Jean Calvin, født i Frankrike, grunnlegger av den reformerte kirke. Calvin ble oppdratt i aristokratiske kretser, drev litterære og juridiske studier i Paris, Orléans og Bourges 1524–33 og ble i disse årene sterkt påvirket av humanismen. Han kom også i kontakt med franske lutheranere og gikk over til deres standpunkt, som han selv sier «ved en plutselig omvendelse», antagelig i 1533. Året etter reiste han fra Frankrike på grunn av forfølgelser og oppholdt seg en tid i Basel. Der skrev han sitt dogmatiske hovedverk, Institutio religionis christianae (1536, senere omarbeidet og utvidet).

Calvin kom til Genève på gjennomreise i 1536, men ble overtalt til å slå seg ned i byen av dens reformator Guillaume Farel. Her forfattet han en katekisme og en trosbekjennelse som alle byens innbyggere ble tvunget til å anta. Han håndhevet streng kirketukt, noe som vakte stor motstand, og han ble forvist fra byen i 1538. Etter et kortere opphold i Basel ble han prest for den franske flyktningemenighet i Strasbourg. Han ble kalt tilbake til Genève i 1541. Nå gjennomførte han sine planer, som gikk ut på at Guds ord skulle følges som lov for alle menneskelige forhold.

Det ble opprettet et konsistorium (le consistoire) av prester og legfolk som skulle våke over kirketukten og hver enkelts liv. I 1542 fikk Genève en ny liturgi. Hovedpunktet i gudstjenesten var prekenen, og ved siden av den bønner, en felles syndsbekjennelse og gammeltestamentlige salmer i metrisk oversettelse. Oppmerksomheten skulle ikke avledes ved ytre seremonier. Bare fire ganger om året holdt man nattverd. Overtredelsen av de kirkelige bud medførte straff, og henrettelser fant sted.

Den moralske strenghet som er karakteristisk for kalvinismen, er en følge av dens grunnsyn; læren om Guds majestet, om Bibelen som Guds lov og om at forutbestemmelsen er det sentrale. Ved en evig beslutning har Gud forutbestemt noen til evig frelse, andre til evig fortapelse. Den troende får vissheten om salighet bare ved å leve i Guds tjeneste.

Calvins teologi fikk innflytelse over hele Europa; de fleste av de reformerte kirkeordninger er laget av Calvins elever og er preget av hans ånd. Hans skrifter, som omfatter dogmatiske og eksegetiske (fortolkninger av bibelen) arbeider, over 2000 prekener og en stor brevsamling, foreligger i Corpus reformatorum (bd. 29–87, 1863–1900). Se reformerte kirke.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.