Ostindia, eldre betegnelse først for de to halvøyene For- og Bakindia og Ostindiske øyer, senere brukt om Sørøst-Asia og til slutt om bare Ostindiske øyer. I dag er betegnelsen lite brukt.