Utrechtunionen, betegnelse for kirkedannelsen under de gammelkatolske biskopenes møte i Utrecht 1889. De bekjente seg til oldkirkens tro, men forkastet katolske dogmer som læren om pavens ufeilbarlighet og Jomfru Marias ubesmittede unnfangelse. Se gammelkatolikker.