Kambodsja

Angkor

miyake juin. CC BY NC ND 2.0

Monarki i Sørøst-Asia. Grenser til Thailand i vest og nordvest, Laos i nordøst og Vietnam i øst og sørøst. Kyst til Thailandbukta i sørvest.

Befolkningen er på 14 952 665 innbyggere (2012). Hovedstaden er Phnom Penh.

Kambodsja er en rest av det store hinduistisk-buddhistiske rike som khmerfolket opprettet på slutten av 500-tallet e.Kr. Landet ble selvstendig i 1953. I flere tiår til utgangen av 1990-årene var det en borgerkrigslignende tilstand i Kambodsja.

I landet brukes navnet Kampuchea, av ‘Kambuja’, ‘folket fra Kambu’. Tilbakeføringen av landets internasjonale navn til Kambodsja ble gjort for å distansere landet fra Røde Khmer-regimet. Siden uavhengigheten i 1953 er landets navn blitt endret flere ganger. Les mer om navnet.

Kambodsjas nasjonalsang er ‘Nokoreach’ (‘Kongeriket’).

Store deler av kystlinjen er innskåret av bukter. Innenfor er en smal kystslette, men fjell når ned til kysten ved Kampot. Sentralsletta ved elven Mékông og innsjøen Tonlé Sap, som er Sørøst-Asias største innsjø, oversvømmes i mai-juni. Sletta utgjør ca. tre firedeler av landets areal og er kantet av fjellkjeder og platåer.

Kambodsja her et tropisk monsunklima med tørt vær fra november til april og regntid fra mai til oktober. I regntiden kan temperaturen nå opp i 40 grader og i den tørre årstiden falle til 20 grader.

Mer enn 39 prosent av landarealet er dekt av skog som varierer fra tett regnskog til mangroveskog langs kysten til eviggrønn løvskog og frodig buskvegetasjon av blant annet lianer, palmer og bambus i de nordlige fjellområdene. Landet har en sterk avskogingsrate; siden 1969 har dekket av primær regnskog blitt redusert fra mer enn 70 prosent til ca. 3 prosent. Det sentrale slettelandet er en savanne.

Moderne skogsdrift og krig har redusert bestandene av store pattedyr som tiger, leopard, malayabjørn, hjortearter og trelevende pattedyr, blant annet ape- og ekornarter. Det er registrert 212 pattedyrarter.

Det er påvist 536 fuglearter, blant annet storker, hegrer og papegøyer og 240 reptilarter, blant annet krokodiller og kvelerslanger.

Innsjøen Tonlé Sap har 850 fiskearter mens det er registrert 435 fiskearter i havet.

86,3 prosent av befolkningen er av khmer-opprinnelse og snakker landets offisielle språk khmer. 5 prosent er vietnamesere, kinesere utgjør 4,7 prosent og andre 4 prosent. Befolkningstettheten er høyest på slettelandet ved Mékông. 50 prosent av befolkningen er under 22 år.

96,4 prosent av befolkningen er buddhister, 2,1 prosent er muslimer og kristne utgjør 1,3 prosent.

Kambodsja er et konstitusjonelt monarki der kongens posisjon er sterk.

Parlamentet er et tokammersystem som består av en nasjonalforsamling (underhus) med 123 medlemmer valgt i allmenne valg for 5 år og et senat (overhus) med 61 medlemmer. Regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen. Kambodsjas folkeparti har regjeringsmakten.

Kambodsja er inndelt i 24 provinser inkludert hovedstaden.

Det er alminnelig verneplikt. Det er en tjenestetid for menn på 18 måneder. Hæren er betydelig større enn marinen og luftforsvaret.

Kambodsja er medlem av blant annet FN, ASEAN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Angkorriket blomstret i området fra tidlig på 800-tallet til 1200-tallet. Viktigste maktsentrum den gang var den nåværende ruinbyen Angkor.

Riket ble erobret av thai-folk på 1400-tallet og 400 år med invasjoner fra naboland, borgerkriger og avfolking fulgte.

For å hindre å bli utslettet av Thailand og Annam, ble Kambodsja et fransk protektorat i 1863 og ble administrert som en del av kolonien Indokina, avbrutt av japansk okkupasjon 1941-1945.

Kambodsja ble uavhengig i 1953.

Det var borgerkrig med amerikansk og vietnamesisk medvirkning 1970-1975. Røde Khmer (kommunistene) styrte landet 1975-1979, et tidsrom da nesten hele bybefolkningen ble tvangsflyttet til landsbygda og omkring 1,7 millioner kambodsjanere (en femdel av befolkningen) døde av sult og sykdom. Hardest rammet ble etniske minoriteter og religiøse grupper. 1978 invaderte vietnamesiske styrker landet etter massakrer på vietnamesere; Røde Khmer ble styrtet og innledet geriljavirksomhet.

I 1991 ble FNs fredsplan undertegnet av alle stridende parter, og i 1993 ble det gjenforent som monarki og det første parlamentsvalget avholdt etter mange år med borgerkrig. Røde Khmer la ned våpnene i 1999.

I ettertid har økonomisk bistand fra utlandet økt.

I 2004 abdiserte kong Norodom Sihanouk og hans sønn, Norodom Sihamoni, etterfulgte ham på tronen. Nasjonale valg i 2008 var relativt fredelige.

Kambodsja er et fattig jordbruksland; jordbruk sysselsetter ca. 70 prosent av befolkningen. Mesteparten av det som dyrkes er ris. I tillegg dyrkes blant annet mais, sukkerrør og bananer. Fisk, hvorav ca. 70 prosent fra ferskvannsfiske, er viktig i kostholdet.

Tømmer og gummi er viktige eksportprodukter.

Industrien er beskjeden; viktigste eksportvare er tekstiler. Utnyttelsesgraden av mineraler er lav. Nordøst i landet finnes store mengder naturgass og kommersiell utnyttelse av olje og naturgass i Thailandbukta begynner i 2013. Ferdigvarer og industriprodukter må importeres.

Utenrikshandelen er beskjeden, men økende. Nær halvparten av eksporten går til USA. Viktigste importkilder er Thailand og Singapore.

Turisme er landets nest største inntektskilde, etter tekstilindustrien, med hensyn til hard valuta. Amerikanske dollar brukes like mye som kambodsjanske riel og særlig ved større beløp.

Det er 6 års obligatorisk skolegang for barn i alderen 6-12 år. Videregående skole er todelt (3 + 3 år). Det er for få skoler og lærere. Flere høyere utdanningsinstitusjoner åpnet igjen etter 1980. Mange av de mest fremtredende universitetene ligger i Phnom Penh.

30-40 prosent av den voksne befolkning er analfabeter.

Det er mer enn 10 aviser i Kambodsja; ti av disse er dagsaviser på khmer. Pressefriheten er begrenset.

Kambodsjas nasjonale radio ble etablert i 1978 og en statlig fjernsynskanal i 1983. Det er omkring 52 radiostasjoner og 8 nasjonale fjernsynsstasjoner.

Det mest kjente litterære verk, det romantiske verseeposet ‘Tum-Tio’, ble skrevet på 1600-tallet. Den første roman innen moderne khmer-litteratur var ‘Suphat’ av Rim Kit, utgitt i 1942. En av de mest populære forfattere i dag er Loung Ung; hennes selvbiografi ‘Først drepte de pappa’ ble en internasjonal bestselger.

Tempelruinene i Angkor (ca. 800-tallet til1400-tallet) er mest kjent innen Kambodsjas arkitektur og kunst.

Musikken er beslektet med den i nabolandene Myanmar, Laos og Thailand. Musikkskalaen hadde 5 toner; viktige instrumenter var xylofon, fløyter og trommer. Den klassiske Aspara-dans fikk en renessanse på 1950-tallet. Vestlig musikk har stor innflytelse på moderne khmer-musikk. Det er flere karaoke-kanaler på fjernsyn.

Fra 1400-tallet kjennes både ballett og skyggeteater. I vår tid videreføres ballettradisjonen av Den kongelige ballett i Phnom Penh og skyggeteater som en folkelig tradisjon.

Kambodsjansk dans inndeles i klassisk khmer-dans, folkedans og sosiale danser. I Røde Khmer-tiden ble teaterlivet rasert, men i ettertid har det foregått en gjenoppbygging.

 Den årlige ro-konkurransen på Mekongelven, Båtracefestivalen, er den mest populære nasjonale festivalen. Fotball er en av de mest populære sportsgrener.

Norske konsulære interesser ivaretas av den svenske ambassade i Phnom Penh i samarbeid med den norske ambassade i Bangkok. Kambodsja har ambassade i London med sideakkreditering til de nordiske land.

De bilaterale forbindelsene mellom Norge og Kambodsja er meget begrensede og samhandelen (bl.a. klær) er beskjedne.

Jotuns bedrift i Thailand har en datterbedrift i Phnom Penh. Norsk Folkehjelp har et kontor i Phnom Penh.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

3. mars 2009 skrev John Einar Sandvand

Når det gjelder myntenhet, bør følgende legges til:Riel er helt riktig den offisielle myntenheten, men i praksis er amerikanske dollar like mye brukt.Oftest brukes dollar ved større beløp, og riel ved mindre. Den offisielle vekslekursen er rundt 4100 riel per dollar, men i den praktiske hverdagen regner man 4000 riel per dollar.I områdene ved grensen mot Thailand er thailandske bath også mye brukt. For mer om Kambodsja: http://www.cambodiatales.com

3. desember 2013 skrev Victoria Brattås

I hovedteksten står det: Befolkningen er på 14 952 665 innbyggere (1912), mens i sideteksten står det akkurat det samme med (2012) etter. Jeg antar at det skal stå 2012 i hovedteksten også?

3. desember 2013 svarte Marte Ericsson Ryste

Heisann, Det stemmer. Takk for rettelse, årstallet er nå endret.Med vennlig hilsenMarte Ericsson RysteRedaksjonen

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.