nordsamisk

Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt skrevet av Isak Saba i 1906. Teksten ble vedtatt som samisk nasjonalsang i 1986, melodien i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene og er egnet for å vise forskjellene og likhetene mellom språkene.

Første vers av den samiske nasjonalsangen på fire språk

Artikkelstart

Nordsamisk er ett av de tre offisielle samiske språkene i Norge ved siden av lulesamisk og sørsamisk. Om lag 90 prosent av den samisktalende befolkningen snakker nordsamisk.

Nordsamisk snakkes hovedsakelig i Finnmark og Troms fylker, og i kommunene Tjeldsund og Evenes i Nordland på norsk side.

Dagens nordsamiske rettskrivning fra 1979 gjelder både i Norge, Sverige og Finland. I nordsamisk skrives vokalene a, á, e, i, o, u, diftongene ea, ie, oa, uo. Samisk har flere konsonantlyder enn det finnes ordinære bokstaver i det latinske alfabet. Derfor skrives enkelte konsonanter som kombinasjoner av bokstaver eller som bokstaver med diakritiske tegn: č, som uttales [tʃ], đ [ð], ŋ, š [ʃ], ŧ [θ], ž [dʒ].

Språkets stilling

I 1992 fikk sameloven av 12. juni 1987 tilleggsbestemmelser om bruk av samisk språk i Norge. Loven slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og innenfor et nærmere definert forvaltningsområde er samisk likestilt med norsk i offentlig sammenheng.

I mange områder utenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler er nordsamisk språk fortsatt i en utsatt posisjon. Dette gjelder spesielt i mange sjøsamiske områder i Troms og Finnmark og i det markasamiske området i Sør-Troms og Nordre Nordland.

På UNESCOs liste over truede språk er nordsamisk klassifisert som et truet språk.

Bokstaver og uttale

Nordsamisk bruker følgende bokstaver i tillegg til det vanlige latinske alfabetet: Áá Čč Đđ Ŋŋ Šš Ŧŧ Žž.

Bokstaver og bokstavuttaler i nordsamisk som skiller seg fra norsk:

Typisk uttale på norsk
á som æ
c som ts
č som tsj
đ som th i engelsk that
h som h også etter vokal (johka)
i normalt som i, men som j hvis etter vokal
ŋ som ng i sang
o som å
š som sj
ŧ som th i engelsk thing
u

som o i Oslo

z som ds
ž som dsj

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg