Faktaboks

Offisielt navn
Sathearanakrath Pracheachon Kampuchea
Norsk navn
Kongeriket Kambodsja
Uttale

kambˈådsja

Verdensdel
Asia
Hovedstad
Phnom Penh
Statsform
Konstitusjonelt valgmonarki
Statsoverhode
Norodom Sihamoni
Statsminister
Hun Manet
Landareal
176 520 km²
Totalareal
181 040 km²
Innbyggertall
16 891 245 (2023)
Offisielt/offisielle språk
Khmer
Religion
Buddhisme
Nasjonaldag
9. november
Valuta
Riel à 100 sen
Flagg
Riksvåpen
Kambodsja, plassering
Kambodsja (mørkegrønt) ligger i Asia (lysegrønt).
Kambodsja, plassering
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Plassering av Kambodsja med naboland rundt, kart
Kambodsja og naboland
.
Lisens: CC BY NC 4.0

Kambodsja er et monarki i Sørøst-Asia. Landet grenser til Thailand i vest og nordvest, Laos i nordøst og Vietnam i øst og sørøst. Kambodsja har en 435 kilometer lang kyst til Thailandbukta i sørvest.

Befolkningen er på 17 304 363 innbyggere (2021). Hovedstaden er Phnom Penh.

Kambodsja er en rest av det store hinduistisk-buddhistiske riket som khmerfolket opprettet på slutten av 500-tallet evt. Landet ble selvstendig i 1953. I flere tiår fram til utgangen av 1990-årene var det en borgerkrigslignende tilstand i Kambodsja.

I landet brukes navnet Kampuchea, av ‘Kambuja’, ‘folket fra Kambu’. Tilbakeføringen av landets internasjonale navn til Kambodsja ble gjort for å distansere landet fra Røde Khmer-regimet. Siden uavhengigheten i 1953 er landets navn blitt endret flere ganger.

Kambodsjas nasjonalsang er ‘Nokoreach’ (‘Kongeriket’).

Geografi og miljø

Kambodsja (hovedkart)

Kambodsja

Av /Store norske leksikon ※.

Store deler av kystlinjen er innskåret av bukter. Innenfor er en smal kystslette, men fjell når ned til kysten ved Kampot. Sentralsletta ved elven Mekong og innsjøen Tonlé-Sap, som er Sørøst-Asias største innsjø, oversvømmes i mai–juni. Sletta utgjør cirka tre firedeler av landets areal og er kantet av fjellkjeder og platåer.

Kambodsja har et tropisk monsunklima med tørt vær fra november til april og regntid fra mai til oktober. I regntiden kan temperaturen nå opp i 40 °C og i den tørre årstiden falle til 20 °C.

Kambodsja har en sterk avskogingsrate. Fra 2010 til 2016 ble landets areal som var dekket av skog redusert fra 60 til 45 prosent. Dette arealet varierer fra tett regnskog til mangroveskog langs kysten til eviggrønn løvskog og frodig buskvegetasjon av blant annet lianer, palmer og bambus i de nordlige fjellområdene. Det sentrale slettelandet er en savanne.

Moderne skogsdrift og krig har redusert bestandene av store pattedyr som tiger, leopard, malayabjørn, hjortearter og trelevende pattedyr, blant annet ape- og ekornarter. Det er registrert 212 pattedyrarter.

Det er påvist om lag 530 fuglearter, blant annet storker, hegrer og papegøyer og 240 reptilarter, blant annet krokodiller og kvelerslanger.

Innsjøen Tonlé-Sap har 850 fiskearter, mens det er registrert 435 fiskearter i havet.

Folk og samfunn

To gutter som går og snakker i det gamle tempelet
To gutter ikledd tradisjonelle buddhistiske munkeklær i det gamle tempelet i Kambodsja.
Kambodsja (Befolkning) (Phnom Penh)

Parti fra hovedstaden Phnom Penh.

95,4 prosent av befolkningen er av khmer-opprinnelse (2020). De viktigste minoritetsgruppene er cham-muslimer (1,2 prosent), vietnamesere (0,1 prosent) og kinesere (0,1 prosent). Det offisielle språket er khmer som er morsmål for 95,8 prosent av befolkningen (2020). Befolkningstettheten er høyest på slettelandet ved elven Mekong. 47,46 prosent av befolkningen er under 25 år.

97,1 prosent av befolkningen er buddhister, 2,0 prosent er sunni-muslimer og kristne utgjør 0,3 prosent (2019).

Stat og politikk

Kambodsjas nasjonalforsamling
Kambodsjas nasjonalforsamling i Phnom Penh.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Kambodsja er et konstitusjonelt monarki der kongens posisjon er sterk.

Parlamentet er et tokammersystem som består av en nasjonalforsamling (underhus) med 125 medlemmer valgt i allmenne valg for fem år og et senat (overhus) med 61 medlemmer. Regjeringen er ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen. Kambodsjas folkeparti har regjeringsmakten.

Kambodsja er inndelt i 24 provinser inkludert hovedstaden.

Det er alminnelig verneplikt. Det er en tjenestetid for menn på 18 måneder. Hæren er betydelig større enn marinen og luftforsvaret.

Kambodsja er medlem av blant annet FN, Verdens handelsorganisasjon (WTO), ASEAN, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

Historie

Tempelkomplekset Angkor

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Pol Pot

Pol Pot i spissen for noen av sine Røde Khmer-soldater.

Av /NTB Scanpix ※.

Angkorriket blomstret i området fra tidlig på 800-tallet til 1200-tallet. Det viktigste maktsenteret den gangen var den nåværende ruinbyen Angkor.

Riket ble erobret av thai-folk på 1400-tallet, etterfulgt av 400 år med invasjoner fra naboland, borgerkriger og avfolking.

For å hindre at landet skulle bli utslettet av Thailand og Annam, anmodet Kambodsjas konge i 1866 at Kambodsja ble et fransk protektorat. Fram til 1953 ble Kambodsja administrert som en del av kolonien Indokina, avbrutt av japansk okkupasjon i årene 1941–1945. Kambodsja ble uavhengig i 1953.

Det var borgerkrig med amerikansk og vietnamesisk medvirkning i perioden 1970–1975. Røde Khmer styrte landet i 1975–1979, et tidsrom da nesten hele bybefolkningen ble tvangsflyttet til landsbygda og omkring 1,7 millioner kambodsjanere (en femdel av befolkningen) døde av sult og sykdom. Hardest rammet ble etniske minoriteter og religiøse grupper. I 1978 invaderte vietnamesiske styrker landet etter massakrer på vietnamesere. Røde Khmer ble styrtet i 1979 og innledet geriljavirksomhet.

I 1991 ble FNs fredsplan undertegnet av alle stridende parter, og i 1993 ble landet gjenforent som monarki, og det første parlamentsvalget avholdt etter mange år med borgerkrig. Røde Khmer la ned våpnene i 1999.

I ettertid har bilateral og multilateral utviklingsbistand økt.

I 2004 abdiserte kong Norodom Sihanouk og ble etterfulgt av hans sønn, Norodom Sihamoni. Parlamentsvalg ble avholdt i 2018 og 2023, da Kambodsjas folkeparti (CPP) fikk henholdsvis alle og 120 av de 125 representantene i underhuset. Etter valget 23. juli 2023 kunngjorde Hun Sun, som hadde vært landets statsminister siden 1985, at han ville trekke seg som statsminister når parlamentet skulle tre sammen igjen 22. august 2023. Han overlot da statsministerembetet til sin eldste sønn general Hun Manet, som hadde vært landets hærsjef siden 2018.

Økonomi og næringsliv

Kambodsja, risplanting

Risdyrking er hovednæringen i Kambodsja.

Av /NTB Scanpix ※.

Kambodsja er blant verdens fattigste land. På listen over landenes bruttonasjonalinntekt (BNI) per innbygger er Kambodsja på 158. plass. Bare Myanmar av ASEAN-landene har en lavere rangering.

Jordbruket bidrar med 25,3 prosent av landets BNP og sysselsetter 48,7 prosent av den yrkesaktive befolkningen. De viktigste jordbruksproduktene er ris og gummi. Kambodsja har verdens fjerde største ferskvannsfiske etter Kina, India og Bangladesh. I tillegg foregår det fiskeoppdrett og sjøfiske. Industrien bidrar med 32,8 prosent av landets BNP og sysselsetter 19,9 prosent av den yrkesaktive befolkningen. Den viktigste industrielle virksomheten er produksjon av klær og fottøy. Turismen har hatt sterk vekst siden 2008 og er landets nest største inntektskilde etter tekstilindustrien.

Det er bare én operativ jernbanelinje i landet; mellom Phnom Penh og Sihanoukville. Veinettet er dårlig vedlikeholdt. Skipstrafikken på innsjøen Tonlé-Sap og elvene Mekong og Tonlé-Sap er viktig for den innenlandske kommunikasjonen. Phnom Penh, Siem Reap og Sihanoukville har internasjonale flyplasser. Sihanoukville er landets eneste dypvannshavn. Phnom Penhs elvehavn ligger 330 kilometer fra Mekongs munning i Sør-Kina-havet.

Utenrikshandelen er beskjeden. De største handelspartnere er Kina, Thailand, USA, Singapore og Vietnam. De viktigste eksportproduktene er klær, fottøy, tømmer, ris, gummi, fisk og tobakk. De viktigste importproduktene er petroleumsprodukter, råmaterialer til kles- og fottøyindustrien, byggematerialer, elektronikk og motorvogner.

Kunnskap og kultur

Banteay Srei
Banteay Srei-tempelet
Av .
Lisens: CC BY ND 2.0
Sambor Prei Kuk Archaeological Site
Arkeologiske funn fra Ishanapura – hovedstaden i Chenla-riket – ble oppført på UNESCOs Verdensarvliste i 2017.
Ta Prohm
Det buddhistiske tempelet Ta Prohm
Av .
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Det er seks års obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–12 år. Videregående skole er todelt (tre + tre år). Det er for få skoler og lærere. Flere høyere utdanningsinstitusjoner er åpnet igjen etter 1980. Mange av de mest fremtredende universitetene ligger i Phnom Penh. 19,5 prosent av den voksne befolkningen er analfabeter (2015).

Før parlamentsvalget i 2018 besluttet daværende statsminister Hun Sen å iverksette flere tiltak som førte til at store deler av pressen ble et talerør for regjeringen. Det gjaldt blant annet landets største avis Rasmei Kampuchea. Avisen Phnom Penh Post mistet sin uavhengighet etter at den ble oppkjøpt av en venn av statsministeren. Samme år ble flere enn 30 uavhengige radiostasjoner stengt. Én av disse var Voice of Democracy som sendte programmer til lokale radiostasjoner. Lokale radiostasjoner som hadde sendt disse programmene, fikk kringkastingslisensene inndratt forut for parlamentsvalget i 2023. Etter dette valget ble Hun Sens sønn, Hun Manet, landets statsminister.

I 2021 etablerte regjeringen The National Internet Gateway, som gjøt det mulig for myndighetene å øke overvåkingen, sensuren og kontrollen av meldinger på internett/mobiltelefoner, herunder stoppe meldinger som kan påvirke «den nasjonale sikkerhet, nasjonalinntekten, den sosiale orden, kultur og nasjonale tradisjoner».

Det mest kjente litterære verket, det romantiske verseeposet Tum-Tio, ble skrevet på 1600-tallet. Den første romanen innen moderne khmer-litteratur var Sophat av Rim Kin (1911–1959), utgitt i 1942. En av de mest populære forfatterne i dag er Loung Ung (1970–); hennes selvbiografi Først drepte de pappa ble en internasjonal bestselger.

Den best kjente arkitekturen fra Kambodsja er tempelruinene i Angkor fra cirka 800-tallet til 1400-tallet.

Musikken er beslektet med den vi finner i nabolandene Myanmar, Laos og Thailand. Musikkskalaen har fem toner; viktige instrumenter er xylofon, fløyter og trommer. Den klassiske Aspara-dansen fikk en renessanse på 1950-tallet. Vestlig musikk har stor innflytelse på moderne khmer-musikk. Det er flere karaoke-kanaler på fjernsyn.

Fra 1400-tallet kjennes både ballett og skyggeteater. I vår tid videreføres ballett-tradisjonen av Den kongelige ballett i Phnom Penh og skyggeteater som en folkelig tradisjon.

Kambodsjansk dans inndeles i klassisk khmer-dans, folkedans og sosiale danser. I Røde Khmer-tiden ble teaterlivet rasert, men i ettertid har det foregått en gjenoppbygging.

Den årlige rokonkurransen på Mekongelven, Båtracefestivalen, er den mest populære nasjonale festivalen. Fotball er en av de mest populære sportsgrenene.

Kambodsja og Norge

Norges ambassade i Bangkok er sideakkreditert til Phnom Penh. Kambodsja har ambassade i London med sideakkreditering til de nordiske landene.

De bilaterale forbindelsene, herunder samhandelen mellom Norge og Kambodsja, er meget begrensede. I 2021 utgjorde Norges import av blant annet klær 772 millioner norske kroner (NOK). Eksporten var på 14 millioner NOK.

Jotun (Cambodia) Ltd. i Phnom Penh er et salgskontor som er 100 prosent eid av Jotun A/S i Sandefjord.

Norges utviklingsbistand utgjorde 40,6 millioner NOK i 2020. Fordelt på sektorer var bistanden som følger: styresett, sivilt samfunn og konfliktforebygging (74,2 prosent), utdanning (16,4 prosent), helse og sosial sektor (4,6 prosent), produksjon og handel (3,8 prosent), miljø og energi (0,6 prosent) og økonomisk infrastruktur og tjenester (0,5 prosent).

Norsk Folkehjelp har to aktive programmer i Kambodsja. Ett program dreier seg om å finne og ødelegge ueksploderte bomber. Det andre programmet fokuserer på demokratisering, menneskerettigheter, landrettigheter og rettigheter til naturressurser.

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev John Einar Sandvand

Når det gjelder myntenhet, bør følgende legges til:Riel er helt riktig den offisielle myntenheten, men i praksis er amerikanske dollar like mye brukt.Oftest brukes dollar ved større beløp, og riel ved mindre. Den offisielle vekslekursen er rundt 4100 riel per dollar, men i den praktiske hverdagen regner man 4000 riel per dollar.I områdene ved grensen mot Thailand er thailandske bath også mye brukt. For mer om Kambodsja: http://www.cambodiatales.com

skrev Victoria Brattås

I hovedteksten står det: Befolkningen er på 14 952 665 innbyggere (1912), mens i sideteksten står det akkurat det samme med (2012) etter. Jeg antar at det skal stå 2012 i hovedteksten også?

svarte Marte Ericsson Ryste

Heisann, Det stemmer. Takk for rettelse, årstallet er nå endret.Med vennlig hilsenMarte Ericsson RysteRedaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg