Dominion, opprinnelig et uttrykk om alle britiske besittelser, men ble senere brukt om de helt selvstyrte deler av Det britiske samvelde, i første rekke Canada. I 1947 besluttet den britiske regjering at dominiene skulle kalles Members of the Commonwealth eller Commonwealth Countries, og benevnelsen dominion er etter hvert gått av bruk. Se Commonwealth.