Jermak Timofejevitsj, kosakkhetman (fører); fra 1579 i den russiske kjøpmannsfamilien Stroganovs tjeneste. På deres vegne erobret han og hans kosakker en betydelig del av tatar-khanatet i Sibir, som så ble innlemmet i Russland.