Historie er vitenskapen som studerer det som har skjedd, ved å granske og fortolke materiale (kilder) fra tidligere tider, for eksempel pergamenter, avisartikler, håndskrifter, lydopptak eller gjenstander. Dette materialet kan ta form av både beretninger (fortelling om noe som har skjedd) og levninger (uttrykk for tiden det ble til i). Studiet av levninger og beretninger kan være viktig for å forstå menneskets levekår innen en gitt tidsperiode, hvordan disse levekårene har endret seg, og stadig endrer seg. Hele artikkelen