Faktaboks

Offisielt navn
Bharat (hindi), Republic of India (engelsk)
Norsk navn
Republikken India
Hovedstad
New Delhi
Statsform
Forbundsrepublikk
Statsoverhode
Droupadi Murmu
Statsminister
Narendra Modi
Landareal
2 973 190 km²
Totalareal
3 287 260 km²
Innbyggertall
1,37 milliarder (nasjonalt estimat, 2021)
Offisielt/offisielle språk
Hindi, engelsk
Religion
Hinduisme, islam, buddhisme, sikhisme, jainisme, kristendom
Nasjonaldag
26. januar
Valuta
Rupi à 100 paise, ₹
Nasjonalsang
Jana Gana Mana
Flagg
Riksvåpen
India, plassering
India (mørkegrønt) ligger i Asia (lysegrønt).
India, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av India med naboland rundt, kart
India og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
India (Hovedkart)

India

Av /Store norske leksikon ※.

India er en republikk i Sør-Asia, som strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, og er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta. India grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Nær Indias sørspiss ligger Sri Lanka. India omfatter også øygruppene Andamanene og Nikobarene i Bengalbukta og Lakshadweep (Lakkadivene) i Arabiske hav.

I løpet av 1999 passerte India 1 milliard innbyggere, 1,2 milliarder i 2012 og har 1,425 775 850 milliarder i 2023. India er dermed verdens mest folkerike land og har passert Kina. Befolkningen omfatter en rekke etniske grupper, språk og religioner. Landet har hatt sterk økonomisk vekst de senere årene, men det indiske samfunnet er fortsatt preget av store ulikheter i velstand.

En av verdens første avanserte sivilisasjoner oppsto i India for mer enn 3000 år siden. Landet var under britisk herredømme til 1947, da det britiske koloniriket ble delt i India og Pakistan (den østlige delen ble Bangladesh fra 1971) etter religiøse skillelinjer.

Navnet India (latin-gresk, til elvenavnet Indus, sanskrit Sindhu) ble i lange tider brukt av Vestens folk om hele området mellom Iran og Kina. Området ble også kalt Ostindia, i motsetning til Vestindia i den nye verden (Amerika). I vår tid brukes India om republikken India, Indiske subkontinent om det større området.

Indias nasjonalsang er Jana Gana Mana ('Du (India) styrer folkets tanker') med tekst og melodi av Rabindranath Tagore.

Geografi og miljø

indisk tiger
Indisk tiger (Panthera tigris tigris, hankjønn) i naturlig habitat i Ranthambore, India. I 2014 fantes det kun 2200-3200 dyr globalt i naturen igjen. India og andre land jobber for den truede artens bevaring. I 2019 investerte landet 3,5 milliarder rupier i bevaringstiltak, blant annet for å flytte landsbyer utenfor verneområder.

India dekker et areal som tilsvarer omtrent en tredjedel av Europas størrelse. Dette store landområdet kan naturgeografisk deles inn i tre regioner: Deccanplatået i sør, det nordindiske lavland og Himalaya.

India ligger i den tropiske og subtropiske klimasone, og de klimatiske forholdene er sterkt påvirket av monsunen. Størstedelen av Deccan har tropeklima, men landets nordlige strøk har betydelig lavere vintertemperatur. Vinteren er tørketid, men særlig den sørlige delen av Deccans østkyst har en del regn.

Dyrelivet er mangeartet og rikt. Dyregeografisk tilhører India den orientalske regionen. Det er store klimaforskjeller innad i India, og store variasjoner i plantelivet; fra tropisk regnskog, til ørken- og eller høyfjellsvegetasjon.

Folk og samfunn

Kvinner demonstrerer for retten til utdannelse i 2012
Kvinner demonstrerer for retten til utdannelse i 2012.
To indiske kvinner og et barn

Med 1,4 milliarder innbyggere (2023) er India verdens mest folkerike land foran Kina. Befolkningen omfatter en rekke etniske grupper med ulike språk og religioner, og det indiske samfunn er preget av store ulikheter i velstand og kultur. Gjennomsnittlig levealder har økt betydelig i senere år, blant annet på grunn av effektiv bekjempelse av mange smittsomme sykdommer. I 2015 antas det at omkring 29 prosent av landets innbyggere lever under fattigdomsgrensen. India har en stor, relativt velstående middelklasse, tallmessig den største i Den tredje verden.

India kan språklig inndeles i to områder: det dravidiske i Sør-India (delstatene Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala og Tamil Nadu) og det indoariske, som omfatter resten av India samt Pakistan øst for Indus og Bangladesh. Totalt 22 språk er grunnlovsfestet; 96,71 prosent av befolkningen har ett av disse som morsmål (2018).

India er forholdsvis tett befolket, og befolkningen er tettest i lavlandet i Nord-India og kysten av Sør-India. Tynnest befolket er grensestrøkene mot nordvest og nordøst samt i delstaten Rajasthan. De fleste av landets innbyggere bor fortsatt på landsbygda (cirka 70 prosent i 2015), selv om det er økende tilflytning til de store byene.

Den indiske grunnloven slår fast at ingen religion skal begunstiges av staten. De to dominerende religioner er hinduisme og islam: cirka 82 prosent hinduer, 12 prosent muslimer (9 prosent sunni, 3 prosent sjia), 2,3 prosent kristne og 2 prosent sikher. Det finnes også jainaer, parsere, buddhister med mer.

Stat og politikk

India. Regjeringsbygningene i New Delhi, bygd av britene i 1930-årene. Visekongens residens i samme kompleks er nå bolig for den indiske presidenten.

.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Etter forfatningen av 1949, i kraft fra 1950, er India en parlamentarisk-demokratisk og republikansk forbundsstat. India var britisk koloni til 1947 og er medlem av Samveldet av nasjoner. Lovgivende makt er lagt til et tokammerparlament, Sansad, bestående av delstatsrådet (Rajya Sabha) med 245 medlemmer, og folkehuset (Lok Sabha) med 545 medlemmer.

Indisk politikk har helt siden selvstendigheten vært sterkt preget av Kongresspartiet. I mesteparten av tiden har partiet vært ledet av medlemmer fra én familie.

Fra 1990-årene ble Kongresspartiet splittet i flere fraksjoner og indisk politikk har deretter ikke vært like stabil. De økende religiøse spenningene har ført til vekst for religiøst baserte partier, og regionale motsetninger har ført til styrket tilslutning for regionale partier. Også etniske motsetninger preger politikken.

Det hindunasjonalistiske partiet Bharatiya Jana Sangh (BJP) har blitt en betydelig maktfaktor i indisk politikk og har sittet med regjeringsmakten i flere perioder, senest etter valget i 2014.

India omfatter 28 delstater, hver styrt som selvstendige parlamentariske demokratier, med en folkevalgt forsamling (valgt for fem år) og en regjering ansvarlig overfor forsamlingen (men utnevnt av presidenten). Fem delstater har tokammerforsamlinger.

I tillegg til delstatene er det seks unionsterritorier samt hovedstadsområdet, ledet av egne administratorer utnevnt av presidenten. Delhi- og Pondicherry-territoriene har også valgte regjeringsledere og forsamlinger.

India er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken. For øvrig er landet medlem av blant annet Verdens handelsorganisasjon, Samveldet av nasjoner og Colombo-planen.

Historie

TahMahal
Taj Mahal
Nehru og Gandhi
Jawaharlal Nehru og Mahatma Gandhi var de mest sentrale politikerne i kampen for uavhengighet fra Storbritannia. Foto fra 1946.
kroningsferd 1903

Den britiske overhøyheten ble demonstrert ved kroningsferden i 1903. Visekongen Lord Curzon og Lady Curzon på den forreste elefanten.

Av /NTB Scanpix ※.

En av verdens første høykulturer oppstod ved elvens Indus’ bredder for mer enn 3000 år siden. Dette var en avansert bykultur som spredte seg over hele Indusdalen.

Nordlige deler av India ble invadert av arabere på 700-tallet og av tyrkere på 1100-tallet. Dehlisultanet ble etablert på 1200-tallet, deretter kom Lodhidynastiet (1400–1500-tallet) og Moghulriket (1500–1700-tallet). De muslimske herskerne satte sterkt preg på kultur, arkitektur og litteratur.

Portugiseren Vasco da Gama fant sjøveien fra Europa til India i 1498. Det ble starten på utstrakt handelsvirksomhet mellom Europa og India. Moghulriket gikk i oppløsning på 1700-tallet, og det britiske Ostindiske kompani tok i økende grad kontroll over India. Den indiske befolkningen opplevde at de ble sterkt utnyttet, og i 1857 kom et voldsomt opprør mot kompaniet. Året etter tok den britiske regjeringen kontrollen over India.

Mot slutten av 1800-tallet ble det stadig økende misnøye med det britiske styret, og partiet National Congress (Kongresspartiet) førte an i frihetskampen mot engelskmennene, med Mahatma Gandhi som leder. Gandhi mobiliserte flere millioner indere til en ikke-voldelig kamp mot Storbritannia.

India fikk selvstendighet i 1947, og det ble etablert en sekulær stat India, og Pakistan som en islamsk republikk. Denne delingen av subkontinentet dannet grobunn for et konfliktfylt forhold mellom de to landene. Siden 1947 har det vært tre kriger mellom India og Pakistan; to av dem har vært om Kashmir.

Ved parlamentsvalget i 2014 vant det hindunasjonalistiske partiet, Bharatiya Janata Party (BJP) en klar seier. Narendra Modi tok over som Indias statsminister 26. mai 2014. Dermed måtte det sekulære Kongresspartiet som har styrt India det meste av etterkrigstiden gi fra seg regjeringsmakten.

Økonomi og næringsliv

Amrut Software, Mumbai (2017)
Servicesektoren er ansvarlig for størstedelen av den økonomiske veksten i India og står for størstedelen av landets BNP selv om kun cirka en tredjedel av inderne er ansatt innenfor sektoren. Her firmaet Amrut Software i Mumbai, en av de mange bedriftene innenfor IT-bransjen.
India (Fiske) (fiskebrygge, Mumbai)

Fiskebrygge i Mumbai tidlig om morgenen.

Av /NTB Scanpix ※.

India er blant verdens økonomiske stormakter, samtidig som landet også er blant verdens fattigste (beregnet ut fra BNP per innbygger).

India har hatt en solid økonomisk vekst siden slutten av 1990-årene. Årsakene er blant annet sterk vekst i produksjonsindustrien, enormt oppsving i IT-sektoren, forholdsvis liberal økonomisk politikk og en sterk økning i utenlandske investeringer.

Veksten har likevel i stor grad vært drevet av det indre markedet. Med en kjøpekraftig og dynamisk middelklasse som stadig vokser, har landet et enormt internt vekstpotensial. India har fra 1990-årene utviklet en sterk IT-industri med kompetent fagpersonell. Landet har stor eksport av programvaretjenester og av medarbeidere med programvareekspertise.

For deler av den indiske middelklassen har reformene gitt et økonomisk oppsving, men for Indias fattige har de budt på vanskeligheter, ved at subsidier og støtteordninger har blitt redusert.

Kunnskap og kultur

Tamil cinema
Fans tar en selfie foran filmplakaten med filmsuperstjernen Rajinikanth før de skal se på hans nye film, det tamilspråklige actiondramaet Annaatthe (Storebror) i Madurai i november 2021. Rajinikanth har også laget filmer på hindi, telugu og kannada, men er mest kjent som tamilspråklig skuespiller. Ved siden av de hindispråklige Bollywood-filmene finnes det mange andre regionale filmsentre med filmproduksjon på andre indiske språk rundt omkring i landet.
tiger

Bengaltigeren lever primært i India, og er nå en truet art.

Av .
Gutt feirer Holi
Gutt som feirer den hinduistiske høytiden Holi.

Indisk kultur har blitt eksponert over hele verden, for eksempel gjennom religion, yoga og mat. Hinduismen, buddhismen, sikhismen og jainismen er religioner som har oppstått i India. Den store religiøse og språklige diversiteten i India har bidratt til å skape et mangfold av kulturelle uttrykk og tradisjoner.

Persisk, tyrkisk og arabisk kultur har hatt sterk innflytelse i Nord-India, noe som gjenspeiles i mattradisjoner, musikk og arkitektur. Sørindisk kultur har i langt større grad utviklet seg uten utenlandsk innflytelse.

Religion har stor betydning i inderes dagligliv, også i kulturelle uttrykksformer som teater, dans og musikk. Store episke religiøse verk som Vedaene, Ramayana og Mahabharata har vært sentrale fundamenter i indisk kultur.

Etter at britene kom til India ble stadig mer litteratur utgitt på engelsk. Rabindranath Tagore ble Asias første nobelprisvinner da han i 1913 ble tildelt Nobelprisen i litteratur.

Med en årlig produksjon på om lag 1000 filmer, topper India listen over verdens mest filmproduserende land. Filmindustrien i Mumbai og Bollywood produserer flest filmer og har størst fortjeneste.

India og Norge

Norge har langvarige og tradisjonelt sett gode bilaterale forbindelser med India. India var i sin tid med på starten av norsk utviklingsarbeid. Fondet for hjelp til underutviklede land, Indiafondet, ble opprettet i 1952 ved at Stortinget bevilget ti millioner kroner. I 2011 var den norske bilaterale bistanden til India 164 millioner kroner.

I 2009 vedtok den norske regjeringen en ny indiastrategi der politisk dialog, næringslivssamarbeid, klima og miljø samt samfunnsutvikling, kunnskap og kultur er de viktigste samarbeidsområdene. Hovedfokus for det næringsøkonomiske er samarbeid innen maritim virksomhet, olje/gass, fiskeri/havbruk, IKT, marinteknologi og miljøprosjekter.

Et forskningsprogram (INDNOR) administrert av Norges forskningsråd ble lansert i 2009. Prioriterte tema er internasjonale politiske spørsmål, klima, miljø og ren energisamfunnsutvikling.

Varehandelen mellom Norge og India er relativt beskjeden, men har vokst kraftig de siste årene (2014). Vareeksporten til India utgjør om lag 0,3 prosent av Norges totale vareeksport. Vareimporten fra India utgjorde 0,4 prosent av Norges totale vareimport i 2012.

Det er en sterk økning av indisk tjenesteeksport til Norge (IT, ingeniørtjenester), samt både eksport og import til India over tredjeland både i Asia og Midtøsten. Statens pensjonsfond utland (oljefondet) har gjort aksjeinvesteringer til rundt 15,3 milliarder norske kroner i India siden 2006. Prosentandelen av fondets aksjer i India per september 2010 var 1,06 prosent.

India er representert i Norge ved sin ambassade i Oslo, mens Norge er representert i India ved sin ambassade i New Delhi, generalkonsulat i Mumbai og konsulater i Kolkata og Chennai.

14 106 indere og 4 672 norskfødte med indiske foreldre bodde i Norge i 2021.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg