Angkor av . CC BY NC ND 2.0

Kambodsja

Faktaboks

Uttale

kambˈådsja

Offisielt navn
Sathearanakrath Pracheachon Kampuchea
Norsk navn
Kongeriket Kambodsja
Statsform
Monarki i Asia
Hovedstad
Phnom Penh
Innbyggertall
16 449 519 (2018)
Landareal
176 520 km²
Totalareal
181 040 km²
Innbyggere per km²
93,19
Offisielt/offisielle språk
Khmer
Religion
Buddhisme
Nasjonaldag
9. november
Statsoverhode
Norodom Sihamoni
Statsminister
Hun Sen
Mynt
Riel à 100 sen
Flagg
Riksvåpen

Kambodsja

Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Kambodsja er et monarki i Sørøst-Asia. Landet grenser til Thailand i vest og nordvest, Laos i nordøst og Vietnam i øst og sørøst. Kambodsja har en 435 kilometer lang kyst til Thailandbukta i sørvest.

Befolkningen er på 16 449 519 innbyggere (2018). Hovedstaden er Phnom Penh.

Kambodsja er en rest av det store hinduistisk-buddhistiske riket som khmerfolket opprettet på slutten av 500-tallet evt. Landet ble selvstendig i 1953. I flere tiår til utgangen av 1990-årene var det en borgerkrigslignende tilstand i Kambodsja.

I landet brukes navnet Kampuchea, av ‘Kambuja’, ‘folket fra Kambu’. Tilbakeføringen av landets internasjonale navn til Kambodsja ble gjort for å distansere landet fra Røde Khmer-regimet. Siden uavhengigheten i 1953 er landets navn blitt endret flere ganger.

Kambodsjas nasjonalsang er ‘Nokoreach’ (‘Kongeriket’).

Geografi og miljø

Store deler av kystlinjen er innskåret av bukter. Innenfor er en smal kystslette, men fjell når ned til kysten ved Kampot. Sentralsletta ved elven Mekong og innsjøen Tonlé-Sap, som er Sørøst-Asias største innsjø, oversvømmes i mai-juni. Sletta utgjør cirka tre firedeler av landets areal og er kantet av fjellkjeder og platåer.

Kambodsja her et tropisk monsunklima med tørt vær fra november til april og regntid fra mai til oktober. I regntiden kan temperaturen nå opp i 40 grader og i den tørre årstiden falle til 20 grader.

Kambodsja har en sterk avskogingsrate. Fra 2010 til 2016 ble landets skogdekkede areal redusert fra 60 til 45 prosent. Dette arealet varierer fra tett regnskog til mangroveskog langs kysten til eviggrønn løvskog og frodig buskvegetasjon av blant annet lianer, palmer og bambus i de nordlige fjellområdene. Det sentrale slettelandet er en savanne.

Moderne skogsdrift og krig har redusert bestandene av store pattedyr som tiger, leopard, malayabjørn, hjortearter og trelevende pattedyr, blant annet ape- og ekornarter. Det er registrert 212 pattedyrarter.

Det er påvist om lag 530 fuglearter, blant annet storker, hegrer og papegøyer og 240 reptilarter, blant annet krokodiller og kvelerslanger.

Innsjøen Tonlé-Sap har 850 fiskearter, mens det er registrert 435 fiskearter i havet.

Folk og samfunn

Parti fra hovedstaden Phnom Penh. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

To gutter ikledd tradisjonelle buddhistiske munkeklær i det gamle tempelet i Kambodsja.

97,6 prosent av befolkningen er av khmer-opprinnelse. De viktigste minoritetsgrupper er cham-muslimer (1,2 prosent), vietnamesere (0,1 prosent) og kinesere (0,1 prosent). Det offisielle språket er khmer som er morsmål for 96,3 prosent av befolkningen. Befolkningstettheten er høyest på slettelandet ved elven Mekong. 30,76 prosent av befolkningen er under 14 år.

97,9 prosent av befolkningen er buddhister, 1,1 prosent er sunni-muslimer og kristne utgjør 0,5 prosent.

Stat og politikk

Kambodsjas nasjonalforsamling i Phnom Phen.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Kambodsja er et konstitusjonelt monarki der kongens posisjon er sterk.

Parlamentet er et tokammersystem som består av en nasjonalforsamling (underhus) med 123 medlemmer valgt i allmenne valg for fem år og et senat (overhus) med 61 medlemmer. Regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen. Kambodsjas folkeparti har regjeringsmakten.

Kambodsja er inndelt i 24 provinser inkludert hovedstaden.

Det er alminnelig verneplikt. Det er en tjenestetid for menn på 18 måneder. Hæren er betydelig større enn marinen og luftforsvaret.

Kambodsja er medlem av blant annet FN, Verdens handelsorganisasjon (WTO), ASEAN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Historie

Tempelkomplekset Angkor

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Pol Pot i spissen for noen av sine Røde Khmer-soldater.

Av /NTB Scanpix ※.

Angkorriket blomstret i området fra tidlig på 800-tallet til 1200-tallet. Det viktigste maktsenteret den gangen var den nåværende ruinbyen Angkor.

Riket ble erobret av thai-folk på 1400-tallet og 400 år med invasjoner fra naboland, borgerkriger og avfolking fulgte.

For å hindre at landet skulle bli utslettet av Thailand og Annam, anmodet Kambodsjas konge i 1866 at Kambodsja ble et fransk protektorat. Fram til 1953 ble Kambodsja administrert som en del av kolonien Indokina, avbrutt av japansk okkupasjon i årene 1941–1945. Kambodsja ble uavhengig i 1953.

Det var borgerkrig med amerikansk og vietnamesisk medvirkning i perioden 1970–1975. Røde Khmer styrte landet i 1975–1979, et tidsrom da nesten hele bybefolkningen ble tvangsflyttet til landsbygda og omkring 1,7 millioner kambodsjanere (en femdel av befolkningen) døde av sult og sykdom. Hardest rammet ble etniske minoriteter og religiøse grupper. I 1978 invaderte vietnamesiske styrker landet etter massakrer på vietnamesere. Røde Khmer ble styrtet i 1979 og innledet geriljavirksomhet.

I 1991 ble FNs fredsplan undertegnet av alle stridende parter, og i 1993 ble landet gjenforent som monarki og det første parlamentsvalget avholdt etter mange år med borgerkrig. Røde Khmer la ned våpnene i 1999.

I ettertid har bilateral og multilateral utviklingsbistand økt.

I 2004 abdiserte kong Norodom Sihanouk og hans sønn, Norodom Sihamoni, etterfulgte ham på tronen. Parlamentsvalg ble avholdt i 2018.

Økonomi og næringsliv

Risdyrking er hovednæringen i Kambodsja. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Kambodsja er blant verdens fattige land. På listen over landenes bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger er Kambodsja på 160. plass.

Jordbruket bidrar med 25,3 prosent av landets BNP og sysselsetter 48,7 prosent av den yrkesaktive befolkningen. De viktigste jordbruksproduktene er ris og gummi. Kambodsja har verdens fjerde største ferskvannsfiske etter Kina, India og Bangladesh. I tillegg foregår det fiskeoppdrett og sjøfiske. Industrien bidrar med 32,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 19,9 prosent av den yrkesaktive befolkningen. Den viktigste industrielle virksomheten er produksjon av klær og fottøy. Turismen har hatt sterk vekst siden 2008 og er landets nest største inntektskilde, etter tekstilindustrien, med hensyn til hard valuta.

Det er bare én operativ jernbanelinje i landet; mellom Phnom Penh og Sihanoukville. Veinettet er dårlig vedlikeholdt. Skipstrafikken på innsjøen Tonlé-Sap og elvene Mekong og Tonlé-Sap er et viktig innenlandsk kommunikasjonsmiddel. Phnom Penh, Siem Reap og Sihanoukville har internasjonale flyplasser. Sihanoukville er landets eneste dypvannshavn. Phnom Penhs elvehavn ligger 330 kilometer fra Mekongs munning i Sør-Kina-havet.

Utenrikshandelen er beskjeden. De største handelspartnere er Kina, USA, Singapore, Thailand og Vietnam. De viktigste eksportproduktene er klær, fottøy, tømmer, ris, gummi, fisk og tobakk. De viktigste importproduktene er petroleumsprodukter, råmaterialer for kles- og fottøyindustrien, byggemateriell, elektronikk og motorvogner.

Kunnskap og kultur

Arkeologiske funn fra Ishanapura – hovedstaden i Chenla-riket – ble oppført på UNESCOs Verdensarvliste i 2017.
Av .
Lisens: CC BY ND 2.0
Av .
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Det er seks års obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–12 år. Videregående skole er todelt (tre + tre år). Det er for få skoler og lærere. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er åpnet igjen etter 1980. Mange av de mest fremtredende universitetene ligger i Phnom Penh. 19,5 prosent av den voksne befolkningen er analfabeter.

Det er 15 dagsaviser i Kambodsja. Ni av disse er dagsaviser på khmer. Pressefriheten er begrenset. Kambodsjas nasjonale radio ble etablert i 1978 og en statlig fjernsynskanal i 1983. Det er omkring 67 radiostasjoner og åtte nasjonale fjernsynsstasjoner.

Det mest kjente litterære verket, det romantiske verseeposet ‘Tum-Tio’, ble skrevet på 1600-tallet. Den første romanen innen moderne khmer-litteratur var Suphat av Rim Kit, utgitt i 1942. En av de mest populære forfatterne i dag er Loung Ung; hennes selvbiografi Først drepte de pappa ble en internasjonal bestselger.

Den best kjente arkitekturen fra Kambodsja er tempelruinene i Angkor fra cirka 800-tallet til 1400-tallet.

Musikken er beslektet med den i nabolandene Myanmar, Laos og Thailand. Musikkskalaen hadde fem toner; viktige instrumenter var xylofon, fløyter og trommer. Den klassiske Aspara-dansen fikk en renessanse på 1950-tallet. Vestlig musikk har stor innflytelse på moderne khmer-musikk. Det er flere karaoke-kanaler på fjernsyn.

Fra 1400-tallet kjennes både ballett og skyggeteater. I vår tid videreføres ballettradisjonen av Den kongelige ballett i Phnom Penh og skyggeteater som en folkelig tradisjon.

Kambodsjansk dans inndeles i klassisk khmer-dans, folkedans og sosiale danser. I Røde Khmer-tiden ble teaterlivet rasert, men i ettertid har det foregått en gjenoppbygging.

Den årlige rokonkurransen på Mekongelven, Båtracefestivalen, er den mest populære nasjonale festivalen. Fotball er en av de mest populære sportsgrenene.

Kambodsja og Norge

Norges ambassade i Bangkok er sideakkreditert til Phnom Penh. Ved behov for konsulær bistand i Kambodsja kan den svenske ambassaden i Phnom Penh kontaktes. Kambodsja har ambassade i London med sideakkreditering til de nordiske landene.

De bilaterale forbindelsene, herunder samhandelen mellom Norge og Kambodsja, er meget begrensede. I 2018 utgjorde Norges import, blant annet klær, 579 millioner kroner. Eksporten var på tre millioner kroner.

Jotun (Cambodia) Ltd i Phnom Penh er et salgskontor som er 100 prosent eid av Jotun.

Norges utviklingsbistand utgjorde i 2018 48,5 millioner kroner. Fordelt på sektorer var bistanden som følger: godt styresett (53 prosent), utdanning (35 prosent), helse og sosial sektor (seks prosent), økonomisk uvikling og handel (fem prosent), og miljø og energi (en prosent).

Norsk Folkehjelp har to aktive programmer i Kambodsja. Ett program dreier seg om å finne og ødelegge ueksploderte bomber. Det andre programmet fokuserer på demokratisering, menneskerettigheter, landrettigheter og rettigheter til naturressurser.

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev John Einar Sandvand

Når det gjelder myntenhet, bør følgende legges til:Riel er helt riktig den offisielle myntenheten, men i praksis er amerikanske dollar like mye brukt.Oftest brukes dollar ved større beløp, og riel ved mindre. Den offisielle vekslekursen er rundt 4100 riel per dollar, men i den praktiske hverdagen regner man 4000 riel per dollar.I områdene ved grensen mot Thailand er thailandske bath også mye brukt. For mer om Kambodsja: http://www.cambodiatales.com

skrev Victoria Brattås

I hovedteksten står det: Befolkningen er på 14 952 665 innbyggere (1912), mens i sideteksten står det akkurat det samme med (2012) etter. Jeg antar at det skal stå 2012 i hovedteksten også?

svarte Marte Ericsson Ryste

Heisann, Det stemmer. Takk for rettelse, årstallet er nå endret.Med vennlig hilsenMarte Ericsson RysteRedaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg