svartedauden

Utsnitt av «Pesta i trappen»

Theodor Kittelsen/Morten Thorkildsen, Nasjonalmuseet . Falt i det fri (Public domain)

Svartedauden var en pestepidemi som herjet i Asia og Europa på midten av 1300-tallet. Det antas at så mange som 75 millioner mennesker døde som følge av sykdommen. I Norge ble tallrike gårder lagt øde.

Den mest utbredte teorien er at det var en byllepest med blodstyrtninger og sterke smerter. Svært få overlevde sykdommen, og døden inntrådte som regel i løpet av tre til fem dager. Navnet svartedauden fikk den etter fargen på kroppen til ofrene.

Svartedauden er regnet som en av de verste pandemiene i historien. Det har vært antatt at den oppstod i Kina i 1343 og fulgte karavaneveiene vestover. Nyere forskning antyder imidlertid at pesten hadde sitt utspring i mongolkhanatet Den gylne horde i 1346. Samme år nådde den Krim, og deretter til Konstantinopel i 1347. Den kom til Sør-Europa i 1348, og spredte seg samtidig til Nord-Afrika og Midtøsten. Den nådde også til England, og derfra kom den til Norge. Fra 1349 til 1353 spredte pesten seg videre til Mesopotamia, Sør-Spania, Nord-Europa og Russland.

Svartedauden var en gnagersykdom som smittet via lopper. Når gnagerne døde, gikk loppene over på mennesker. I Sør-Russland er denne type pest fremdeles ikke utryddet, og man antar at rundt 2000 mennesker smittes hvert år. Endrede klimatisk forhold, større motstandsdyktighet og økt kunnskap er faktorer som gjør at dødeligheten i dag er langt mindre.

Pesten regnes for å være den største epidemien som noensinne har rammet Europa. Historiske kilder med nøyaktige tellinger av dødsofre fra denne type epidemier foreligger ikke, men nyere forskning antyder at svartedaudens ofre må ha vært langt flere enn tidligere antatt. Det antas nå at 60 prosent av Europas befolkning døde, det vil si 50 millioner av i alt 80 millioner. Totalt skal 75 millioner mennesker ha dødd som følge av sykdommen.

Den tradisjonelle oppfatningen er at svartedauden kom med skip til Bergen sommeren 1349. En annen teori er at pesten hadde kommet til Oslo allerede høsten 1348. Vinterkulden stoppet dette utbruddet, men det skjøt fart igjen våren 1349. Det mest sannsynlige er uansett at sykdommen kom fra flere steder, og den spredte seg raskt over hele landet. Tallrike gårder ble lagt øde, og også i Norge skal rundt 60 prosent av befolkningen blitt ofre for pesten. Man regner med at det tok mange år før folketallet nådde sin gamle høyde. Det siste offeret man kjenner til fra kildene i Norge, var biskopen i Stavanger, som døde 7. januar 1350.

På 1500- og 1600-tallet var det en lang rekke pestepidemier i europeiske land med mange dødsfall (Moskva 200 000 døde, Napoli 300 000, Wien 75 000, London 70 000). Den siste store var i Marseille i 1720 med 90 000 døde. I India krevde den siste epidemien i perioden 1898–1911 til sammen rundt sju millioner ofre. Fra 1960 av har epidemiene vært små, og dødsofrene kan telles i hundrer.

  • Benedictow, Ole Jørgen: Svartedauen og senere pestepidemier i Norge: pestepidemiens historie i Norge 1348–1654, 2002, isbn 82-7477-108-7, Finn boken
  • Benedictow, Ole Jørgen: The Black Death, 1346–1353: The Complete History, 2004, isbn 0-85115-943-5, Finn boken
  • Bjørkvik, Halvard: Aschehougs norgeshistorie, b. 4: Folketap og sammenbrudd: 1350–1520, 1996, isbn 82-03-22032-0, Finn boken
  • Dean, Katharine R., Fabienne Krauer, Lars Walløe, Ole Christian Lingjærde, Barbara Bramanti, Nils Chr. Stenseth and Boris V. Schmid: Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic, 2018
  • Ziegler, Philip: The Black Death, 1969, Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

31. august 2016 skrev Petter Ulleland

Artikkelen hevder fremdeles den gamle teorien om at det var rotter som var instrumentale i spredningen av pesten: "Når gnagerne døde, gikk loppene over på menneskene." Her bør det nye (fra 2010) arbeidet til Lars Walløe innarbeides i teksten. Se Historisk tidsskrift 1/10; for en kortversjon, se denne artikkelen på forskning.no: http://forskning.no/pest-historie-middelalderen-vitenskapshistorie-biologi/2010/05/vil-frikjenne-rotta

8. september 2016 svarte Erik Opsahl

Hei!
Som "setteredaktør" for artikkelen skal jeg bl.a. skrive inn et avsnitt om diskusjonen om rottenes betydning (som er en gammel diskusjon, i Norge mellom Benedictow og Walløe). Jeg mener imidlertid at Moseng gir en god vurdering av Walløes syn i artikkelen du henviser til.
Vennlig hilsen
Erik Opsahl

9. september 2016 svarte Petter Ulleland

Det høres bra ut. :)
Ønsker du noen innspill eller forslag til teksten, si gjerne fra.
Mvh Petter U

29. januar 2018 skrev Audun Dybdahl

Hei!
Det bør nevnes at det nylig er publisert ny forskning på feltet, Human ectoparasites and the spread of plague in Europe during the Second Pandemic
Katharine R. Dean, Fabienne Krauer, Lars Walløe, Ole Christian Lingjærde, Barbara Bramanti, Nils Chr. Stenseth and Boris V. Schmid.

Det tok nok mye lengre enn 150 år før man atter nådde samme bosetning som i høymiddelalderen. Hilsen en som har levd av ødegårder i 5 år. Audun Dybdahl

16. mai 2018 svarte Ida Scott

Hei!
Takk for innspill. Jeg har lagt publikasjonen til litteraturlisten. Artikkelen er dessverre noe utdatert og skal etter hvert oppdateres og utvides. Jeg har strøket "150 år", siden det er et såpass nøyaktig tall, og erstattet det med en vagere formulering. Forhåpentlig vil vi snart ha en faglig oppdatert artikkel på plass.
Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen

12. juli 2018 svarte Knut Dørum

Denne artikkelen burde skrives helt på nytt av fagfolk på området. Professor og ledende pest- og sykdomshistoriker i Norge, Ole Georg Moseng , burde ha skrevet denne artikkelen. Det er mye som står her som er mildt sagt upresist, og Ole Jørgen Benedictows pestteori om 1348 har møtt sterk motbør.

12. juli 2018 svarte Ida Scott

Hei Knut!
Dette er redaksjonen fullt klar over, og artikkel fra Moseng er bestilt.

Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen

12. juli 2018 svarte Knut Dørum

Kjempeflott!

Alt godt!

Knut

20. februar svarte Ida Scott

Hei Maren! De andre epidemiene som nevnes er kun andre pestepidemier. Jeg er enig i at det ikke kom helt klart frem, så jeg har nå endret artikkelen slik at det står "andre pestepidemier". Takk for påpekning! Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen. P. S. Vi har nå fått en ny artikkel om spanskesyken, se https://sml.snl.no/spanskesyken.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.