Mau Mau-opprøret, (bantu-ord (kikuyu) med usikker betydning), navn på kikuyu-opprøret i Kenya 1952–56, som både var bondeopprør, borgerkrig og nasjonalistisk kamp. Særlig på grunn av det Kenyas hvite befolkning fremstilte som groteske edsseremonier som ble holdt ved opptak av nye medlemmer, ble Mau Mau lenge sett på som en barbarisk stammebevegelse som skyldtes kikuyuenes manglende evne til å tilpasse seg moderniseringens krav. Senere er mer vesentlige trekk kommet tydeligere frem: På grunn av den europeiske bosettingen i kikuyuenes gamle landområder hersket det en desperat jordmangel blant dem. En stor del av kikuyu-befolkningen hadde ingen jord, og var henvist til å leve av usikkert, tilfeldig og dårlig lønnet arbeid og/eller som husmenn (squatters) på europeernes farmer. Angrepene fra Mau Mau og dens geriljahær ble først og fremst rettet mot kikuyuer, særlig jordeiere, som var lojale mot kolonimyndighetene. Bevegelsen kan også sees som den militante fasen i den kenyanske nasjonalismen. Voldshandlingene blir da et resultat av myndighetenes motstand mot økonomiske og politiske reformer, særlig i kikuyu-området.