Faktaboks

Offisielt navn
Republic of Ghana
Norsk navn
Republikken Ghana
Hovedstad
Accra
Statsform
Republikk
Statsoverhode
Nana Akufo-Addo (stats- og regjeringssjef)
Statsminister
-
Landareal
227 533 km²
Totalareal
238 540 km²
Innbyggertall
33 475 870 (Verdensbanken 2022)
Offisielt/offisielle språk
Engelsk
Religion
Kristendom, islam, lokale religioner
Nasjonaldag
6. mars
Valuta
Cedi à 100 pesewas
Flagg
Riksvåpen
Ghana, plassering
Ghana (mørkegrønt) ligger i Afrika (lysegrønt).
Ghana, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Ghana med naboland rundt, kart
Ghana og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Ghana er en republikk i Vest-Afrika som ligger ved Guineabukta. Landet grenser i vest til Elfenbenskysten, i nord til Burkina Faso, i øst til Togo og i sør til Guineabukta.

Ghana, som var den britiske kolonien Gullkysten, ble selvstendig i 1957. Demokratisering og politiske reformer ble innført i 1990-årene. Landet er noe større enn Sør-Norge. Hovedstaden er Accra.

En teori går ut på at Ghana (navnet) betyr «krigerhøvding», som i middelalderen var en tittel på konger i grenseområdet til dagens Mali, Mauritania og Senegal.

Nasjonalsangen er ’God Bless Our Homeland Ghana’ (’Gud velsigne vårt fedreland Ghana’).

Geografi og miljø

Ghana (hovedkart)

Ghana

Av /KF-arkiv ※.
Kakum Nasjonalpark.
.
Lisens: CC BY 2.0

Den 539 kilometer lange kyststripen består hovedsakelig av sandstrender med laguner utenfor elvemunningene i øst og vest, og mangler havner. Det er klippeodder på den sentrale kystsletta. Terrenget er relativt flatt med spredte knauser. Nordover stiger terrenget i terrasser. Lengst nord når Ashanti- og Kwahu-platåene opp til omkring 800 meters høyde.

Terrenget heller mot øst ned mot det store Volta-bassenget som hovedsakelig består av elva Volta med de to hovedtilløpene Hvite Volta (Nakambe) og Svarte Volta (Mouhoun). I Volta-bassenget ligger Voltasjøen, verdens største menneskeskapte innsjø, på cirka 8500 kvadratkilometer. Den ble dannet ved oppdemming av Akosombo-dammen og har et av Afrikas største vannkraftverk.

Øst for Voltasjøen, på grensen mot Togo, ligger fjellområdet der Ghanas høyeste punkt befinner seg. Lenge trodde man det var den populære toppen Afadjato med sine 885 meter over havet som innehadde denne æren. Offisielt er dette fremdeles høyeste punkt, men et norsk følge fant i 2019 at Afadjato ikke når høyere enn i underkant av 600 meter over havet. Som det faktisk høyeste fjellet i Ghana lanserte de Lakleta litt lenger nord, GPS-målt til 907 meter over havet. De fikk medhold av daværende ambassadør til Ghana Gunnar Holm, en ivrig fjellvandrer, som også har bekreftet høyden.

Ghana ligger i den tropiske klimasonen med høye og lite varierende temperaturer og stor nedbør. Årlig gjennomsnittstemperatur ved kysten er cirka 26 grader ved kysten og nærmere 29 grader i innlandet. De høyeste temperaturene inntreffer oftest i februar-april. Årsnedbøren varierer mellom 700 og 2500 millimeter, mest i sørvest og minst i sørøst. I den sørlige delen av Ghana er det to regntider, i april-juni og september-november. I nordlige deler er det én regntid i mai-august. I den 4-6 måneder lange tørketiden i nord blåser ’hamattan’ (tørre vinder) fra Sahara.

Kystområdet har ytterst mangrovesumper og lenger inne gressland og krattskog. Store områder i det sørlige Ghana har tropisk regnskog. De midtre og nordlige landsdelene har savannevegetasjon.

Dyrelivet er svært rikt med mange arter av pattedyr, fugler, fisker og insekter. Pattedyrene omfatter blant annet flere apearter, deriblant sjimpanse og marekatter, halvaper, løve, leopard, flekkhyene, snikekatter og otere. Det er mer enn 700 fuglearter, og i elver og innsjøer lever blant annet flodhest, krokodiller, lungefisk og sjøkuarten senegalmanat. Det er flere slangearter, blant annet pytoner, mambaer og kobraer. Blant insektene er det flere sykdomsoverførende arter.

Folk og samfunn

The Boti Falls (Ghana)

Fra Botifallene nær Accra.

The Boti Falls (Ghana)
Lisens: CC BY NC 2.0
Ghana (Befolkning) (marked, Kumasi)

Markedet i Kumasi.

Av /NTB Scanpix ※.

Det finnes nærmere 75 folkeslag med ulike språk og tradisjoner; 65 av disse utgjør bare omkring én prosent av Ghanas totale folketall. I sør utgjør blant annet ashanti, anyi og fanti abron 44 prosent av befolkningen. Gadangaene i og omkring Accra utgjør omlag åtte prosent og ewe lenger øst 13 prosent. I nord er det folkegrupper som dagari, dagomba, konkomba og mamprusi.

Ghana er tett befolket, og flest bor i de sentrale kystområdene. Urbaniseringsgraden er 54 prosent per 2016.

Offisielt språk er engelsk, men gurspråk og kwaspråk er mest utbredt. 23,4 prosent av befolkningen er analfabeter.

Forventet levealder ved fødsel er 69,1 år for kvinner og 64,1 år for menn. Per 2016 er cirka 57 prosent av befolkningen under 25 år.

71,2 prosent av befolkningen er kristne, 17,6 prosent er muslimer og 5,2 prosent dyrker tradisjonelle religioner. Det er en muslimsk befolkning i nord og kristne og animister i sør.

Svært utbredt er sykdommer som diaré, hepatitt, tyfoidfeber, malaria, denguefeber, gul feber, leishmaniasis, schistosomiasis, meningitt og aids.

Stat og politikk

Ghana, Elmina

Elmina ble grunnlagt av portugiserne på 1400-tallet, og ble tidlig et viktig senter for europeernes handel på Gullkysten. I dag er byen en av landets viktigste fiskehavner.

Av /KF-arkiv ※.

Ghana er en presidentstyrt republikk med flerpartisystem. Presidenten er både statsoverhode, regjeringssjef og militær øverstkommanderende, og velges i allmenne valg for fire år med mulighet for gjenvalg én gang. Parlamentet har ett kammer med 275 seter.

Landet er inndelt i 16 regioner.

Forsvaret består av hær, marine og flyvåpen. Militærtjeneste er frivillig. Landet deltar i FNs fredsbevarende aksjoner.

Ghana er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, Verdens handelsorganisasjon, G 24, ECOWAS (De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap), Cotonou-avtalen, Den afrikanske union (AU) og Commonwealth.

Historie

Ghana, Nkrumah

Kwame Nkrumah, Ghanas første president. Han var en viktig forgrunnsfigur i Afrikas kamp for uavhengighet fra kolonistyret. Foto fra 1962.

Av /NTB Scanpix ※.
Elmina Castle

Langs Ghanas kyst står en rekke fort fra slavehandeltiden.

Elmina Castle
Lisens: CC BY 2.0

Åkerbruk oppsto omkring 1400 før vår tidsregning. Omkring 400 etter vår tidsregning var det omfattende bosetting i det nåværende Ghana. På 700–1000-tallet omfattet Ghana et rike (Ghanariket) som lå lenger vest enn dagens Ghana. Tidsrommet cirka 1100–1900 var preget av en rekke småstater i innbyrdes strider og utviklingen av noen få store stater. De første sentraliserte av disse ble opprettet i det nordlige Ghana.

I 1483 bygde portugiserne Ehnina-slottet. I århundrene som fulgte kom europeiske handelsfolk til området, som ble kjent som Gullkysten. Det ble handlet med gull, elfenben og slaver. Blant annet ble det fra 1600-tallet bygd seks dansk-norske handelsfort ved kysten. I løpet av 1800-tallet fikk britene avtaler med lokale høvdinger om kontroll over kyststrekningen. Britene fikk også kontroll over innlandet blant annet etter beseiring av flere Ashanti-riker.

I 1957 ble Gullkysten, som første koloni sør for Sahara, selvstendig under Kwame Nkrumah. Landet tok navn etter det tidligere Ghana-riket. Ettpartisystem ble innført i 1964. Siden selvstendigheten har det vært flere statskupp og kuppforsøk i Ghana. I 1982 ble en million ghanesere utvist fra Nigeria. Sivilt styre ble gjennomført med en ny forfatning i 1993. Fra 1996 til 2006 var ghaneseren Kofi Annan FNs generalsekretær.

Økonomi og næringsliv

Ghana (økonimisk aktivitet)

Ghana: Økonomisk aktivitet.

Av /Store norske leksikon ※.

Jord- og skogbruk er viktige næringsveier og sysselsetter omkring halvparten av de yrkesaktive. Ghana er verdens nest største eksportør av kakaobønner. Det produseres blant annet kaffe, bananer, ris, palmekjerner, kopra, yams, maniok, taro og bomull. På grunn av tsetseflua er husdyrhold (blant annet kveg, sau, geit, svin og høns) konsentrert til den nordlige delen av landet og kystsletta ved Accra.

Skogbruk har stor betydning; hovedsakelig eksporteres obeche og mahogni. Det er rikt fiske ved kysten og i Voltasjøen. Jordbruk, skogbruk og fiske står for 20,7 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) per 2015.

Ghana har store mineralforekomster. Det utvinnes blant annet gull, som etter kakao er den nest største eksportvaren, diamanter, bauxitt og mangan. Det er også litt offshoreproduksjon av olje og naturgass.

Den største industribedriften er aluminiumsverket i Tema. Det eksporteres blant annet halvfabrikata fra kakaoproduksjon og skogbruk. Det er også produksjon av næringsmidler, tekstiler, transportmidler og sement. Mesteparten av industrien er lokalisert til Accra-Tema, Kumasi og Sekondi-Takoradi. Industri utgjør 27,7 prosent av BNP per 2015.

De viktigste eksportproduktene utenom kakao og gull er tømmer og trevirke. Blant annet matvarer og olje er viktige importprodukter.

Tjenestenæringene omfatter 51,6 prosent av BNP. Mer enn en million turister besøker Ghana årlig. Det er noe norsk turisme i landet.

Kunnskap og kultur

Independence Square

Frihetsmonumentet i hovedstaden Accra.

Independence Square
Lisens: CC BY 2.0

Utdanning er gratis og obligatorisk for barn fra de fyller fire år til de er 15 år og har fullført ungdomsskolen. Ifølge UNESCO fullfører 71 prosent av barna barneskolen og 47 prosent ungdomsskolen (2018). Videregående skole er treårig. Ghana har 16 offentlige universiteter, 10 offentlige tekniske universiteter, en rekke private universiteter og mange høyskoler og polytekniske institusjoner. University of Ghana i Accra (grunnlagt i 1948), Kwame Nkrumah University of Science and Technology i Kumasi (1951) og University of Cape Coast (1962) er blant de mest kjente høyere utdanningsinstitusjoner i landet.

Det er to store dagsaviser, begge på engelsk og statseide, og flere større ukeaviser. Private aviser fremfører ofte kritikk av regjeringens politikk. Ghanas medier er i dag blant de frieste i Afrika.

Det statlige kringskastingsselskapet, Ghana Broadcasting Corporation, GBC, har radio- og fjernsynsssendinger på flere språk. Det finnes en rekke private radio- og fjernsynskanaler i landet.

Fremstående ghanesiske romanforfattere er Joseph Ephraim Casely Hayford (1866–1930), Ayi Kwei Armah (1939–), Ama Ata Aidoo (1942–) og Nii Ayikwei Parkes (1974–). Viktige dramatikere og poeter er Joe de Graft (1924–1978) og Efua Sutherland (1924–1996). Forfatteren og billedkunstneren Meshack Asare (1945–) har bidratt sterkt til å gi barnebøker en fremtredende posisjon.

Ghanas varierte folkemusikk kan følges tilbake til 1000-tallet. Hovedinstrumenter er blant annet tromme, rasle, xylofon, bjelle, horn, fløyte, harpelutt og siter. Trommemusikk uttrykker høvdingverdighet og makt. Tradisjonell ghanesisk musikk ble overført gjennom muntlig tradisjon der rytme er sentralt, og språk og dans tett knyttet opp mot musikken. Tilskuerne er ikke atskilt fra artistene og melodiene er ofte korte og musikken repetitiv. Hver folkegruppe har sin egen musikk.

Highlife særlig med gitarbaserte band og stort sceneshow har hentet inspirasjon blant annet fra tradisjonell musikk, jazz, blues og swing. I Accra er highlife, lokal reggae og amerikansk svart pop mest utbredt, og gitarbasert highlife er populært i rurale strøk. Sjangeren hiplife er en blanding av highlife og vestlig hiphop, og danses til.

Ghanesiske artister som sangeren og sangskriveren Rocky Dawuni (1969–) og hiphop-artisten Sarkodie alias Michael Owusu Addo (1988–) har hatt internasjonal suksess.

En av de første internasjonalt kjente ghanesiske filmene var ’I Told You So’ fra 1970. Mange ghanesiske filmer samproduseres med Nollywood (nigeriansk filmindustri).

Ghana har mange kunstformer som typisk er håndlaget med enkle redskaper og ulike adinkrasymboler med egne betydninger. Disse er påsydd klær ellet skåret inn i tre. Mye av kunsten er i tre, som ansiktsmasker, dyrefigurer og kunstnerisk utformede møbler. Smykker med perler av glass, leire eller stein brukes rundt hals, håndledd, ankel eller hofte eller som ørering.

Fotball er den mest populære sportsgrenen, fulgt av friidrett, basketball og bryting.

Ghana og Norge

Nana Akufo-Addo i Norge

I februar 2020 besøkte Ghanas president Nana Akufo-Addo Norge, hvor han blant annet møtte kronprins Haakon. Akufo-Addo leder siden 2016 FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Norges tidligere statsminister Erna Solberg.

Av /NTB Scanpix.

Norge har ambassade i Ghana. Ghanas ambassade i København er sideakkreditert til Norge.

Ghana og Norge samarbeider om havmiljø. Det bilaterale samarbeidet økte etter at Ghana ble en oljenasjon. Cirka 35 norske bedrifter er aktive i Ghana per 2011.

Plan International Norge samarbeider om nærmere 30 000 fadderbarn i Ghana.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg