Ytre Mongolia, tidligere betegnelse for Mongolia; til forskjell fra Indre Mongolia, som er en autonom region i Kina.