Yi, koreansk dynasti grunnlagt 1392 av general Yi Taejo, varte frem til japanernes anneksjon av Korea 1910. Det koreanske alfabet ble til under Yis tidlige historie, og løse metalltyper for boktrykking kom i bruk 50 år før Johann Gutenberg introduserte dem i Europa. Yi-tiden var preget av høy kulturell aktivitet, historieskrivning, utgivelse av leksika, og av regjeringsformer etter konfucianske prinsipper.