Protektorat, (til protektor), et folkerettslig forhold mellom to stater, bygd på traktat, hvor en sterk stat, protektorstaten, påtar seg å beskytte en svakere stat, den protesjerte, og ivareta dens interesser overfor andre stater. Eksempler var bl.a. Frankrikes forhold til Tunisia og Marokko. Protektorat er i det ytre et slags folkerettslig «vergemål», men oftest et skjul for en underleggelsespolitikk (f.eks. Hitler-Tyskland og protektoratet Böhmen-Mähren), og ikke sjelden en forløper for anneksjon.