Faktaboks

Offisielt navn
Estados Unidos Mexicanos
Norsk navn
Forente meksikanske stater
Uttale
mˈeksiko
Hovedstad
Mexico by
Statsform
Forbundsrepublikk
Statsoverhode
Andrés Manuel López Obrador (stats- og regjeringssjef)
Landareal
1 943 950 km²
Totalareal
1 964 380 km²
Innbyggertall
126 millioner (folketelling 2020)
Offisielt/offisielle språk
Spansk
Religion
Katolsk kristendom
Nasjonaldag
16. september
Valuta
Peso à 100 centavos
Flagg
Riksvåpen
Mexico, plassering
Mexico (mørkegrønt) ligger i Nord-Amerika (lysegrønt).
Mexico, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Mexico med naboland rundt, kart
Mexico og naboland
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Mexico er en forbundsrepublikk i det sørlige Nord-Amerika. Mexico grenser mot nord til USA, mot øst til Mexicogolfen, mot sørøst til Det karibiske hav, mot sør til Belize og Guatemala, og mot sørvest og vest til Stillehavet. Til Mexico hører også flere små øygrupper, blant annet de ubebodde Islas Revilla Gigedo (830 km²), Islas Tres Marías (263 km²) og Isla de Guadalupe (264 km²) i Stillehavet og øyene Cozumel (490 km²) og Mujeres (3 km²) utenfor kysten av Yucatán.

Mexico er det nordligste og det tredje største landet i Latin-Amerika, etter Brasil og Argentina. Landet var en spansk koloni fra 1500-tallet til det ble selvstendig i 1821. Det er store sosiale og økonomiske forskjeller mellom befolkningsgrupper og landsdeler. Deler av Mexico er hjemsøkt av alvorlig kriminalitet og vold. Hovedstaden Mexico by har 21 millioner innbyggere og er den nest største byen på den vestlige halvkule.

En vanlig tolkning av Mexico (navnet) er ’stedet hvor Mexitli (mexicaenes eller aztekernes krigsgud) bor’.

Nasjonalsang er ’Himno Nacional Mexicano’ (’Mexicos nasjonalsang’).

Geografi og miljø

Mexico (hovedkart)

Mexico

Av /KF-arkiv ※.
Rødgaupe
Rødgaupa er noe mindre enn vår gaupe og lever i Nord-Amerika.
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0
Sukkulenter

Sukkulenter er blitt populære prydplanter, og er ofte lettstelte ettersom de kan klare seg i perioder uten vann. Sukkulenter vokser flere steder i Nord-Amerika blant annet i Mexico.

Bortsett fra en smal kystslette ved Mexicogolfen og lavlandYucatánhalvøya er om lag tre fjerdedeler av landet høylandsområder. Mexico by (Ciudad de México) ligger cirka 2500 meter over havet. Høysletta Altiplanicia Méxicana er omsluttet av fjellkjedene Sierra Madre Occidental i vest og Sierra Madre Oriental i øst. De møtes sør for Mexico by og fortsetter som den vulkanske fjellkjeden Sierra Volcanica Transversal med Mexicos høyeste fjell Citlaltépetl (Pico de Orizaba) på 5700 meters høyde over havet. Det er en nord-sørgående fjellkjede på Californiahalvøya. Jordskjelv og vulkanutbrudd inntreffer.

Høylandet senker seg bratt mot kystsletter i øst og vest. Langs Mexicogolfen strekker lavland seg 300 kilometer fra Santiago i nord til Yucatánhalvøya i sør. Lavlandet her består av sumper og laguner samt regnskog og savanner.

Revillagigedoøyene (158 km²) i Stillehavet tilhører Mexico.

Landets lengste vassdrag, den 3034 kilometer lange Rio Grande (Rio Bravo del Norte), er grenseelv mot USA. Chapalasjøen på 1100 km² er største innsjø.

Klimaet er tropisk og subtropisk i lavlandet og temperert i høylandet. Variert topografi og stor utstrekning nord-sør gir landet flere klimatyper. Disse inndeles i fire høydesoner: Tierra caliente (’det varme land’) fra 0 til 800 meter over havet med dagtemperaturer omkring 20–30 °C, Tierra templada (’det tempererte land’) 800–1900 meter over havet og dagtemperaturer på 15–25 °C, Tierra fria (’det kalde land’) 1900–3500 meter over havet og dagtemperaturer på 10–20 °C og Tierra helada (’det frosne land’) i de høyeste fjellområdene der temperaturene er under 10 °C hele året.

Områdene i nord er tørre med under 100 millimeter nedbør i året enkelte steder. Mesteparten av høylandet og stillehavskysten har sesongnedbør, mest i mai–oktober. De østlige og sørøstlige områdene har 1000–4000 millimeter nedbør i året og tropiske orkaner i juli–oktober.

Mexico har en rik og variert vegetasjon. I nordvest, nordøst og det indre høylandet er det halvørken og steppe med blant annet agave, yucca og kaktus. Ved sørøstkysten er det tropisk regnskog og savanne, mens høyereliggende strøk har skoger med blant annet eikearter og nåletrær.

Dyrelivet preges av både nordamerikanske arter som puma, gaupe, ulv, hjort og rever, og søramerikanske arter som aper, jaguar, tapir, kondor, dovendyr og beltedyr. Det er mange øgle- og slangearter. Ved Yucatánhalvøya finnes korallrev.

Folk og samfunn

Popocatépetl

Siden 1994 har Popocatépetl hatt betydelig vulkansk aktivitet, her fra 2012.

Av .

Mexico er Latin-Amerikas nest folkerikeste stat, med 131 millioner innbyggere i 2022 (Ved siste folketelling i 2020 var innbyggertallet 126 millioner). Det samles ikke inn statistikk på etniske grupper i Mexico, men det anslås at mestiser utgjør rundt 60 prosent av befolkningen, mens rundt 30 prosent har hovedsakelig eller fullstendig urfolksopphav. De resterende ti prosent av befolkningen er for det meste av europeisk avstamning (CIA World Factbook 2012). Rundt 80 prosent av befolkningen bor i byer (2015), og Mexico by har drøyt 21 millioner innbyggere (2018). Forventet gjennomsnittlig levealder ved fødsel er 78,2 år for kvinner og 72,6 år for menn (2022).

Rundt 93 prosent av befolkningen snakker bare spansk, mens 6,1 prosent snakker spansk og ett urfolksspråk (INEGI 2020).

82,7 prosent av befolkningen sogner til den katolske kirke. Protestanter utgjør omkring seks prosent. Flere urfolksgrupper har en synkretistisk religion med trekk fra katolsk religion forbundet med tradisjonelle religioner.

Stat og politikk

México, Ciudad de (utsiktsbilde)

Utsikt over Ciudad de México, som er blant verdens største og raskest voksende byer. I forgrunnen sees fotballstadionen Estadio Azul (til venstre) og tyrefektningsarenaen Plaza Mexico.

Av /NTB Scanpix ※.

Mexico er en forbundsrepublikk. En president, som velges for seks år og ikke kan gjenvelges, er både stats- og regjeringsleder og har den utøvende makt. Presidenten utpeker selv regjeringen. Den nasjonale kongressen består av deputertkammeret med 500 medlemmer og senatet med 128 medlemmer. Kongressen velges for tre år, senatet for seks.

Mexico er inndelt i 31 delstater og én by. Hver delstat har en valgt guvernør og en lovgivende forsamling.

Førstegangs militærtjeneste er på tolv måneder og dekkes dels av frivillig rekruttering, dels av selektiv utvelgelse. I tillegg til styrker i hær, marine og flyvåpen finnes reserver og en halvmilitær styrke.

Mexico er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, blant annet Verdens handelsorganisasjon. Landet er med i blant annet OAS (Organisasjonen av amerikanske stater) og NAFTA (Den nordamerikanske frihandelsavtalen).

Historie

Mexico (Historie) (Zapata)

Emiliano Zapata, meksikansk revolusjonær og geriljaleder, deltok i Francisco Morelos kupp mot Porfirio Díaz i 1911. Under slagordet «Jord og frihet» organiserte han en omfattende motstandsbevegelse og gjennomførte jordreformer i de områdene han etter hvert kontrollerte, inntil han i 1919 ble lokket i bakhold og skutt.

Av /NTB Scanpix ※.

I prekolumbisk tid hadde Mexico flere urfolkssamfunn på høye kulturnivåer: olmeckulturen fra cirka 1200 til 400 før vår tidsregning (fvt.), zapotekkulturen fra cirka 500 fvt. til 900 etter vår tidsregning (evt.), mayakulturen fra cirka 300 til 1524 evt., toltekkulturen fra cirka 900 til 1250 og aztekkulturen fra cirka 1345 til 1521.

Hernán Cortés og hans lille spanske hær ødela i 1521 aztekernes hovedstad Tenochtitlán og bygde Mexico by på ruinene. Urbefolkning jobbet som slaver i sølv- og gullgruvene, og kirken og adelen dominerte jordbruket fra store gods; haciendas.

I 1824, tre år etter selvstendigheten, ble Mexico en føderal republikk. De første 50 årene som selvstendig republikk var en urolig tid, preget av væpnede konflikter og hyppige regjeringsskifter. Fra 1846 til 1848 var landet i krig med USA. Det endte med nederlag og Mexico måtte avstå blant annet California og Texas til USA. Mexico hadde da mistet rundt 55 prosent av det landarealet de hadde i 1836.

Industrialisering og modernisering under general Porfirio Diaz fra 1877 til 1911 ga økonomisk vekst. Men Díaz utviklet seg til å bli en diktator. Da han ved valget i 1910 for første gang hadde en reell motkandidat i Francisco Madero, svarte han med å fengsle Madero. Dette var opptakten til den meksikanske revolusjon, som varte til omtrent 1920.

Revolusjonen førte til utvidede sosiale rettigheter, nedfelt i den nye grunnloven av 1917. Lederne for revolusjonen samlet seg etter hvert i partiet PRI (Partido Revolucionario Institucional), som beholdt makten i landet fram til årtusenskiftet. I følge grunnloven var landet et pluralistisk demokrati, men i praksis var landet en ettpartistat, siden PRI hadde så stor makt at de vant alle valg.

I 1930-årene gjennomførte landet en jordreform, satset på importsubstituerende industrialisering og nasjonaliserte oljeindustrien. Relativt høy og stabil økonomisk vekst tillot innføring av viktige velferdsordninger, men de store sosiale ulikhetene i landet vedvarte. De økonomiske og politiske problemene hopet seg opp på 1970-tallet, og store oljefunn i Mexicogolfen var ikke nok til å redde landet fra gjeldskrisen i 1982.

Diverse hendelser i 1994 tydet på at partiet PRIs dominans gikk mot slutten. Landet gjennomgikk en økonomisk krise, frihandelsavtalen NAFTA med USA og Canada trådte i kraft, PRIs presidentkandidat ble drept og EZLN startet et væpnet opprør sør i landet.

I 2000 tapte PRI for første gang et presidentvalg, for Vicente Fox Quesada fra partiet PAN. Han innledet gransking av tortur og drap på opposisjonelle i 1960- og 1970-årene. Mexico har nå et demokratisk system, hvor tre ulike partier har vunnet presidentvalg siden år 2000, men sliter med fattigdom, stor tilflytting til byene, korrupsjon og omfattende organisert kriminalitet, blant annet narkotikarelaterte drap.

Økonomi og næringsliv

Jordbruket omfatter blant annet produksjon av kaffe, bomull, mais, bønner, ris, hvete, sukker, tomater, frukt og honning. Husdyrholdet er omfattende med mye storfe og fjærkre. Det er omfattende fiske etter blant annet sardiner, tunfisk og reker. Jordbruk, fiske og skogbruk utgjør 3,6 prosent av bruttonasjonalproduktet, BNP, per 2015.

Mexico har noen av verdens rikeste mineralforekomster. I Mexicogolfen utvinnes store mengder olje og naturgass, og landet er verdens største produsent av sølv og grafitt. Andre viktige mineraler er blant annet gull, uran, bly, mangan, kobber, kvikksølv, kull og jernmalm.

Disse naturressursene gjør Mexico til et av Latin-Amerikas mest industrialiserte land. Industri med tyngdepunkter i de store byene produserer blant annet tekstiler, jern og stål, kjemikalier, næringsmidler, maskiner, biler og elektrotekniske produkter. Industrien står for 32,8 prosent av BNP (2015).

Tjenestenæringene utgjør 63,6 prosent av BNP. Turisme er Mexicos største valutakilde etter inntektene fra olje og naturgass. De viktigste turistmålene er badebyer som Cancun og Acapulco, minnesmerker fra prekolumbiske kulturer og hovedstaden.

Kunnskap og kultur

Mexico, kolossalhode

Kolossalhode, 2,46 m høy. Olmecene skapte slike skulpturer ca. 200 fvt. Hodet ble funnet i jungelen på en øy i delstaten Tabasco, og står i dag i La Venta-parken i Villa Hermosa.

Av /NTB Scanpix ※.
Håpets tre forblir sterkt

Håpets tre forblir sterkt (1946). Frida Kahlo malte dette selvportrettet til sin mesen Eduardo Morillo Safa etter en operasjon i New York. Tittelen stammer fra en av hennes yndlingssanger og står skrevet på flagget hun holder i høyre hånd.

Av /KF-arkiv ※.

Det er offisielt ti års obligatorisk skolegang for barna i alderen 5–15 år. Barneskolen er seksårig, ungdomsskolen treårig og videregående skole treårig. Landet har mer enn 1500 videregående utdanningsinstitusjoner. Nasjonaluniversitetet i Mexico by ble grunnlagt i 1551 som Nord-Amerikas første universitet.

Mexico har cirka 300 dagsaviser. Det er omkring 1750 kommersielle radiostasjoner (2015) og 740 fjernsynsstasjoner (2016). Televisa er en av de største fjernsynsprodusentene i Latin-Amerika.

Meksikansk litteratur er omfattende. Litteratur fra førkolumbisk tid er bevart. Etter erobringen skrev prester oppbyggelige bøker på det uto-aztekiske språket nahuatl. José Fernández de Lizardi (1776–1827) regnes som Mexicos første romanforfatter. Tre sentrale forfattere er nobelprisvinneren, romanforfatteren og poeten Octavio Paz (1914–1998), romanforfatteren og essayisten Carlos Fuentes (1928–2012) og roman-, skuespill- og filmmanusforfatteren Laura Esquivel (født 1950).

Prekolumbisk musikk var rituell, og bruk av instrumenter som trommer og fløyter ble ledsaget av sang. Tidlig ble områdets opprinnelige befolkning opplært i europeisk musikkpraksis, spesielt kirkemusikk. Også verdslig spansk musikk utfoldet seg. Meksikansk kunstmusikk oppsto på 1800-tallet. Komponisten Carlos Chávez (1899–1978) skapte original meksikansk musikk. Mariachi er folkloristisk musikk og består blant annet av fioliner, gitarer og trompeter.

Meksikanske dansetradisjoner har elementer fra opprinnelig, afroamerikansk og spansk kultur. Det er mange profesjonelle meksikanske dansekompanier, blant annet Ballet Folklórico de México med scenisk fremføring bygd på folkedans.

Meksikansk kunsthistorie inndeles ofte i tre hovedavsnitt: de historiske, lokale høykulturene, spansketiden og den nasjonale tiden etter Mexicos uavhengighet. Olmeckulturen hadde steinhoggere som laget flere tonn tunge naturalistiske steinhoder. De etterfølgende prekolumbiske kulturene reiste blant annet templer og pyramider.

Etter den spanske erobringen ble kirkene bygd i renessansestil. Barokk preger 1600-tallets arkitektur. Katedralen i Mexico by som ble bygd på ruinene av et aztektempel i 1573–1667, er Nord-Amerikas største kirkebygning. 1700- og 1800-tallet var preget av neoklassisistiske bygninger. 1920-årene ble preget av en fornyelse av meksikansk arkitektur. Etter andre verdenskrig har arkitekturen i stor grad vært preget av en sammensmelting av vestlig modernisme og prekolumbisk tradisjon.

Mexicos mest originale bidrag til billedkunst er monumentale freskomalerier fra 1920-årene og senere, med Diego Rivera (1886–1957) som et sentralt navn. Hans hustru Frida Kahlo (1907–1954) er spesielt kjent for selvportretter. En annen berømt maler var Jesus Enrique Helguera (1910–1971). Rufino Tamayo (1889–1991) og Francisco Toledo (født 1940) er kjente navn innen grafikk.

Den første meksikanske lydfilmen ble vist i 1931. I dag produseres det årlig et stort antall spille- og dokumentarfilmer.

Mexico og Norge

Norges diplomatiske forbindelser med Mexico ble opprettet i 1906. Norge har ambassade i Mexico by og Mexico har ambassade i Oslo.

Stadig flere norske utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører søker mot olje- og gassvirksomheten i landet. Equinor fikk i 2016, sammen med to andre oljeselskaper, konsesjon på to oljefelter på dypt vann i Mexicogolfen.

Siden 1930 har Norge samarbeidet med Mexico om forbedring av landets kompetanse på tropisk skog.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg