Akbar, indisk keiser av moguldynastiet, etterfulgte sin far Humayun i 1556. I de nærmeste førti år befestet han sin posisjon og erobret alt land fra Kabul til Bengalbukta. Akbar var en fremragende administrator. Hans politikk gikk ut på smelte sammen en uensartet befolkning ved toleranse. Han var selv mystiker og stiftet en ny religion, Din Ilahi, som var basert på flere religioner. Den fikk ingen varige resultater. Ved hans hoff virket diktere, musikere og bildende kunstnere. Hans politiske medhjelpere var Todar Mal og Abu-l Fazl som skrev hans biografi på persisk.