Sandbakken, serveringssted i Oslo, Østmarka, beliggende mellom Sætertjern og Eriksvann. Navnet kommer fra den sandholdige jorda på stedet. Sandbakken ble kjøpt av Oslo kommune i 1956 som da bygget på en serveringsfløy og åpnet serveringsstedet i 1959. Opprinnelig et småbruk og husmannsplass under gården Hellekindset (Lille Stensrud) og Hanåa. Trolig ryddet på 1700-tallet og drevet som småbruk fram til Oslo kommunes overtakelse.