Panamakanalen, kanal som forbinder Atlanterhavet og Stillehavet, gjennom Panamaeidet fra Cristóbal ved Karibiske hav til Balboa ved Stillehavet. Kanalen er 82 km lang, inkl. innløpet, og fører skipstrafikken igjennom i seks dobbeltsluser. Minstedybden er 13 m, minstebredden i vannspeilet 153 m (i Gaillard Cut), i bunnivået 74 m. Gaillard Cut er planlagt utvidet til mellom 192 og 222 m.

Fra Cristóbal fører en 11 km lang kanal til de tre Gatúnslusene (Gatún Locks), som hever skipene 26 m opp til sjøen Gatún (426 km2). Denne har, sammen med Maddensjøen (oppdemmet 1926), til funksjon å utjevne vanntilførslene til sluseanleggene. Etter 40 km gjennom Gatúnsjøen passeres den 15 km lange skjæringen Gaillard Cut samt slusene ved Pedro Miguel og Miraflores, og kanalen ender ved Balboa etter 13,5 km kanalløp i havnivå. Gjennomsnittlig passeringstid for selve kanalanlegget er 7–8 timer, men det er ofte lang ventetid; omkring 50 skip kan passere i døgnet. Kanalen kan ikke ta de største tankskipene. I 2003 passerte 11 634 skip gjennom kanalen. Dette gav toll og avgifter på ca. 665 mill USD.

Fordi Panamakanalen er en slusekanal med begrenset kapasitet, har man undersøkt mulighetene for bygging av en slusefri kanal. Lenge var strekninger i Nicaragua og Colombia på tale, men i 1970 anbefalte en komité oppnevnt av USAs president byggingen av en ny kanal i Panama, i havnivå 16 km sørvest for den nåværende Panamakanalen. Ingen av prosjektene synes å være realiserbare i nær fremtid.

Allerede på 1500-tallet var spanierne opptatt av tanken om en kanal gjennom Panamaeidet, i den hensikt å forbinde Atlanterhavet og Stillehavet. I 1880-årene gjorde et fransk selskap, ledet av Ferdinand de Lesseps, et mislykket forsøk på å grave en kanal. Flere tusen arbeidere mistet livet på grunn av tropesykdommer. Samtidig hadde også USAs regjering blitt interessert i bygging av en kanal. Amerikanerne overtok det ikke fullførte anlegget i 1902. I 1903 fikk USA for ubegrenset tid suverenitet over Kanalsonen etter at Panama samme år hadde erklært seg uavhengig av Colombia. Det var opprinnelig meningen at polarskipet Fram skulle være åpningsskip, og den lå flere måneder i Buenos Aires på vei hjem fra Sydpolen for å vente på at kanalen skulle bli ferdig. Men til slutt gav mannskapet opp og drog hjem til Norge. Åpningen ble sterkt forsinket, og først i august 1914 var kanalen klar til bruk. Kanalen åpnet for trafikk 15. august, og det første skipet som passerte gjennom kanalen, var en unnselig liten lekter ved navn Ancon.

Kanalselskapet, som hørte inn under den amerikanske regjering, betalte en årlig avgift til Panamas regjering for bruk av kanalen, men særlig i årene etter den annen verdenskrig har kanalen og den amerikanske tilstedeværelse, ikke minst det militære nærvær, i Kanalsonen vært et stadig stridsemne mellom de to landene. Langvarige forhandlinger førte til en ny Panamakanal-traktat i 1977 (trådte i kraft 1979); avtalen innebar at kanalen ble overført til Panama 31. desember 1999.

Høsten 2006 bad president Martin Torrijos om tilslutning til en storstilt plan om å utvide Panamakanalen, og i en folkeavstemning svarte 78 % ja. Bakgrunnen for prosjektet er den sterke økningen i verdenshandelen, ikke minst knyttet til Kinas eksportbehov, og at kanalen er blitt for smal for moderne fartøyer. Det arbeides i den forbindelse med alternative transportløsninger flere steder langs Stillehavs- og Atlanterhavskysten, men særlig signaler fra Nicaragua om å bygge en konkurrerende kanal satte ny fart i de planene Panama lenge har syslet med; kanalutvidelsen ble nedstemt i to folkeavstemninger på 1990-tallet. Utbyggingen omfatter bredere kanalløp og en ny sluse og er kalkulert til 32 milliarder kroner. Motstanderne frykter dels at investeringen ikke vil svare seg, dels at miljøet vil bli skadelidende. Torrijos utlyste på sin side folkeavstemningen under mottoet «mulighetenes kanal» – med tanke på et land hvor 40 % av befolkningen lever i fattigdom. Anleggsarbeidene skal forutsetningsvis starte i 2008 og trafikken gjenåpnes i 2014 – ved Panamakanalens hundreårsjubileum.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

15. april 2012 skrev Uregistrert bruker

SS Ancon var det første skipet som passerte i Panamakanalen på åpningsdagen 15. august 1914. Offisielt. http://www.canalmuseum.com/photos/panamacanalphoto043.htm

Det var ingen liten lekter.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.