Ghor er betegnelse på Jordandalen fra Genesaretsjøen til Dødehavet.