Vijayanagar, ruinby ved Hampi i Sør-India, hovedstad i et mektig rike av samme navn som omfattet mesteparten av Deccan-halvøya. Lenge var byen hinduismens bolverk mot islamske erobrere fra nord. Etter tradisjonen ble riket grunnlagt 1336, men dets eldre historie er lite kjent. 1565 ble den rike og praktfulle byen inntatt og plyndret av en koalisjon av islamske fyrster. Men riket kom seg for en tid opp igjen og gikk først endelig under ca. 1614. Nå er det bare vidstrakte og mektige ruiner igjen.