Olduvaidalen, dalføre i nordlige Tanzania, nær Ngorongoros krater, 48 km lang og 90–100 m dyp, et viktig funnsted for fossile mennesker og steinredskaper. Dalen skjærer seg gjennom sedimenter avsatt i løpet av de siste 2 millioner år. Oppdaget av en tysk ekspedisjon 1911. Siden 1931 har systematiske undersøkelser av dalens kvartære fossiler, lenge under ledelse av familien Leakey, gitt et omfattende vitenskapelig materiale. I det dypeste laget er det funnet grovt tilhugde steiner, noen få flekkeredskaper og fossiler av nærmennesket Australopithecus robustus og Homo habilis. Grovt tilhugde steinredskaper dominerer også det neste laget, mens det i øverste delen er funnet håndøkser, som må sees i sammenheng med funn av Homo erectus. Det aller øverste laget har acheuléen-redskaper og rester av en neandertallignende mennesketype. Helt øverst er det funnet deler av et ca. 17 000 år gammelt skjelett og redskaper av kenyansk capsien-type. Se også mennesket (Opprinnelse og utvikling).