Bandungkonferansen, det første møte av offisielle representanter for asiatiske og afrikanske land, ble holdt 18.–24. april 1955 i Bandung, Indonesia. I alt deltok 23 asiatiske og 6 afrikanske land. Sakslisten omfattet menneskerettighetene, nasjonenes selvbestemmelsesrett og koloniproblemet, verdensfreden og økonomisk og kulturelt samarbeid. Trass i deltagerlandenes vidt forskjellige interesser ble det oppnådd enighet om en rekke prinsippspørsmål og om felles opptreden i flere konkrete saker. Konferansen regnes som starten på samarbeidet mellom de alliansefrie stater.Se også Ny økonomisk verdensorden.