Meiji, offisielt navn på keiser Mutsuhitos regjeringsperiode, 1867–1912. Betegner også tiden for Japans overgang til moderne stormakt. Keiseren fikk posthumt som personlig navn Meiji Tenno.