Faktaboks

Offisielt navn
Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao
Norsk navn
Den demokratiske folkerepublikk Laos
Hovedstad
Vientiane
Statsform
Republikk (grunnlovsfestet ettpartistat)
Statsoverhode
Thongloun Sisoulith
Statsminister
Sonexay Siphandone
Landareal
230 800 km²
Totalareal
236 800 km²
Innbyggertall
7,44 millioner (nasjonalt estimat, 2022)
Offisielt/offisielle språk
Lao
Religion
Buddhisme, lokale religioner
Nasjonaldag
2. desember
Valuta
Kip à 100 at
Flagg
Riksvåpen
Laos, plassering
Laos (mørkegrønt) ligger i Asia (lysegrønt).
Laos, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Laos med naboland rundt, kart
Laos og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Laos er en republikk i Sørøst-Asia. Det er en innlandsstat som grenser til Vietnam i øst, Kambodsja i sør, Thailand i vest og Myanmar og Kina i nord og nordvest.

Laos ble selvstendig i 1954 og er et av verdens fattigste land.

Landet, som er litt større enn Storbritannia, er preget av fjell og høylandsplatåer bortsett fra Mekongdalen. Befolkningen består av mange folkegrupper. Næringsliv og kommunikasjoner er lite utbygd. Hovedstad er Vientiane.

Navnet Laos er etter folkegruppen lao, som la området under seg på 1300-tallet.

Laos’ nasjonalsang er ‘Pheng Xat Lao’ (Det laotiske folks hymne).

Geografi og miljø

Laos (hovedkart)

Laos

Av /Store norske leksikon ※.

Landet avgrenses av elven Mekong og den smale Mekongdalen i vest og av Annamfjellene i øst. Omkring 70 prosent av arealet består av eroderte fjellplatåer. Den nordlige del av landet ligger høyest, med Phou Bia, 2817 meter over havet, som høyeste fjell. Den sørlige delen av Laos er lavland, med store sletter adskilt av platåer.

Laos har tropisk monsunklima med tre årstider: en kjølig og tørr fra november til mars, en varm og tørr fra mars til mai og en fuktig regntid fra juni til oktober. Middeltemperaturen er normalt ikke lavere enn 21 grader i lavlandet, men på platåene og i fjellene er den litt lavere. De fleste områdene får 1000–2500 millimeter nedbør i året, i sør opptil 3900 millimeter.

Laos har Asias største skogareal i forhold til folketallet. Det er tropisk løvskog og monsunskog med blandingsskog. Relativt store områder har savanne.

Pattedyrfaunaen er rik med blant annet hjortearter og vilt kveg, elefant, malayabjørn, leopard, flygeekorn og primater som makaker og gibbon. Det er mer enn 700 fuglearter og et stort antall krypdyrarter.

Folk og samfunn

Laos (Religion) (mathentende munker)

Vel 60 prosent av Laos’ befolkning er buddhister. Bildet viser munker som henter sin morgenmat i Vientiane.

Av /NTB Scanpix ※.

Offisielt er det 49 etniske grupper, som av myndighetene er inndelt i fire etno-lingvistiske hovedgrupper: Lao-Thai, Mon-Khmer, Hmong-Mien og de med sinotibetanske språk.

Med en gjennomsnittsalder på 24,0 år har Laos Asias yngste befolkning (2021).

36,9 prosent av befolkningen bor i urbane strøk (2021). Vientiane er eneste store by. 18,3 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen (2018).

64,7 prosent av befolkningen er buddhister, 1,7 prosent er kristne; resten dyrker spiritisme og sjamanisme, særlig i minoritetsbefolkningene.

Det offisielle og dominerende språket er lao; nesten halvparten av befolkningen snakker minoritetsspråk. Fransk brukes innen administrasjon og handel. Engelsk er i utbredelse.

Stat og politikk

Laos er en sosialistisk republikk. Øverste utøvende myndighet er en president valgt av nasjonalforsamlingen for fem år. Presidenten er militær øverstkommanderende og utnevner regjeringen.

Nasjonalforsamlingen har 132 medlemmer som velges i allmenne valg for fem år. Den spiller en beskjeden politisk rolle. Det eneste legale parti er Lao-folkets revolusjonære parti (LPRP).

Laos er inndelt i 16 provinser samt hovedstadsområdet og en spesialsone. De ikke-laotiske gruppene i nord har begrenset selvstyre.

Forholdet mellom lao-folket, som utgjør cirka 60 prosent av befolkningen, og minoritetene har lenge vært anstrengt. Regimet er ofte blitt beskyldt for brudd på menneskerettighetene.

Den militære førstegangstjenesten er minimum 18 måneder. Forsvaret består av hær, hærens marineseksjon (elvepatruljer), og flyvåpen, og i tillegg paramilitære styrker.

Laos er medlem av blant annet FN, APTA, ASEAN og Verdens handelsorganisasjon.

Historie

Bondekvinne
Jordbruk er Laos' viktigste næringsgren.
Laos, krigen

I 1960-årene hadde Vietnamkrigen sin parallell i Laos. Nøytralistregjeringens styrker og en meo-leiehær, begge med amerikansk støtte, kjempet mot Pathet Lao og nordvietnamesiske tropper. Bildet viser Pathet Lao-partisaner som er tatt til fange.

Av /KF-arkiv ※.
Hmong
I Laos bor rundt 280 000 hmong.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

I 1353 ble kongedømmet Lan Xang, ‘millioner elefanters land’, opprettet; det regnes som det første egentlige laotiske rike. Senere ble området preget av borgerkriger og det har vært lydrike under Myanmar, Thailand og Vietnam. De første europeere kom til Laos på 1600-tallet.

På 1800-tallet var Laos et thailandsk lydrike, før det ble et fransk protektorat i 1893.

Under andre verdenskrig var Laos okkupert av japanerne 1941–1945. Laos fikk begrenset suverenitet innen det franske koloniriket i 1949 og full selvstendighet i 1953. Laos ble anerkjent internasjonalt som et konstitusjonelt monarki i 1954.

Det ble utkjempet en borgerkrig mellom den amerikansk-støttede monarkiske regjeringen og den kommunistiske Pathet Lao-bevegelsen 1953–1973. På 1970-tallet benyttet nordvietnamesiske styrker laotisk område som forsyningslinje (Ho Chi Minh-stien) under kampene i Sør-Vietnam, og amerikanske styrker gjennomførte tallrike bombeangrep.

I 1975, da Pathet Lao hadde makten i mesteparten av landet, ble det dannet en koalisjonsregjering mellom kommunistpartiet og rojalistene, som ble støttet av USA og Frankrike. 2. desember 1975 ble kongen tvunget til å abdisere, og Det laotiske folks republikk (Lao PDR) ble opprettet.

I 1980- og 1990-årene ble statssosialismen i landet gradvis avløst av friere økonomiske forhold. Markedsøkonomiske reformer ble innført i 1986, og landet fikk sin første grunnlov i 1991. Landet er blitt gradvis mer åpent, blant annet med privat eiendomsrett, men det er økende forskjeller mellom bybefolkning og landbefolkning; sistnevnte er til dels meget fattig.

Politisk er Laos mest knyttet til Vietnam og Kina.

Økonomi og næringsliv

opiumsvalmue
Opiumomsetningen, som var et fransk monopol, utgjorde 1/7 av hele Indokinas statsinntekter.

Laos er et lite utviklet land. Av ASEAN-landene er det bare Kambodsja og Myanmar som har et lavere BNP per innbygger enn Laos.

Jordbruket sysselsetter 73,1 prosent av arbeidskraften og er viktigste næringsgren. Viktigste produkter er ris, mais, maniok, søtpoteter, kaffe, te, bomull og opiumsvalmue; dyrking av sistnevnte er sterkt redusert. Husdyrholdet er i vekst.

Teak er det viktigste treslaget og et av de viktigste eksportproduktene; skogsarealet er betydelig redusert. Det utvinnes blant annet gull, sølv, kobber, tinn og sink.

Landet er rikt på mineraler, skog og vannkraft, men industrien er lite utviklet. Det er en del treforedling, gruvedrift og produksjon av klær og tekstiler. Mesteparten av industrien er lokalisert i Vientiane; her er det også produksjon av næringsmidler.

Turisme har økende betydning, men infrastrukturen er mangelfullt utbygd.

Laos’ viktigste handelspartnere er Thailand, Kina og Vietnam.

Kunnskap og kultur

Laos (Arkitektur) (stupa)

Pha That Luang i Vientiane, Den store stupa, er det mest kjente buddhisttempelet i Laos. Det ble bygd av kong Setthathirath i 1566 og skal ha inneholdt en Buddha-relikvie. Foran tempelet er det reist en statue av kongen. Den 45 meter høye bygningen har vært ødelagt av invasjonshærer en rekke ganger, men er nå fint restaurert. Tempelet er et av Laos’ nasjonalsymboler, og er med i landets riksvåpen.

Av /NTB Scanpix ※.
Laos (Arkitektur) (tempel)

Karakteristisk for Laos’ templer er tolags tak som svinger seg i elegante kurver, reist på en treramme. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Det er barneskole fra barna er seks år; skolegang i fem år er obligatorisk for alle barn. Videregående skole er todelt (tre + tre år). Det er ett offentlig universitet og flere høyskoler.

Laos har ni dagsaviser som utgis av myndighetene. Det er 43 radiostasjoner og 32 fjernsynsstasjoner.

Landets litteratur har fellestrekk med den thailandske og kambodsjanske. Opprinnelig var det en rik muntlig tradisjon med poesi og folkeeventyr. En moderne litteratur oppsto i 1940-årene. I soner kontrollert av Pathet Lao var litteraturen cirka 1953–1980 influert av sosialrealistiske verker fra Vietnam og Sovjetunionen; skrifter ble publisert anonymt.

Viktige romanforfattere i slutten av 1900-tallet er søsknene Pakian (Pa Nail), Dara (Douang Champa) og Douangdeuane (Dok Ket) Viravong. Outhine Bounyavong (1942–2000) er en av de internasjonalt mest kjente laotiske forfattere.

Klassisk dans ble utviklet ved det kongelige hoff. Laotisk klassisk dans har to hovedformer, akkompagnert av laotisk klassisk musikk. ‘Khône’ er et dansedrama med dansere som bærer masker. ‘Lakhône’ danses mest av kvinnelige dansere som mimer. ‘Lamvong’ er en folkedans av ringdanstype som regnes som enkel å fremføre.

Skyggeteater er en populær teatersjanger.

Tradisjonell laotisk musikk kan inndeles i klassisk musikk, som er beslektet med kinesisk og thailandsk musikk, og folkemusikken ‘lam’. Rock, pop og hip hop er populært hos den yngre generasjon. I folkemusikk spilles ‘kaen’, et munnorgel av bambus, alene eller sammen med andre instrumenter som akkompagnement til sang.

Det mest typiske religiøse byggverk er stupaen med løkformet spir, som Pha That Luang i Vientiane. Mange templer har tolags tak med svungne, elegante buer.

Kickboksing regnes som nasjonalsport, men fotball er mest populært.

Laos og Norge

De to land opprettet diplomatiske forbindelser i 1991. Den norske ambassade i Hanoi er sideakkreditert til Laos. Laos er representert i Norge ved sin ambassade i Stockholm.

Norges utviklingsbistand utgjorde 25,6 millioner norske kroner i 2020. Fordelt på sektorer var bistanden som følger: styresett, sivilt samfunn og konfliktforebygging (90 prosent), miljø og energi (sju prosent), utdanning (to prosent) og helse og sosial sektor (én prosent).

Statkraft, Norconsult og Kværner er aktive i Laos, særlig i vannkraftsektoren. Den norske samhandelen med Laos er meget begrenset. Laos’ eksport til Norge beløp seg i 2021 til 44 millioner norske kroner, og omfattet hovedsakelig tekstiler. Den norske eksporten beløp seg til to millioner norske kroner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Einar Gustafsson

Det står i denne artikkelen at Lan Xang ble opprettet i 1453. I andre kilder finner jeg 1353 som opprettelsesår, og noen steder 1354. Er 1453 feil?

svarte Mari Paus

Hei! Takk for kommentaren. Du har rett i at 1453 er feil årstall. Jeg har rettet det nå. Takk for at du gjorde oss oppmerksom på feilen! Med vennlig hilsen Mari i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg