah Khomeini
1979 Sovjetunionen invaderer Afghanistan. USAs president Jimmy Carter medvirker til Camp David-avtalen mellom Egypt og Israel. Revolusjon i Nicaragua. De konservative vinner valget i Storbritannia og innleder en periode med privatisering
1980 Zimbabwe (tidligere Rhodesia) blir selvstendig under svart flertallsstyre. Sosial og politisk uro i Polen; en uavhengig fagbevegelse blir dannet. Krig Iran–Irak bryter ut. Militærkupp i Tyrkia
1981 Militærstyre innføres i Polen. Israel annekterer Golan
1982 Storbritannia og Argentina i krig om Falklandsøyene. Ny israelsk invasjon i Libanon
1983 USA invaderer Grenada. Militærstyret i Argentina opphører.
1984 Sikhene gjør opprør i India. Indira Gandhi blir skutt
1985 Mikhail Gorbatsjov overtar lederskapet i Sovjetunionen og innleder en periode med politiske reformer. USA går til total handelsboikott av Nicaragua.
1986 Corazón Aquino vinner presidentvalget på Filippinene. Sveriges statsminister Olof Palme blir myrdet. Verdens verste kjernekraftulykke i Tsjernobyl
1987 Iran-Contras-affæren rulles opp i USA. Demokratiske valg i Tyrkia. USA og Sovjetunionen undertegner INF-avtalen.
1988 Nasjonalitetsuro i Sovjetunionen. Våpenhvile mellom Iran og Irak. Cuba trekker seg ut av Angola
1989 Sovjetunionen trekker seg ut av Afghanistan. Store omveltninger i Øst-Europa starter med demokratisering i Polen og Ungarn, senere opptøyer i DDR og masseutvandring til Vest-Tyskland. Berlinmuren faller. I Tsjekkoslovakia blir kommunistene kastet og Václav Havel blir ny president. Nicolae Ceausescu blir styrtet og drept i opprør i Romania.
1990 Frie valg i Bulgaria. Demokratisering i Sør-Afrika; ANC blir tillatt og Nelson Mandela løslatt. Jemen og Sør-Jemen slås sammen
1991 Golfkrigen presser Irak ut av Kuwait. Jugoslavia går i oppløsning; Warszawapakten oppløses.
1992 Militærkupp i Algerie. Full krig i Bosnia-Hercegovina; Serbia og Montenegro oppretter nytt Jugoslavia. Sultkatastrofe og borgerkrig i Somalia
1993 Tsjekkoslovakia oppløses og deles i Tsjekkia og Slovakia. EF blir omdannet til Den europeiske union (EU); det indre markedet innføres. Israel og PLO anerkjenner hverandre;
1994 Apartheidsystemet blir avskaffet; Nelson Mandela blir ny president i Sør-Afrika. Palestinsk selvstyre innføres i Gaza og deler av Vestbredden.
1995 Sverige, Finland og Østerrike blir medlem av EU. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) blir formelt opprettet.
1995–1996 Væpnet konflikt mellom russiske regjeringsstyrker og utbrytere i republikken Tsjetsjenia.
1996 Israel bomber Sør-Libanon og bygger nye bosettinger på Vestbredden; fredsprosessen stanser opp. Boris Jeltsin velges til president i Russland.
1997 Mobutu-regimet faller i Zaïre; landet får igjen navnet Kongo. Hong Kong blir tilbakeført til Kina.
1998 Fredsavtale i Nord-Irland. Borgerkrig i Sierra Leone. Sosialdemokratene overtar makten i Tyskland. USA og Storbritannia bomber Irak. Krig i Kosovo.
1999 Schengen-avtalen blir undertegnet.
2000 Nytt regime i Jugoslavia. Krigen i Kongo involverer en rekke andre land i regionen.
2001 Terror mot USA 11. september med angrep på World Trade Center i New York og Pentagon i Washington.
2002 12 av EU-landene tar i bruk euro som felles valuta og myntenhet. . Den Afrikanske Union opprettes.
2003 En USA-ledet koalisjon går til angrep på Irak og fjerner styret til Saddam Hussein, men aksjonen fører til splittelse i Europa.
2004 Ti land fra Øst- og Sør-Europa blir medlemmer av EU: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Malta og Kypros.
2005 EU-grunnloven blir avvist i flere folkeavstemninger. Terroraksjoner i London.
2006 Krig mellom Israel og Hizbollah-geriljaen i Libanon.
2007 Bulgaria og Romania blir medlemmer av EU
2011 Opprøret i Syria starter som en del av den arabiske våren. Den egyptiske revolusjon
2012 Krig i Mali, Konflikt i Øst-Kongo
2013 Gisselaksjon i In Amenas
2013–2014 Maidan-opprøret i Kiev
2014 Russland annekterer Krimhalvøya
2021 Storbritannia trer ut av EU, oppblussing av Israel-Palestina-konflikten
2022 Russland invaderer Ukraina

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg