Minoisk, (til Minos), som gjelder bronsealderkulturen på Kreta generelt, og språket og skriften i denne tiden mer spesielt. To typer stavelsesskrift fra denne tiden er belagt gjennom innskrifter på leirtavler. Den eldste, linear A fra ca. 2000–1400 f.Kr., er fortsatt ikke tydet, og man kjenner ikke språket som denne skriften representerer. Den yngre skriften, linear B fra ca. 1400–1200 f.Kr., ble tydet av Michael Ventris i 1952 og representerer det eldste stadiet av gresk (mykensk). Se også egeisk.