Bulgaria

Milos Golubovic/Flickr. CC BY NC ND 2.0

Bulgaria, republikk i det sørøstlige Europa. Grenser til Romania i nord, Makedonia og Serbia i vest, Hellas og Tyrkia i sør og Svartehavet i øst.

Bulgarias areal er på omtrent en tredjedel av fastlands-Norges. Landet ligger i et krysningspunkt for flere sivilisasjoner. Etter den andre verdenskrig ble landet en satellittstat under Sovjetunionen, men er i dag medlem av både EU og NATO. Hovedstad er Sofia.

Bulgaria (navnet) er etter folkegruppen bulgarere.

Bulgarias nasjonalsang er ‘Mila Rodino’ (‘Kjære fedreland’).

Midžor som er en del av Balkanfjellene i Bulgaria

Midžor som er en del av Balkanfjellene i Bulgaria av Milos Golubovic. CC BY NC ND 2.0

Bulgaria består av vekselvis sletter og fjellområder. Den nordlige delen av landet, Donausletta, er et fruktbart platå som i nord grenser til elven Donau og der danner en 100-200 meter høy bratt skrent. Sør for Donausletta er Balkanfjellene i flere parallelle fjellkjeder fra Svartehavet i øst til Jernporten ved Donau i vest.

Balkanfjellene er gjennomskåret av flere pass som forbinder platået i nord og det fruktbare Maritsabekkenet sør for fjellene: mot øst utvider slettelandskapet seg til Burgas-lavlandet.

I sør og sørvest ligger Rodopi-massivet med landets høyeste fjell Musala, 2925 meter over havet, i Rila-fjellkjeden. Den 354 kilometer lange kysten mot Svartehavet er forholdsvis bratt; bare ved byene Burgas og Varna er det bukter og gode havner.

Sletter utgjør omkring en tredjedel av Bulgarias areal, platåer og åser omkring 41 prosent og fjellområder resten.

Det er middelhavsklima med milde vintrer i sør og ved Svartehavet, og kontinentalt klima med varme somrer og kalde vintrer i indre og nordlige deler.

Donausletta har steppelignende gressmarker. Det er høyereliggende barskoger i Rodopi-fjellene, kastanje og valnøtt i Maritsabekkenet og skoger av eik og bøk på Balkanfjellenes skråninger. Nærmere 35 prosent av arealet er skogdekt. Det finnes mer enn 3800 plantearter hvorav 170 bare i Bulgaria.

Sørhare, rødrev, grevling og dåhjort er vanlige pattedyrarter; i avsidesliggende områder finnes brunbjørn, villsvin, gaupe og ulv. Gullsjakal er et av flere asiatiske innslag i pattedyrfaunaen.

Våtmarksfugler har tilhold langs Donau og på Svartehavskysten ved Burgas, blant annet krøllpelikan, bronseibis og skjestork. I fjelltraktene finnes ørner, ugler og spetter.

Blant krypdyr finnes landskilpadder og sumpskilpadder samt flere slangearter, deriblant hoggormarten sandviper.

Det er påvist 217 arter av saltvanns- og ferskvannsfisker.

Les mer om Naturgeografi i Bulgaria, Klima i Bulgaria, Planteliv i Bulgaria og Dyreliv i Bulgaria.

Aleksander Nevskij-katedralen i hovedstaden Sofia.

iStockphoto. Begrenset gjenbruk

76,9 prosent av befolkningen er bulgarere; tyrkere utgjør 8,0 prosent og rom 4,4 prosent (2011). Den årlige befolkningstilveksten har vært negativ siden begynnelsen av 1990-årene; omkring 1 million mennesker hadde forlatt landet før 2005, og fødselsratene er lave. Cirka 71 prosent av befolkningen bor i byer. Forventet gjennomsnittlig levealder ved fødsel er 77,89 år for kvinner og 70,49 år for menn (2013).

Tyrkerne har lenge vært utsatt for forfølgelse og i 1989 ble 350 000 etniske tyrkere tvangsutsendt eller flyktet til Tyrkia i løpet av få måneder. 1988-1990 fikk tyrkerne sine rettigheter tilbake og cirka 50 000 returnerte til Bulgaria.

Bulgarsk er eneste offisielle språk og skrives med kyrilliske bokstaver. Det største minoritetsspråket er tyrkisk.

Flertallet (59,4 prosent) av befolkningen sogner til den bulgarske ortodokse kirke mens 7,8 prosent er muslimer (2011).

Les mer om Bulgarias befolkning.

Bulgaria er en parlamentarisk-demokratisk republikk. Statsoverhodet er en president som velges i allmenne valg for 5 år og som i likhet med visepresidenten kan gjenvelges bare én gang. Den reelle makt ligger hos regjeringen. Nasjonalforsamlingen, Narodno sobranje, har 240 medlemmer som velges i allmenne valg for 4 år.

Bulgaria er inndelt i 28 oblaster med navn etter administrasjonssentrumet. Hver oblast er inndelt i kommuner, til sammen 287.

Førstegangstjenesten er på 9 måneder. Forsvaret består av hær, marine og flyvåpen samt halvmilitære styrker.

Bulgaria er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon, dessuten av NATO fra 2004 og EU fra 2007, av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa og Europarådet.

Les mer om Bulgarias politiske system og Bulgarias forsvar.

Den tidligst kjente befolkningen var trakerne. Grekerne grunnla bykolonier langs svartehavskysten og i Romerriket var det nåværende Bulgaria en del av provinsen Moesia. På 500-tallet innvandret slavere.

I 679 ble landet erobret av de tyrkiske bulgarerne som ga landet dets navn. Det første bulgarske rike ble opprettet i 681; det ble erobret av Bysants i 1018. På slutten av 1100-tallet ble det bulgarske rike gjenopprettet, men dette andre bulgarske rike bukket under for osmanske (tyrkiske) angrep og Bulgaria forble en tyrkisk provins i 500 år.

En nasjonal frigjøringsbevegelse utviklet seg på 1700- og 1800-tallet. I 1870 rev kirken seg løs fra patriarken i Konstantinopel. I 1876 ble en nasjonal oppstand slått ned, men året etter kom russerne til unnsetning, og etter den tyrkisk-russiske krig i 1878 ble det selvstendige fyrstedømmet Bulgaria under Tyrkia opprettet. Etter å ha kapitulert etter første verdenskrig mistet landet landsdeler til Jugoslavia i 1919. Etter en periode med svakt og ustabilt borgerlig styre grep Boris 3. makten i 1935 og styrte diktatorisk til sin død i 1943.

I andre verdenskrig erklærte Bulgaria seg nøytralt, men hellet stadig mer til aksemaktene. Sovjetunionen erklærte Bulgaria krig og rykket inn i landet i 1944. Kommunistisk maktovertagelse fulgte, monarkiet ble avskaffet ved en folkeavstemning i 1946 og Bulgaria ble en folkerepublikk. Økonomien ble lagt om til en planøkonomi med hovedvekt på industrialisering og tvangskollektivisering av landbruket fra 1948.

Fra 1962 var Todor Sjivkov Bulgarias sterke leder, og ettpartistaten Bulgaria var et av de mest trofaste medlemmer av den sovjetiske maktblokken. I 1989 ble Sjivkov avsatt som stats- og partisjef, og i 1990 ble det første frie politiske valg gjennomført. Bulgarias tidligere konge, Simeon 2., var statsminister fra 2001 til 2005. I 1990-årene ble Bulgarias forhold til Vesten bedre. Landet ble medlem av NATO i 2004 og av EU i 2007.

Etter at Boiko Borisovs regjering gikk av i 2013, ble et parlamentsvalg fremskyndet. Da at ikke noe parti fikk flertall i parlamentet, ble det dannet en sosialistisk regjering i mai 2013.

Les om Bulgarias historie.

Etter den andre verdenskrig har industri vært viktigste næringsvei etterfulgt av jordbruk.

De viktigste jordbruksproduktene er hvete, bygg, rug, ris, mais, frukt, grønnsaker og bomull. I sørlige områder dyrkes tobakk og druer, og det er stor vinproduksjon i flere deler av landet. Sau, gris og fjærkre er de viktigste husdyrene. En spesialitet er produksjon av rosenolje.

Det utvinnes brunkull, jernmalm, bly, kobber, sink og petroleum. Industrien domineres av tungindustri, særlig mekanisk industri. Det er også en betydelig tekstilindustri.

Bulgaria er en regional eksportør av kraftprodukter. Det omstridte kjernekraftverket Kozloduy står for mer enn en tredjedel av landets kraftproduksjon.

Bulgaria er et lavkostland for masseturisme. De viktigste turiststedene ligger langs svartehavskysten. Flere steder er det skiturisme og helseturisme.

Bulgarias viktigste handelspartnere er Italia, Tyskland, Tyrkia og Hellas (import) og Russland, Tyskland og Italia (eksport).

Les om Økonomi og næringsliv i Bulgaria, Turisme i Bulgaria og Mynt, mål og vekt i Bulgaria.

De fleste bulgarske barn går i førskole. Det er obligatorisk undervisning for alle barn fra de er 7 til 16 år. Videregående skole er gratis og allmennfaglige og yrkesfaglige. Bulgaria har nærmere 100 høyere utdanningsinstitusjoner.

Etter liberaliseringen av presselovene i 1990 har Bulgaria fått mange uavhengige aviser, ukeblader og tidsskrifter.

Radio- og fjernsynsselskapene Bulgarsko Natsionalno Radio og Bulgarska Natsionalna Televizija har to radio- og to fjernsynskanaler. Det er flere private radiostasjoner og fjernsynskanaler.

Bulgarsk litteratur, som er den eldste slaviske litteratur, kan føres tilbake til andre halvdel av 800-tallet og var hovedsakelig av religiøs art. Ved siden utviklet det seg en rik folkediktning i form av eventyr, folkeviser og legender. Det tyrkiske overherredømmet hindret den litterære utvikling til munken Paisij utga ‘De bulgarske slavers historie’ i 1762. En nasjonal litterær gjenfødelse foregikk på 1800-tallet; denne hadde opprørsk og nasjonalromantisk innhold.

Viktige prosaforfattere på 1900-tallet var blant annet Dimitar Dimov og Georgi Misjev, og lyrikerne Elisaveta Bagrjana og Georgi Dzjagarov. I 1981 fikk bulgarskfødte Elias Canetti nobelprisen i litteratur. Sentrale navn i moderne bulgarsk prosa er forfatterne Jordan Raditsjkov og Dejan Enev.

Bulgarsk folkemusikk preges av tradisjonelle instrumenter og en karakteristisk dissonerende flerstemmig sang; denne ble gjort internasjonalt kjent av kringkastingsorkesteret i 1980-årene. En nasjonal kunstmusikk utviklet seg etter frigjøringen i 1878. Internasjonalt kjente utøvere av samtidig bulgarsk musikk er Milcho Leviev (jazz), FSB (progressivt rockeband) og Mira Aroyo (elektropop).

Bulgaria har en rik folkedanstradisjon. Annethvert år siden 1964 arrangeres en internasjonal ballettkonkurranse i Varna.

Den religiøse billedkunst omfatter blant annet freskene fra 1100-tallet i klosterkirken Batsjkovo og kirken i Tarnovo (1200-tallet). På 1600-tallet dominerte en dekorativ stil som brøt med de bysantinske tradisjonene. Etter andre verdenskrig var bulgarsk billedkunst dominert av sosialrealisme. Bulgarskfødte Christo (Hristo Yavashev. 1935-) er med sin installasjonskunst av innpakkede bygninger og landskaper, Bulgarias mest kjente samtidskunstner.

Les mer om Skole og utdanning i Bulgaria, Massemedia i Bulgaria, Bulgarias litteratur, Musikk i Bulgaria, Teater i Bulgaria, Dans i Bulgaria, Arkitektur i Bulgaria og Kunst i Bulgaria.

Bulgaria og Norge opprettet diplomatiske forbindelser i 1906. Bulgaria har ambassade i Oslo. Norges ambassade i Sofia ble nedlagt i 2016. Siden da har den norske ambassaden i Bucuresti vært sideakkreditert til Bugaria. I Sofia er det et honorært norsk generalkonsulat og i Varna et honorært norsk konsulat.

Den bilaterale samhandel er beskjeden.

Av flere norske bedrifter i Bulgaria kan nevnes Statkraft, Jotun Bulgaria og Norway Resource Group.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.