Sør-Rhodesia var navnet på den britiske kolonien og området mellom elvene Limpopo og Zambezi - dagens Zimbabwe. Området var britisk protektorat, og navnet Sør-Rhodesia ble brukt fram til 1965. Fra da ble navnet Rhodesia brukt fram til 1979. Zimbabwe-Rhodesia ble området kalt kun noen få måneder fram til frigjøringen i 1980. Siden frigjøringen har navnet vært Zimbabwe.