Taiwan

Faktaboks

Uttale
taiwˈan
Etymologi

‘den store øya’

Også kjent som
Ilha Formosa
Offisielt navn
Chung hua Min-kuo
Norsk navn
Republikken Kina (Taiwan)
Statsform
Republikk i Asia
Hovedstad
Taipei
Innbyggertall
23 373 517 (2013)
Landareal
36 179 km²
Innbyggere per km²
646,00
Offisielt/offisielle språk
Kinesisk (mandarin)
Religion
Konfucianisme, buddhisme, kristendom
Nasjonaldag
10. oktober
Statsoverhode
Tsai Ing-wen
Statsminister
Su Tseng-chang
Mynt
Dollar à 100 cents
Valutakode
TWD
Flagg
Riksvåpen

Taiwan

Taiwan (Hovedkart) av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Plassering

av . Begrenset gjenbruk

Taiwan, som offisielt heter Republikken Kina og også kalles Nasjonalist-Kina, er en øy i Østkinahavet i Øst-Asia som er skilt fra fastlandet (Kina) i vest ved Taiwanstredet og Filippinene i sør ved Luzonstredet. I tillegg til Taiwan, som utgjør 99 prosent av arealet, omfatter landet øygruppene Penghu (Pescadorene), Kinmen (Quemoy), Wuchiu, Dongsha, Matsu og Nansha. Taiwan er et av flere land som gjør krav på de omstridte og ubebodde Spratlyøyene i Sørkinahavet.

Taiwan, som tidligere het Formosa, ble opprettet i 1949 etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet. Forholdet mellom Taiwan og Kina er vanskelig. Taiwan er en av de 4 asiatiske ‘tigre’ og har verdens 19. største økonomi.

Landets navn Taiwan betyr ‘Den store øya’. Det tidligere europeiske navnet Formosa, av portugisisk ‘Ilha Formosa’, betyr ‘ Den vakre øya’.

Nasjonalsang er ‘San Min Chu I’ (‘Folkets tre prinsipper’).

Geografi og miljø

Taiwan er 394 kilometer langt og opptil 144 kilometer på det bredeste. Nesten to tredjedeler av øya er fjellområder. Fjellkjeden Chungyang Shanmo hever seg bratt opp fra østkysten og dekker nesten halvparten av øya. Det høyeste punktet er Yushan, 3952 meter over havet. Langs fjellkjeden i vest er det et terrassert platålandskap mellom 100 og 500 meter over havet. Terrenget heller gradvis mot vest via et åslandskap før det går over i en omkring 50 kilometer bred kystslette som er den tettest befolkede og økonomisk mest betydelige del av landet.

De lengste elvene renner fra øst mot vest; lengst er den 186 kilometer lange Zhuoshui.

Taiwan regnes som et høyrisiko-område for jordskjelv.

Taiwan har tropisk og subtropisk monsunklima. Fra mai til september blåser monsunen fra sør og gir mye nedbør. Fra november til mars blåser monsunen fra nord og nordøst, og det er mindre nedbør unntatt i de nordøstlige områdene som har regntid da. Bortsett fra i fjellområdene er sommertemperaturene på 26-28 oC og vintertemperaturene på 15-20 oC.

Årsnedbøren varierer fra 1300 millimeter langs vestkysten til mer enn 600 millimeter i fjellskråningene. I juli-september kan taifuner (tropiske orkaner) anrette betydelig materiell skade.

Før mesteparten av slettelandet og åsene i vest og nord ble ryddet til jordbruksområder, var det hovedsakelig tropisk regnskog i lavlandet. 600-1800 meter over havet har subtropisk eviggrønn skog og det er barskog over 1800 meter over havet og opp til tregrensen. De høyeste områdene har alpin vegetasjon.

Taiwan har 63 arter av pattedyr; 10 av disse er endemiske (stedegne). Av rovpattedyr kan nevnes den sjeldne og truede formosisk svartbjørn, kragebjørn, og ildergrevling, og av hjortedyr sikahjort, sambar og dvergmuntjak. Formosa-makak er en endemisk apeart. Ved kysten lever sjøkuarten dugong.

Det er observert mer enn 450 fuglearter. Mikadofasan er nasjonalfugl. Det er mange endemiske fuglearter, blant annet swinhoefasan og taiwanblåskjære.

Det er mer enn 100 arter av krypdyr, 80 arter av amfibier og mer enn 800 fiskearter. Formosisk innlandslaks er en endemisk fisk.

Folk og samfunn

Mer enn 98 prosent av befolkningen er han-kinesere. De øvrige er urinnvånere trolig av austronesisk opprinnelse fordelt på 14 grupper og som hovedsakelig bor indre deler av landet.

Taiwan er et av verdens tettest befolkede land. De fleste bor i lavlandet i vest. Mer enn 70 prosent av befolkningen bor i byregioner; de største er Taipei, Kaohsiung og Changhua.

Forventet gjennomsnittlig levealder ved fødsel er 83,2 år for kvinner og 76,7 år for menn (2014).

Tradisjonell kinesisk folkereligion med innslag av buddhisme og taoisme er den dominerende trosform; buddhisme er den viktigste organiserte religion. Ca. 3,9 prosent er kristne. Mindre enn 2,5 prosent av befolkningen er tilhengere og andre religioner, blant annet islam.

Ca. 70 prosent har taiwansk hokkien som morsmål i tillegg til mandarin som er det offisielle språket og brukes av de fleste innbyggerne. Den etniske hakka-gruppen (15 prosent av befolkningen) taler hakka. Urbefolkningen taler austronesiske språk.

På Taiwan benyttes Wade-Giles-systemet til å skrive kinesisk med bokstavskrift (Kina bruker pinyin).

Stat og politikk

Tsai Ing-wen fra partiet Democratic Progressive Party (DPP), Taiwans president siden 2016.

av . CC BY 2.0

Den kinesiske grunnloven er fra 1947, men ble etter at Chiang Kai-shek led nederlag mot kommunistene begrenset til Taiwan og noen øyer utenfor det kinesiske fastland. På norsk er Taiwan synonymt med Republikken Kina og Kina med Folkerepublikken Kina.

Taiwan er en republikk med en president som statsoverhode og militær øverstkommanderende. Presidenten velges i allmenne valg for 4 år og kan gjenvelges én gang.

Nasjonalforsamlingen heter Det lovgivende yuan og har ett kammer med 113 medlemmer som velges for 3 år. Statsministeren utvelges av presidenten og regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen.

Taiwan er inndelt i 14 fylker, 5 bykommuner og 3 storbyområder med spesialstatus. De 3 byene og 12 av 14 fylker utgjør Taiwan-provinsen og Lienchiang utgjør Fuijan-provinsen.

Det er obligatorisk verneplikt på 2 år for menn i alderen 18-35 år. Kvinner kan verve seg. Landet har hær, marine med marineinfanteri, kystvakt, luftvåpen og halvmilitære styrker. I tillegg finnes spesialstyrker.

Taiwan har tvister med Brunei, Filippinene, Kina, Malaysia og Vietnam over Spratlyøyene og med Filippinene og Kina over Scarborough-revet.

Landet praktiserer dødsstraff, noe som har bred støtte i befolkningen.

Taiwan var medlem av FN til oktober 1971, da FNs generalforsamling vedtok at Folkerepublikken Kina skulle overta Taiwans sete i forsamlingen. Landet er som en følge av dette isolert, men er medlem av Verdens Handelsorganisasjon og har observatørstatus i enkelte økonomiske samarbeidsorganisasjoner (APEC, OECD). Taiwan er også medlem av enkelte internasjonale idrettsforbund, blant annet Den internasjonale olympiske komité IOC og fotballforbundet FIFA.

Historie

Austronesere begynte å komme til Taiwan for mer enn 8000 år siden. De eldste vitnesbyrd om kinesisk kontakt med Taiwan er fra 600-tallet. Fra slutten av 1200-tallet begynte Taiwan å bli befolket av han-kinesere fra fastlandet; disse kom i større omfang fra og med 1500-tallet. Portugisere besøkte øya i 1590 og ga den navnet ‘Ilha Formosa’ (‘Den vakre øya’), et navn som bidro til at nederlendere og spaniere slo seg ned der. Nederlenderne hersket alene fra 1642 til 1662 da de ble fordrevet av den kinesiske general Koxinga. Han grunnla et rike på øya. Mandsjuene erobret Taiwan i 1683. Da kom Taiwan under Kina til den etter den kinesisk-japanske krig ble avstått til Japan i 1895.

Etter Japans nederlag i den andre verdenskrig ble Taiwan gitt tilbake til Kina i 1945. Nasjonalistregjeringen Kuomintang under ledelse av Chiang Kai-shek og hans tilhengere flyktet fra fastlandet og tok makten på Taiwan når kommunistene tok makten i Kina i 1949. Siden den gang har landet gjort motstand mot kommunistene. I praksis ble Taiwan og noen nærliggende øyer en egen stat som gjorde krav på makten i hele Kina.

En betydelig kapitalflukt fra Kina, amerikansk støtte, overtagelse av en avansert infrastruktur fra japanerne, at landet ikke ble invadert av Kina samt disiplinerte arbeidsvaner og en vellykket landreform, bidro til en rask økonomisk utvikling på Taiwan.

Chiang Kai-sheks sønn Chiang Ching-kuo ble statsminister i 1972, og etter farens død i 1975 ble han partileder og valgt til president i 1978. En normalisering av forholdet mellom Kina og USA på 1970-tallet påførte Taiwan problemer. I 1971 mistet Taiwan sin plass i FN til Kina. USA brøt de diplomatiske forbindelsene med Taiwan etter at USA opprettet slike med Kina i 1979. USA trakk ut sine tropper fra Taiwan, men fortsatte med det økonomiske samarbeidet.

I 1988 ble unntakstilstanden fra 1949 opphevet. I 1989 ble det tillatt å danne opposisjonspartier på Taiwan. Samme år overtok Lee Teng-hui som den første president født på Taiwan og som ikke var en Kuomintang-flyktning. Det offisielle målet om å gjenerobre fastlandet ble forlatt i 1992.

Lee Tung-hui seiret med 54 prosent av stemmene ved det første direkte presidentvalg på Taiwan i 1996. Ved presidentvalget i 2000 seiret opposisjonspolitikeren Chen Shui-bian. Han ble gjenvalgt med knapp stemmemargin i 2004. På grunn av korrupsjonsbeskyldninger mot medlemmer av presidentfamilien ble presidentens popularitet betydelig svekket.

I 2008 overtok Ma Ying-jeou som president etter å ha gått inn for et sterkere samarbeid med Kina. Året etter utvekslet de to landenes ledere et direkte budskap for første gang på 60 år. Til tross for nylig politisk tøvær påpekes det at Kina har økt antallet kortdistanse-missiler rettet mot Taiwan. Ikke desto mindre er handelsforbindelsene mellom de to land gode, og Kina er Taiwans viktigste eksportmarked.

Økonomi og næringsliv

Hurtig industrialisering og vekst i siste halvdel av 1900-tallet ble kalt «Taiwan-mirakelet» og gjorde landet til en av «de fire asiatiske tigre» ved siden av Hong Kong, Sør-Korea og Singapore når det gjelder velstand, produksjon og handel.

Tradisjonelt er Taiwan et jordbruksland og omkring en fjerdedel av arealet er dyrkbart. Det er flere avlinger i året til de viktigste produktene hører blant annet ris, te, søtpotet, sukkerrør, mais, hirse, hvete, banan, ananas og sitrusfrukter. Svine- og fjørkreholdet er stort; storfe- og saueholdet er også betydelig.

Siden det meste av skogen er i fjellterreng, er den til dels vanskelig tilgjengelig for utnyttelse. Hogsten er liten.

Kystfisket, for en stor del i forurenset farvann, har liten økonomisk betydning. Viktigst er den havgående fiskeflåten med vekt på fangst av tunfisk og sardin. Karpe og andre ferskvannsfisker er i oppdrett.

Mineralressursene er beskjedne. Det utvinnes noe steinkull, olje og naturgass. Flere kjernekraftverk står for det meste av energiproduksjonen.

Frem til 1970-årene var Taiwans industriutvikling først og fremst knyttet til jord- og skogbruket. Senere ble jern- og stålindustri utbygd samt blant annet maskinindustri, elektrisk industri, oljeraffinerier og skipsverft. Verdens største kontainerrederi er taiwansk. Taiwan er i dag en av verdens tre største produsenter av hardware og software, og det er høyteknologiske industriparker flere steder.

Turisme har liten betydning tross vakker natur. Japanere utgjør den største gruppen av turister.

Taiwans viktigste eksportmarked er Kina etterfulgt av USA, Japan og Singapore. Nesten all eksport er industrivarer samt elektrisk og elektronisk utstyr, klær, plastartikler og leketøy. De viktigste importland er Japan, Kina og USA. Importen består i betydelig grad av råvarer, næringsmidler, kjemikalier, halvfabrikata, maskiner og elektroniske komponenter.

Kunnskap og kultur

Siden en reform i 2014 er det 12 års obligatorisk skolegang. Taiwan har mer enn 135 universiteter og høyskoler.

Pressefrihet er garantert i grunnloven. Det utgis flere hundre aviser.

5 nasjonale fjernsynsnettverk driver omkring 75 stasjoner. Omkring 85 prosent av husstandene har kabel-TV. Nasjonale og regionale radionett har ca. 170 radiostasjoner (2008).

Innen litteratur er særlig taiwanske noveller og romaner populære. Antologier av taiwansk poesi foreligger oversatt til engelsk. Internasjonalt kjente forfattere er blant annet romanforfatteren Wu Zhuoliu (1900-1976), poeten Bo Yang (1920-2008), romanforfatteren Chen Mao Ping (Sanmao) (1943-1991) og poeten og essayisten Hou Wen-yong (1962-). En innfødt taiwansk litteraturbevegelse utviklet seg i 1990-årene.

Folkemusikk er populært og klassisk musikk og popmusikk nyter også stor anseelse. Kjente navn er fiolinisten Cho-Liang Lin og pianisten Ching-Yun Hu. Karaoke (KTV) er svært populært.

Taiwansk hanske-dukketeater og opera, blant annet tradisjonelt ‘sangdrama’, er svært populært.

Et gjennombrudd for taiwansk spillefilm kom i 1982 med ‘In Our Time’. Den internasjonalt mest kjente spillefilmen er ‘Cape No. 7* (2008) regissert av Wei Te-Sheng. En annen kjente regissør siden 1990-tallet er Ang Lee, kjent blant annet fra filmene ‘Brokeback Mountain’ og ‘Life of Pi’.

Det nasjonale palassmuseum i Taipei har en av verdens største samlinger av kinesiske kunstgjenstander.

Taiwansk kultur har flere røtter: tradisjonell kinesisk kultur, japansk kultur, austronesisk kultur og, i økende grad, vestlig kultur.

Baseball og basketball er blant de mest populære sportsgrenene.

Taiwan og Norge

Norge har sluttet seg til ett-Kina-politikken; Norge og Taiwan har ikke diplomatiske forbindelser. Norges handelskontor på Taiwan ble lagt ned i 2002.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg