Shaka, grunnlegger av zulukongedømmet i Sør-Afrika, som ble en av de mektigste statene i Afrika på 1800-tallet. Shaka utviklet nye militære teknikker og la under seg store områder som bidrog ytterligere til rikets økonomiske og militære styrke. Shaka støtte også mot den europeiske ekspansjonen som foregikk på samme tid i Sør-Afrika. Etter sterk rivalisering innenfor zulufolket ble Shaka i 1828 myrdet av to halvbrødre.