Syria var i oldtiden et politisk og økonomisk sentrum. Gjennom historien har Syria endret utstrekning og karakter både geografisk og politisk. Historisk sett har Syria først og fremst vært en betegnelse for et geografisk og dels administrativt område under ulike herskere til staten Syria ble opprettet i moderne tid.

Navnet Syria ble introdusert av grekerne. Det gamle Syria dekket vanligvis et større område enn dagens stat. Dette omfattet landområder vestover til Middelhavet inkludert dagens Libanon, sørover i Palestina med Sinai, østover inn i den irakiske ørkenen og nordover inn i dagens Tyrkia.

Damaskus' religiøse og politiske posisjon som hovedstad i det islamske Omayyade-kalifatet er en vesentlig kilde til syrisk stolthet. På denne tiden – fra cirka 660 til 750 – var Syria senter i et av de største rikene verden har sett.

I nyere tid har Syria ønsket vesentlig regional innflytelse gjennom sin ambisjon om å innta en ledende pan-arabisk posisjon. Dette gjelder blant annet kampen mot Israel i 1948. Syria har fortsatt å spille en rolle i regionen, særlig gjennom sin innflytelse i Libanon. Landet ble endelig selvstendig i 1946, og etter lang tids ustabilitet og mange militærkupp, grep offiseren Hafez al-Assad makten i 1970 og utviklet en relativt stabil stat med svært brutale og undertrykkende metoder.

Forhistorisk tid

Arkeologiske og paleontologiske funn vitner om menneskelig bosetting i Syria og Palestina tilbake til mellom-paleolittisk tid. Fra mesolittisk tid finnes det spor blant annet etter den natufiske kultur (rundt 10 000 fvt.), som spredde seg langs kysten av Levanten, og særlig er kjent for å dyrke og nyttegjøre seg av korn, men hvor det også ble bedrevet jakt og fiske. Herfra finnes også tidlige spor etter kultivering av korn. Utvinning av mineraler er kjent fra midten av 3000-tallet fvt. Deretter kom de første byene. De tidligste tegnene på skriftlige nedtegninger, som en forløper for skriftspråk, stammer fra Midtøsten, i områder som kan knyttes til syrisk førhistorisk tid, rundt 8000 fvt.

Ulike sivilisasjoner

Syria var i de siste tre tusen årene før vår tidsregning åsted for flere bølger av semittisk innvandring til området – av kanaanitter og fønikere, hebreere og arabere, samt nomadiske folkeslag. Ebla-sivilisasjonen, dokumentert gjennom utgravinger sør for Aleppo, var et semittisk rike som strakte seg fra Rødehavet til Anatolia, og fra Middelhavet østover til Irak, fra rundt 3000 fvt. Utbredelsen av Ebla var basert på handel, og Syria var lenge en mellomstasjon i handelen mellom Egypt og Lilleasia og Mesopotamia, senere i karavanehandelen med Østen. Flere store riker, blant annet i Mesopotamia, omfattet til tider Syria, blant annet Det akkadiske rike og Guti- og Ur-dynastiene. Disse tok kontrollen over området etter at Ebla ble ødelagt.

Med en ny bølge av semittisk innvandring ble en rekke amoritt-småstater grunnlagt innenfor grensene av dagens Syria mellom 2000 og 1800 fvt. Med utvandring fra Syria erobret Hyksos makten i nordlige Egypt i 1674 fvt. På 1600- og 1500-tallet fvt. inngikk Syria i Mitanni-riket, omkring 1550 kom Syria under Egypt, som på 1300-tallet tapte landet til hettittene. Senere kom en ny innvandring østfra, av en indoeuropeisk gruppe kjent som ny-hettittene og som grunnla flere småriker.

På 1000-tallet tilhørte Syria en periode Det assyriske riket, som lå i stadige kamper med arameiske småstater nord i Syria. Siden grunnla arameerne et kongedømme i Damaskus på 1000-tallet fvt. – samtidig med at israelittene etablerte et kongedømme rundt Jerusalem. Det assyriske riket ekspanderte, særlig mot Middelhavet i vest, før landet i tur og orden ble erobret av mederne, babylonerne, perserne og grekerne. Den persiske erobringen skjedde på 500-tallet fvt., og Palestina og Kypros ble da lagt under Syria.

Antikken: Gresk og romersk styre

Syria

Det nåværende Syria har vært del av nesten alle oldtidens storriker. Baal-tempelet i Palmyra fra 200-tallet er et minne fra den tiden da Syria var en romersk provins. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Atene
En statue av den greske gudinnen Atene på museet i Palmyra.
Atene
Av /Reuters/NTB.

Aleksander den store invaderte Lilleasia i 334 fvt og slo perserne ved Issus i 333. Styrkene hans okkuperte Syria i 322. Hovedstaden i hans nye rike ble lagt til Antiok, som tilhører det historiske Syria, men som i dag ligger i Tyrkia. Etter Aleksanders død ble Syria delt etter kamp mellom selevkidene (nord) og ptolemeerne (sør). Fra 301 fvt inngikk Syria i selevkidenes rike, senere også kalt det syriske riket. Flere nye byer ble grunnlagt: Republikker erstattet kongedømmer, blant annet i Tyr og Byblos. Gresk kulturell og politisk innflytelse spredte seg, blant annet gjennom økt urbanisering, med sterke byer. Men under selevkidisk styre, med indre stridigheter, falt Syria fra hverandre. Den sørlige delen ble delt i tre stammedynastier – ituraeenere, jødene og nabateerne. Syria ble deretter erobret av Tigranes II av Armenia (83 fvt.), før han ble bekjempet av romerne.

Syria ble romersk provins fra 64/63 fvt og reorganisert. Antiok ble erobret i 64 og ble den tredje største byen i det romerske imperiet etter Roma og Alexandria. Flere små kongedømmer ble lagt inn under sentral administrasjon i Romersk Syria. Innvandringen av nomadiske stammer fortsatte under romersk styre, og enkelte småstater ble dannet i området, blant annet det palmyriske kongedømme, som ble ødelagt av keiser Aurelian i 272 evt. Nye områder ble underlagt provinsen, som ble en av Romerrikets viktigste.

Under bysantisk (østromersk) styre ble grensene i Syria forsterket for å stå imot tiltagende persisk og arabisk press. Perserne inntok deler av Syria i perioder, blant annet Antiok i 540.

Muslimsk styre

Syria (Historie)(citadellet i Aleppo)

På 600-tallet erobret araberne Syria. Bildet viser citadellet i Aleppo, et slående eksempel på arabisk militær arkitektur. Det er bygd på en høyde og ble regnet som den viktigste festning i araberverdenen i middelalderen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Muslimske arabere invaderte Syria i 633–634 og erobret Damaskus fra bysantinerne i 635. Motangrepet ved Yarmuk i 636 ble slått tilbake, og i 640 hadde araberne fullført sin erobring og innlemmet Syria i kalifatet. Syria ble delt i fire distrikter: Damaskus, Homs, Jordan og Palestina – senere ble Kinnasrin et femte. Den bysantinske administrasjonen ble videreført, men et islamsk skattesystem innført. Islamiseringen fant sted samtidig som andre religioner, som judaisme og kristendom, ble respektert.

Syria var det politiske og kulturelle hovedsetet i et vidstrakt rike da det mektige Omayyade-dynastiet styrte kalifatet i perioden 661–750 med hovedstad i Damaskus. På høyden av sin makt strakte Omayyade-kalifatet seg fra Spania i vest til India i øst. Syria nøt i denne perioden godt av økte inntekter fra handel, noe som resulterte i flere byggverk som fortsatt finnes – blant annet Klippedomen i Jerusalem og Den store moskeen i Damaskus. Med spredningen av islam økte også den arabiske kulturens innflytelse. Under kalifen Abd al-Malik (685–705) ble arabisk det offisielle språket.

Da abbasidene erobret makten i kalifatet i 750 og etter hvert flyttet hovedstaden til Bagdad, ble Syrias politiske posisjon svekket.

I 877 ble Syria erobret av den egyptiske emir Ahmad ibn Tulun. Lokale herskere og Bysants tok tidvis tilbake kontroll over enkelte deler av landet i tiårene som fulgte, før fatimidene la hele Syria under sitt kalifat. At fatimidene var sjiaer mens Syria var dominert av sunnier, var ikke til hinder for stor kulturell utfoldelse i denne perioden.

De tyrkiske seldsjukkene erobret Syria i 1075, men imperiet gikk tidlig i oppløsning og banet veien for de europeiske korsfarerne. De okkuperte deler av Syria og tok fra 1098 til 1124 kontrollen over blant annet Antiok og Jerusalem samt områdene langs kysten i dagens Syria, Libanon og Israel. Korsfarerne delte området inn i fire stater som var underlagt kongen av det kristne kongeriket Jerusalem.

Den lokale emiren Nureddin tok tilbake en del landområder fra korsfarerne og forente Syria og Egypt under muslimsk styre i 1154. Etterfølgeren, Saladin, beseiret korsfarerne i slaget ved Hattin i 1187 og inntok senere Jerusalem. Som følge av en viss oppløsning etter Saladins død i 1193, da kongedømmet ble delt i mindre enheter, lykkes korsfarerne i å gjenopprette kontrollen over deler av de syriske kystområder. Da havnebyen Acres ble erobret av de egyptiske mamelukkene i 1291, endte imidlertid korsfarertiden i Midtøsten.

Saladins etterfølgere, ayyubidene, etablerte småkongedømmer i Aleppo, Baalbek, Damaskus, Hama, Homs og Transjordan, der de styrte til 1260. Dette var en periode med økt handel i Middelhavsområdet og med økonomisk og kulturell framgang i Syria. Ayyubidene styrket også sunni-retningen innen islam etter en periode med sjiittisk styre.

Flere mongolske invasjoner fant sted på 1200-tallet. Aleppo og Damaskus ble inntatt i 1260, men mongolene led et kraftig nederlag mot de egyptiske mamelukkene i slaget ved Ain Jalut samme år. Egypt og Syria ble på ny forent i ett rike, inndelt i seks provinser, hvorav Damaskus var den største. Med mamelukkene, som var sunnier, ble den religiøse friheten begrenset. Fra 1400-tallet gjennomgikk Syria en økonomisk nedgangstid under det mamelukkiske styret. En ny mongolsk invasjon i 1401, da Aleppo og Damaskus ble invadert, førte til store ødeleggelser.

Syria under osmansk styre

Et eksempel på osmansk arkitektur i bydelen Bab Sharqi i gamlebyen i Damaskus.
/AP/NTB.

Et nytt muslimsk dynasti tok over makten i Syria da osmanene under sultan Selim 1. bekjempet mamelukkene i slaget ved Marj Dabiq i 1516. Dagens Syria var i hele Det osmanske rikets levetid en integrert del av dette, styrt fra Konstantinopel (Istanbul) med delvis selvstyre. «Stor-Syria» besto under osmanene av Syria, Libanon, Palestina og Transjordan og var delt i de tre provinsene (vilayet) Aleppo, Beirut (senere også Tripoli og Saida) og Damaskus, samt det selvstendige distriktet (sandsjak) Jerusalem. Inndelingen vedvarte til Det osmanske rikets oppløsning i 1918.

Osmanene krevde inn skatt og innførte egne lover, men ga samtidig rom for lokal skikk og styring og ulike religiøse grupperinger. Syria forble økonomisk viktig som produsent og eksportør av landbruksvarer, med særlig Aleppo som handelssentrum. Fra 1700-tallet ble det lokale selvstyret styrket ved sterke familier som rådde over egen militærmakt, særlig i Damaskus og Saida. Samtidig ble Acre en viktig handelsby. Fra 1888 og fram til oppløsningen av Det osmanske riket var det tre administrative enheter (provinser) i Syria: Aleppo, Beirut og Damaskus.

Den ambisiøse pasjaen av Egypt, Muhammad Ali, vendte seg mot sultanen i Istanbul og erobret Syria i 1831–1833. Muhammad Alis sønn Ibrahim pasja ledet felttoget og gjeninnførte et sentralisert styre da han styrte fra Damaskus. Etter et opprør i 1840 grep stormaktene inn på sultanens side, Muhammad Ali oppga kravet på landet. Etter dette gjorde de europeiske stormaktene seg mer gjeldende i Syria.

I Libanon utspant det seg på 1800-tallet en maktkamp mellom de religiøse gruppene drusere og maronitter. Stormaktene hadde også interesser i konfliktene, særlig Frankrike som beskyttet maronittene og sendte militære styrker til Libanon. Kampene der i 1860 spredte seg til Damaskus hvor kristne ble massakrert av muslimer. Tidlig på 1900-tallet økte motsetningene mellom tyrkere og arabere. Samtidig vokste nasjonalistiske bevegelser fram i Syria. Deres krav om selvstendighet vant imidlertid ikke frem før Syria hadde kommet under en ny fremmed makt – Frankrike.

Mandatperioden

Det osmanske riket gikk med i første verdenskrig i 1914 og tapte. Ved krigens slutt innsatte britene en arabisk administrasjon i Damaskus under ledelse av Feisal, men holdt seg til Sykes–Picot-avtalen og overlot Syria til Frankrike til tross for arabiske protester.

Fransk styre

I tråd med Sykes–Picot-avtalen skulle Syria (inkludert Libanon og deler av dagens Tyrkia og Irak) bli en fransk interessesfære. Storbritannia brøt dermed avtalen med araberne om å støtte deres selvstendighet.

Arabiske nasjonalister hadde før krigen agitert for selvstendighet innenfor et forent Stor-Syria, som omfattet Palestina og Transjordan, og ble langt på vei støttet av Storbritannia. Med grunnlag i Sykes–Picot-avtalen ble det i 1918 opprettet en midlertidig fransk administrasjon over deler av Syria, og parlamentsvalg ble holdt i 1919.

Høsten 1919 brøt det ut væpnede sammenstøt mellom arabiske og franske styrker i Bekaa-dalen, og alawitter aksjonerte mot ilandsetting av franske tropper på kysten. Det franske styret ble ytterligere utfordret da det syriske parlamentet i 1920 utropte kongedømmet Syria, inkludert Libanon og Palestina, og kronet Feisal 1. som konge.

Ved Sanremo-konferansen i 1920 ble Syria og Libanon fransk mandatområde. Kong Feisal aksepterte ikke Frankrikes krav om å oppløse det syriske kongedømmet, nasjonalforsamlingen og hæren samt å anerkjenne det franske mandatet. Franske styrker inntok Damaskus i juli etter å ha slått en mindre arabisk styrke i slaget ved Maysaloun. Mandatområdet ble delt i fire: Libanon, Den syriske republikk og distriktene Latakia og Jebel Druse. I 1922 valgte Frankrike å samle tre provinser i én føderasjon – bare Jebel Druse opprettholdt selvstyre.

Folkeforbundet bekreftet det franske mandatet over Syria og Libanon i 1922 og ga Frankrike ansvaret for å opprette en administrasjon, styre området og forberede selvstendighet.

Misnøye med det franske styret, spesielt knyttet til spørsmålet om selvstyre og senere selvstendighet, førte til opprør i 1925, som ikke ble slått ned før i 1927. Det begynte i de drusiske fjellområdene Jebel Druse og ble støttet av nasjonalister i Damaskus. Konflikten spredte seg til store deler av mandatområdet, og Frankrike sendte tropper til Syria og bombet Damaskus. Fransk militær overlegenhet førte til at hele opprøret ble slått ned. Det ble holdt valg til en lovgivende forsamling i 1928, som ble vunnet av nasjonalistene som deretter dannet regjering.

Den franske guvernøren nektet imidlertid å godta grunnloven og oppløste nasjonalforsamlingen 1930. Forhandlingene etter det nye valget i 1932 førte ikke til enighet, men i 1936 ble det undertegnet en avtale som i prinsippet anerkjente Syrias rett til selvstendighet, samtidig som Frankrike fikk beholde to militærbaser i landet. Frankrike ratifiserte imidlertid ikke avtalen, begrunnet blant annet med frykt for at Syria skulle komme under tysk innflytelse. Nasjonalisten Hashim al-Atassi ble valgt til president. Da den franske administrasjonen i 1939 avga det syriske området Alexandretta til Tyrkia, økte misnøyen enda mer.

Andre verdenskrig

Etter at Frankrikes kapitulerte for Tyskland i 1940, anerkjente de franske myndighetene i Syria Vichy-regjeringen, som åpnet Syria for aksemaktene og beholdt kontrollen over de franske styrkene, Armée du Levant.

De allierte invaderte Syria i juni–juli 1941, kjent som Syria-Libanon-kampanjen. Damaskus ble inntatt i juni 1941, og hele landet kom under alliert kontroll i juli. Derfra og til selvstendigheten i 1946 var Syria okkupert av britiske og franske styrker i fellesskap.

For å støtte opp under den allierte invasjonen og det nye franske styret, proklamerte øverstkommanderende for de frie franske styrker, general Georges Catroux, i september 1941 Syrias (og Libanons) selvstendighet på vegne av den franske regjeringen. Storbritannia støttet dette blant annet for å demme opp for arabisk misnøye i Palestina. Selvstendigheten var reelt sett ikke større enn selvstyret under mandatstyret. Valget i 1943 ble vunnet av de syriske nasjonalistene, som dannet regjering med Shukri al-Quwatli som president.

Frankrike beholdt reell makt og overlot ikke fullt ut kontrollen til regjeringen, noe som førte til politiske konfrontasjoner og en krise i 1945. Frankrike bombet Damaskus, støttet av en britisk intervensjon. Aksjonen førte til enda større motstand mot det franske styret og at Frankrike mistet sin innflytelse i Syria. Etter drøftinger i FNs sikkerhetsråd ble det oppnådd enighet om britisk og fransk tilbaketrekning, fullført i april 1946. Da hadde Syria, som selvstendig stat, allerede vært med på å grunnlegge De forente nasjoner og Den arabiske liga.

Selvstendigheten

Syrias gamle flagg blir heist på ny etter at unionen med Egypt oppløses i 1961.
AP/NTB.

Tre år etter den formelle selvstendigheten og fem år etter at selvstendigheten først var blitt utropt, ble Syria i 1946 reelt selvstendig. Dagen da de siste franske soldater forlot landet, 17. april 1946, feires som Syrias nasjonaldag.

Etter den britisk-franske tilbaketrekningen gjennomgikk Syria en periode med politisk ustabilitet og en rekke statskupp – tre i 1949 alene. Et nytt militærkupp fulgte i 1951, deretter i 1954 og på ny i 1961, 1962 og 1963.

En lengre periode med større stabilitet ble innledet ved Baath-partiets maktovertakelse i 1963, og enda mer etter at Hafez al-Assad kom til makten i 1970. Under ham ble Syrias posisjon i regionen styrket. Baath-partiet ble enda mektigere og alawittenes fikk en dominerende stilling i det syriske samfunnet.

Utviklingen ble i vesentlig grad preget av konflikten som fulgte etableringen av Israel i 1948, med flere kriger og senere forsøk på fredsløsninger. Parallelt var det en rivalisering mellom arabiske land og regimer om lederposisjonen i den arabiske verden og den panarabiske bevegelsen. I tillegg foregikk det en maktkamp særlig mellom Baath-partiene og lederne i Syria og Irak.

Den nye syriske republikken var langt mindre enn det gamle Stor-Syria, men fortsatt ikke etnisk og religiøst homogen. Syria var i all hovedsak arabisk, men med flere trosretninger innen islam, og kristne og jødiske minoriteter. Ved selvstendigheten ble de selvstyrte regionene innlemmet i ett Syria.

Syria deltok i den arabisk-israelske krigen i 1948, og inngikk i 1949 en våpenstillstandsavtale med Israel. Fortsatt er det ikke inngått noen fredsavtale.

Baath-regimet

Syria

I 1976 rykket syriske tropper inn i Libanon og hadde helt frem til 2005 kontroll over en stor del av landet, direkte gjennom sine egne okkupasjonsstyrker i nord og indirekte via sjiamuslimske militsgrupper som de støtter. Bildet viser syriske stridsvogner på vei inn i Beiruts østlige forsteder høsten 1976.

Av /NTB Scanpix ※.

Den politiske utviklingen etter selvstendigheten bar preg av kampen mellom krefter som sto for en panarabisk og økonomisk omfordelende politikk, og en mer konservativ fløy. Den siste var dominert av sunni-eliten i de store byene, som tradisjonelt hadde styrt landet. Brede lag av folket, både i by og på landsbygda, så etter partier og ledere som kunne gi selvstendigheten innhold, politisk så vel som økonomisk og sosialt.

Den gryende panarabismen fikk næring særlig etter revolusjonen i Egypt i 1952, med Gamal Abdel Nasser som inspirator og med front mot Israel og sionismen. Med sterke panarabiske følelser også i Syria og etter syrisk initiativ, gikk de to landene i 1958 sammen i én stat, Den forente arabiske republikk. Denne staten varte imidlertid bare i tre år og ble oppløst igjen som følge av et kupp i Damaskus i 1961, og Syria ble igjen en selvstendig stat. Eksperimentet bidro til å styrke den syriske nasjonalfølelsen, uten å svekke den panarabiske visjonen. Syria ønsket selv å lede den panarabiske bevegelsen, men kom snart i en rivalisering med Irak som hadde samme ambisjoner.

Samtidig var Syria preget av kulturell og sosial ulikhet, med etniske og religiøse motsetninger. De etniske minoritetene (kurdere, armenere, turkmenere, tsjerkessere) har ikke spilt noen stor rolle i syrisk politikk. Det har derimot motsetningene mellom sunni-majoriteten og den religiøse minoriteten alawitter, tydeliggjort under borgerkrigen i 2012.

Under det tradisjonelle sunni-lederskapet ble alawittene langt på vei holdt utenfor, men fra 1963 økte innflytelsen: En gruppe radikale offiserer, hvorav flere tilknyttet Baath-partiet, gjennomførte 8. mars 1963 et kupp som innledet en ny æra i syrisk historie. Under Baath-styret slo landet inn på en sosialistisk orientert politikk, og en korporativ stat under partiets ledelse vokste fram. Dominansen til sunni-eliten tok slutt, og andre grupper fikk økt innflytelse. Offiserskorpset fikk et vesentlig større innslag av alawitter, drusere og ismaelitter – på bekostning av sunnimuslimer.

I den nye grunnloven fra 1964 ble Syria definert som en «demokratisk, sosialistisk republikk», og landet søkte allianser i Øst-Europa. Etter et kupp i 1966 kom en radikal fraksjonen til makten. Den ledet Syria i seksdagerskrigen mot Israel i 1967, der Syria led et alvorlig nederlag med tap av Golan. Utfallet av krigen, så vel som radikale reformer for å skape en sosialistisk økonomisk politikk, førte til at den radikale fløyen mistet støtte.

Maktkampen etter krigen ble avgjort i november 1970 da general Hafez al-Assad ledet et kupp. Hans fraksjon satte arabisk samarbeid, uavhengig av ideologi, samt konfrontasjon med Israel, foran utvikling av sosialisme i Syria. Kuppet kom også som følge av en mislykket syrisk militær intervensjon i Jordan i 1970 (Svart september).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg