Tunguser, evenker, folk i det nordøstlige Asia; teller ca. 30 000 i Russland og 30 000 i Kina, foruten en mindre gruppe i Mongolia. Tunguserne lever spredt over et stort område fra Okhotskhavet til Jenisej og fra Mandsjuria (Tungpei) til Nordishavet. Deres gamle religion var sjamanistisk. Den nordlige gruppen har tradisjonelt drevet reindrift og jakt. De er nå sterkt russifisert, og reindriften ble kollektivisert i sovjettiden. Den sørlige gruppen, mandsjuene, driver vesentlig jordbruk.