De, fra, av, vanlig brukt i slektsnavn, særlig adelsnavn. Svarer til tysk von.