Sørvest-Afrika, tidligere navn på Namibia, brukt under den tyske kolonitiden og det sør-afrikanske styret fram til 1967. Se artikkelen om Namibias historie.