Balkans historie

Balkanhalvøya. Til venstre: Balkan 1878–1912. – Til høyre: Grensene i 1913.

Av /Store norske leksikon ※.

Slaget på Kosovo polje i 1389. Her kjempet bosniere og serbere mot de osmanske tyrkerne som trengte frem på Balkan. Maleri av Adam Stefanović, 1870.

Artikkelstart

Balkan er en halvøy i Sørøst-Europa, og brukes ofte noenlunde synonymt med Sørøst-Europa. Det er uenigheter om hvordan Balkan skal avgrenses, kulturelt, historisk eller geografisk, men en vanlig definisjon inkluderer Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Hellas, Kosovo, Kroatia, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, samt den sørlige delen av Romania og den europeiske delen av Tyrkia.

Balkan har opp gjennom historien vært et veikryss, et møtested for handel, og et område preget av invasjoner og migrasjon. Halvøyas historie er preget av at stormakter har kjempet om innflytelse. Store, multietniske statsdannelser er blitt avløst av mindre, og statsgrensene har vært omskiftelige og omstridte. For mange er «Balkan» blitt et negativt ladd ord og forbindes med politisk uro og etnisk konflikt.

Befolkning

Balkan er et av de eldste bebodde områdene i Europa, med en utpreget blandet befolkning både etnisk, språklig og kulturelt. Området har fra gammelt av også stort religiøst mangfold (islam og kristendom).

De største folkegruppene på Balkan i dag er grekere, albanere, rumenere og forskjellige slavisktalende folk, som serbere, kroater, bulgarere med flere. Andre språklige og etniske grupper er blant annet tyrkere, armenere, jøder, sigøynere og vlaker.

De eldste historisk dokumenterte folk på halvøya var grekere, makedonere, trakere, illyrere, geter og daker. På 400-tallet kom blant annet gotere og hunere. På 500-tallet begynte innvandring av slaviske folk i nordvest, etterfulgt av bulgarere på 600-tallet, et folk som snart ble slavisert. Så kom til slutt tyrkerne (osmanene) i 1300–1500. Tyrkiske grupper bosatte seg vesentlig i det mest fruktbare slettelandet, i Bulgaria og Makedonia.

Med nasjonalismens fremvekst fra 1800-tallet vokste det frem nye statene som ble sett som tilhørende én folkegruppe, selv om befolkningen gjerne var blandet. Etter den første verdenskrig fant det sted store folkeforflytninger, spesielt i forbindelse med den tvungne utvekslingen av kristne og muslimer mellom Hellas og Tyrkia i 1923. Nesten 500 000 muslimer ble flyttet fra Hellas til Tyrkia, mens rundt 1,5 millioner gresktalende kristne tyrkere ble flyttet fra Tyrkia til Hellas.

Et viktig kjennetegn ved Balkan er at etniske grenser ikke overlapper med de politiske grensene. For eksempel har det bodd store grupper serbere i Kroatia, kroater og serbere i Bosnia, og albanere i Kosovo og Nord-Makedonia. Siden 1800-tallet har imidlertid etnonasjonalistiske prinsipper blitt lagt til grunn for nasjonsbyggingen. Dette har til tider fått brutale konsekvenser når politikere har søkt å utvide staten til å omfatte grupper med samme etnisitet utenfor landets grenser, eller endre befolkningssammensetningen innad i landet ved for eksempel tvangsassimilering eller etnisk rensing.

Politisk historie

I Balkankrigene 1911–13 tapte Tyrkia mesteparten av sine besittelser i Europa, samt Libya.

Av /KF-arkiv ※.

I det første århundret var hele Balkanhalvøya kommet under romersk kontroll. Da Romerriket ble delt i år 395, gikk delelinjen tvers gjennom Balkan. Den vestlige delen ble styrt fra Roma, og den østlige fra Bysants. Med det store skismaet i 1054 ble Balkan delt mellom den romersk-katolske og den ortodokse, bysantinsk innflytelsesfæren.

På midten av 1300-tallet gikk osmanske hærer over til Europa og skaffet seg på 1500-tallet kontroll over Balkanhalvøya. Et viktig slag fant sted i Kosovo i 1389, da tyrkerne overvant en styrke som bestod av kristne Balkan-folk. I 1444–1466 ga den albanske fyrstesønnen Skanderbeg osmanerne betydelig motstand i det som nå er Albania, men Balkan var snart underlagt osmansk styre. I århundrene som fulgte, gikk mange etterhvert over til islam, spesielt folk i midt i skjæringspunktet mellom øst- og vestkirken, slik som Bosnia og de albansktalende områdene.

På 1700-tallet gjorde Østerrike og Russland de viktigste landevinningene på Balkan. På slutten av 1800-tallet begynte osmanerne å miste herredømmet over halvøya, og stormaktene kjempet om å overta makten i forskjellige områder. Nye, mindre stater oppstod etter hvert som det store osmanske riket raknet, men store territorier forble osmansk-kontrollert frem til første verdenskrig,

Med ustabile, omstridte grenser, mange kriger og svake demokratiske tradisjoner har de forskjellige folkegruppene mange ganger blitt satt opp mot hverandre. De fleste statene har i perioder hatt regimer som har undertrykt, fordrevet og til og med utryddet folkegrupper ansett som uønsket på et gitt territorium.

Den kalde krigen var med visse unntak preget av relativt rolige interetniske forhold. Da Jugoslavia gikk i oppløsning i i 1991–1992, ble det imidlertid ny uro, og nittitallet var preget av krig og etnisk rensning i flere av de jugoslaviske etterfølgerstatene. I dag lever det millioner av mennesker fra Balkan i vesteuropeiske land og i USA. 2000-tallet er også preget av stor intern migrasjon på Balkan.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Sarah K

Hei, satt og jobbet med eksamen da jeg bemerket meg at hyperlinken til Makedonias historie sender deg til feil domene, Hellas' historie.
Sarah

svarte Ida Scott

Hei, takk for tilbakemelding, dette er nå rettet opp i. Lykke til med eksamen! Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg