Norges geografi

Av /Store norske leksikon ※.

Lindesnes fyr, Norges sørligste punkt.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
38,9 prosent av Norge er dekket av skog. Hedmark er landets største skogfylke.

Galdhøpiggen er Norges høyeste fjell. Galdhøpiggen og Styggebrean sett fra Skautflyi. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland.

I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst.

I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard, likeledes Jan Mayen i det nordlige Atlanterhavet, samt tre biland: Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet og Peter I Øy og Dronning Maud Land i Antarktis.

Landet er langt og smalt, med en svært lang kystlinje.

Fastlands-Norge

Fastlands-Norge (også kalt hovedlandet) ligger mellom Kinnarodden i Troms og Finnmark fylke i nord, som også er det nordligste punktet på det europeiske fastlandet, og Lindesnes i Agder fylke i sør. Øst–vest strekker det seg fra Vardetangen på Lindåshalvøya i Vestland i vest til Kibergneset i Troms og Finnmark i øst. Tar en også med øyene, er nordligste punkt i hovedlandet Knivskjellodden på Magerøya, det sørligste skjæret Pysen sørøst for Mandal. Landets vestligste punkt er Holmebåen nord for Utvær fyr som ligger nord for munningen av Sognefjorden, og det østligste er Hornøya øst for Vardø.

Avstanden mellom Kinnarodden og Lindesnes er 1748 kilometer, men lengste avstand mellom to punkter på fastlandet er avstanden mellom Lista og Kavringen, en liten odde like nordvest for bysenteret i Vardø, som er 1790 kilometer.

Landets største bredde er målt mellom Trysil og Sognefjordens munning. Bredden på fastlandet her er rundt 430 kilometer i luftlinje, målt sør for Sognefjordens munning (til Vardetangen i Austrheim). Inkludert øyene ut til Holmebåen i Solund, Norges vestligste punkt, som ligger nord for munningen av Sognefjorden, er største bredde 460 kilometer.

Som landets minste bredde har en tradisjonelt regnet avstanden mellom Hellmobotn i Tysfjord i Nordland og grensen til Sverige, som er 6,3 kilometer. I Sør-Varanger kommune lengst øst i Troms og Finnmark fylke er det imidlertid noen steder der avstanden mellom sjøen og grensen mot Russland er mindre enn dette. Minst er avstanden mellom munningen av Pasvikelva i Bøkfjorden og grensen ved Boris Gleb, som er 1,7 kilometer. Også mellom botnen av Jarfjorden og grensen er avstanden (2,6 kilometer) mindre enn ved Hellemobotn; likeledes er den mindre mellom Langfjorden sør for tettstedet Bjørnevatn og Boris Gleb (6,0 kilometer).

Norges landegrense er på i alt 2564 kilometer og fordeler seg med 1630 kilometer mot Sverige, 736 kilometer mot Finland og 198 kilometer mot Russland. Kystlinjen med fjorder, bukter og øyer regnes til i alt 102 936 kilometer, hvorav fastlandet uten fjorder og bukter utgjør 2650 kilometer.

Den nordlige polarsirkelen krysser landet ved 66 grader 33 minutter 38,59 sekunder (66° 33ʹ 38,59ʹʹ) nordlig bredde (2000) på Selsøya (også kalt Storselsøya og Hestmona) utenfor kysten og mellom Bolna og Stødi på den sørlige delen av Saltfjellet/Svartisen på fastlandet.

Kongeriket Norge

Område Areal i kvadratkilometer
Fastlands-Norge inkludert øyer 323 809 km²
Svalbard, inkludert Bjørnøya 61 022 km²
Jan Mayen 377 km²
Kongeriket Norge 385 208 km²

Svalbard og Jan Mayen er del av Kongeriket Norge, i motsetning til bilandene i tabellen under. Svalbard er i tillegg underlagt Svalbardtraktaten, som gir andre land rettigheter på enkelte områder.

Biland

Biland er områder som er underlagt norsk statshøyhet, men som ikke er del av riket. De er regulert av bilandsloven. De norske bilandene er Bouvetøya, Peter 1s øy og Dronning Maud Land.

Biland Areal i kvadratkilometer
Dronning Maud Land cirka 2 741 000 km²
Bouvetøya 49 km²
Peter I Øy 156 km²

Norge krever Dronning Maud Land og Peter I Øy som biland, men kravene er stilt i bero som følge av Antarktistraktaten (på samme måte som alle andre land som har sluttet seg til traktaten).

Dronning Maud Land er ikke formelt avgrenset innenfor kystområdet, men 2,74 millioner kvadratkilometer oppgis i enkelte sammenhenger som samlet landareal inn til polpunktet.

Geografi

Norges areal etter kategori 2020 (hovedlandet)

Type areal Prosent
Bebygd areal* 1,7
Ferskvann 6,2
Varig is, snø og breer 0,8
Myr og våtmark 5,3
Jordbruksareal 3,5
Skogareal i alt 37,4
herav produktiv skog** 21,6
Annet areal*** 45,1

* Mindre enn halvparten av det bebygde arealet ligger innenfor de definerte tettstedsområdene

** Tallet for produktiv skog er basert på skogeiendommer med over 25 dekar skog i 2015.

*** Annet areal er først og fremst arealer over tregrensen

Fordeling av arealet etter høyde over havet (hovedlandet)

Høyde over havet Prosent
0 – 299 meter over havet 31,7
300 – 599 meter over havet 28,7
600 – 899 meter over havet 19,5
Over 900 meter over havet 20,1

Vann- og landformer (hovedlandet)

Høyeste fjell Galdhøpiggen 2 469 moh.
Lengste elv Glomma 620 km
Største innsjø Mjøsa 368 km2
Dypeste innsjø Hornindalsvatnet 514 m
Største øy * Hinnøya 2 204 km2
Største bre * Jostedalsbreen 415 km2
Høyeste foss** Kjelfossen i Aurland 840 m
Lengste fjord Sognefjorden 226 km
Dypeste fjord Sognefjorden 1 303 muh.

* Utenom Svalbard. Største øy på Svalbard er Spitsbergen, 37 814 km2. Største bre på Svalbard er AustfonnaNordaustlandet med 8120 km2. Jostedalsbreens areal er uten Jostefonn som nå er skilt fra resten av breen

** Samlet fall i fossen. Høyest loddrette fossefall i Norge er rundt 300 meter, noe en finner blant annet i Tyssestrengene i Odda og Mongefossen i Rauma som begge er regulerte. Høyeste, uregulerte loddrette fall er Dei sju systrene ved Geirangerfjorden i Stranda og Skytjefossen i Eidfjord, begge rundt 300 meter høye, samt Vettisfossen i Årdal med 275 meter.

Grenser og kystlinje

Grense km
Mot Sverige 1 630
Mot Finland 736
Mot Russland 198
Landegrense i alt 2 564
Fastlandets kystlinje
– uten fjorder/viker 2 532
– med fjorder/viker 29 775
Øyenes strandlinje 73 161
Strandlinje i alt 102 936
Avstanden Lindesnes–Kinnarodden 1 748
Lengste avstand på fastlandet (Lista–Kavringen ved Vardø) 1 790
Største bredde (på fastlandet) 430
Minste bredde (ved Elvenes, Bøkfjorden*) 1,7
Minste bredde (ved Jarfjordbotn*) 2,7
Minste bredde (ved Langfjorden ved Boris Gleb*) 6,0
Minste bredde (ved Hellmobotn i Tysfjord**) 6,3

* Minstebredde i Sør-Varanger i Finnmark mellom de respektive fjordbotnene og grensen til Russland.

** Minstebredden mellom Hellmobotn, i den innerste armen av Tysfjorden, og grensen til Sverige, tradisjonelt oppfattet som stedet der Norge er smalest.

De fleste tallene er fra Statens kartverk 2006/2016/2018/2020.

Norges ytterpunkter (hovedlandet)

Sted

Koordinat

Nordligste punkt: Knivskjellodden (Magerøya) 71° 11ʹ 09ʹʹ n.br.
– på fastlandet: Kinnarodden (Nordkinnhalvøya) 71° 08ʹ 02ʹʹ n.br.
Sørligste punkt: skjæret Pysen sørøst for Mandal 57° 57ʹ 31ʹʹ n.br.
– på fastlandet: Lindesnes (sørspissen av halvøya) 57° 58ʹ 46ʹʹ n.br.
Østligste punkt: Hornøya øst for Vardø 31° 10ʹ 07ʹʹ ø.l.
– på fastlandet: Kibergneset innenfor Vardø 31° 03ʹ 52ʹʹ ø.l.
Vestligste punkt: Holmebåen (nord for Utvær fyr) 4° 29ʹ 57ʹʹ ø.l.
– på fastlandet: Vardetangen (ytterst på Lindåshalvøya) 4° 56ʹ 43ʹʹ ø.l.

Alle bredde- og lengdehenvisninger refererer til Europeisk referansesystem og er ajourført per 2017.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (6)

skrev Morten Olsen Haugen

Gjeldende tall fra Kartverket mht kystlinje er vel 103.000 km!? https://www.aftenposten.no/norge/i/wPoVn/Norge-er-lengre-enn-tidligere-antatt

svarte Geir Thorsnæs

Takk for påminnelsen. Den reviderte beregningen av kystlinjen er lagt inn sammen en enkelte andre, mindre ajourføringer det var naturlig å ta med.
Mvh
Geir Thorsnæs

skrev Geir Thorsnæs

Sist oppdaterte tall fra Statens Kartverk pr 10.10.2016 er følgende for Norges kystlinje: Fastland 28953 km Øyer 71963 km (239057 øyer) I alt 100915 km Norges-artikkelen er rettet i samsvar med dette.

skrev Christian Stranger-Johannessen

Det står at Holmebåen ligger sørvest for Utvær fyr, men på kartet ser det ut til å ligge nord/nordvest for fyret. Wikipedia viser det samme: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_geografiske_ytterpunkter

svarte Geir Thorsnæs

I forbindelse med ajourføringen av artikkelen har jeg blant annet rettet lengden på Norges kystlinje og beliggenheten av Holmebåen.

svarte Geir Thorsnæs

I forbindelse med ajourføringen av artikkelen har jeg blant annet rettet lengden på Norges kystlinje og beliggenheten av Holmebåen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg