Norge
Av /Store norske leksikon ※.

Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. Norge er langt og smalt, med en svært lang kystlinje.

I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst.

I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard og øya Jan Mayen i det nordlige Atlanterhavet, samt tre biland, alle på den sørlige halvkule: Bouvetøya i det sørlige Atlanterhavet, Peter I Øy i det sørlige Stillehavet og Dronning Maud Land i Antarktis.

Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, og den lengste elva (med munning innenfor landets grenser) er Glomma. Sognefjorden er både Norges lengste og dypeste fjord, og Mjøsa er den største innsjøen.

Fastlands-Norge (hovedlandet)

På Lindesnes fyrstasjon kan man se både et åpent og et lukket kullblussfyr og et elektrisk fyrlys i toppen av et støpejernstårn
På Lindesnes fyrstasjon kan man se både et åpent og et lukket kullblussfyr og et elektrisk fyrlys i toppen av et støpejernstårn

Fastlands-Norge, også kalt hovedlandet, ligger mellom Kinnarodden i Troms og Finnmark fylke i nord, som også er det nordligste punktet på det europeiske fastlandet, og Lindesnes i Agder fylke i sør. Øst–vest strekker det seg fra Vardetangen på Lindåshalvøya i Vestland i vest til Kibergneset i Troms og Finnmark i øst. Tar en også med øyene, er nordligste punkt i hovedlandet Knivskjellodden på Magerøya, det sørligste skjæret Pysen sørøst for Mandal. Landets vestligste punkt er Holmebåen nord for Utvær fyr som ligger nord for munningen av Sognefjorden, og det østligste er Hornøya øst for Vardø.

Avstanden mellom Kinnarodden og Lindesnes er 1748 kilometer, men lengste avstand mellom to punkter på fastlandet er avstanden mellom Lista og Kavringen, en liten odde like nordvest for bysenteret i Vardø, som er 1790 kilometer.

Landets største bredde er målt mellom Trysil og Sognefjordens munning. Bredden på fastlandet her er rundt 430 kilometer i luftlinje, målt sør for Sognefjordens munning (til Vardetangen i Austrheim). Inkludert øyene ut til Holmebåen i Solund, Norges vestligste punkt, som ligger nord for munningen av Sognefjorden, er største bredde 460 kilometer.

Som landets minste bredde har en tradisjonelt regnet avstanden mellom Hellmobotn i Hellmofjorden som er innerste arm av Tysfjorden i Nordland og grensen til Sverige; denne er 6,3 kilometer. I Sør-Varanger kommune lengst øst i Troms og Finnmark fylke er det imidlertid flere steder der avstanden mellom sjøen og grensen mot Russland er mindre enn dette. Den gjelder for eksempel både mellom Langfjorden sør for tettstedet Bjørnevatn og grensen ved Boris Gleb (6,0 kilometer), mellom botnen av Jarfjorden og grensen (2,6 kilometer) og mellom munningen av Pasvikelva i Bøkfjorden og grensen ved Boris Gleb (1,7 kilometer).

Norges landegrense er på i alt 2564 kilometer og fordeler seg med 1630 kilometer mot Sverige, 736 kilometer mot Finland og 198 kilometer mot Russland. Kystlinjen med fjorder, bukter og øyer regnes til i alt 102 936 kilometer, hvorav fastlandet uten fjorder og bukter utgjør 2650 kilometer. Dette gir Norge den nest største samlede kystlinje blant verdens land (etter Canada).

Den nordlige polarsirkelen krysser landet ved 66 grader 33 minutter 38,59 sekunder (66° 33ʹ 38,59ʹʹ) nordlig bredde (2000) på Selsøya (også kalt Storselsøya og Hestmona) utenfor kysten og mellom Bolna og Stødi på den sørlige delen av Saltfjellet/Svartisen på fastlandet.

Kongeriket Norge

Svalbard og Jan Mayen er del av Kongeriket Norge. Svalbard er i tillegg underlagt Svalbardtraktaten, som gir andre land rettigheter på enkelte områder.

Område Areal i kvadratkilometer
Fastlands-Norge inkludert øyer 323 808 km²
Svalbard, inkludert Bjørnøya 60 299 km²
Jan Mayen 377 km²
Kongeriket Norge 384 484 km²

Biland

Norske biland

Biland er områder som er underlagt norsk statshøyhet, men som ikke er del av Kongeriket Norge. De er regulert av bilandsloven. De norske bilandene er Bouvetøya, Peter 1 Øy og Dronning Maud Land.

Biland Areal i kvadratkilometer
Dronning Maud Land cirka 2 741 000 km²
Bouvetøya 49 km²
Peter I Øy 156 km²

Norge krever Dronning Maud Land og Peter I Øy som biland, men kravene er stilt i bero som følge av Antarktistraktaten (på samme måte som alle andre land som har sluttet seg til traktaten).

Dronning Maud Land er ikke formelt avgrenset innenfor kystområdet, men 2,74 millioner kvadratkilometer oppgis i enkelte sammenhenger som samlet landareal inn til polpunktet.

Arealtyper (hovedlandet)

38,9 prosent av Norge er dekket av skog. Hedmark er landets største skogfylke.
Type areal Prosent
Bebygd areal* 1,7
Ferskvann 6,2
Varig is, snø og breer 0,8
Myr og våtmark 5,3
Jordbruksareal 3,5
Skogareal i alt 37,4
herav produktiv skog** 21,6
Annet areal*** 45,1

* Mindre enn halvparten av det bebygde arealet ligger innenfor de definerte tettstedsområdene

** Tallet for produktiv skog er basert på skogeiendommer med over 25 dekar skog i 2015.

*** Annet areal er først og fremst arealer over tregrensen

Fordeling av arealet etter høyde over havet (hovedlandet)

Galdhøpiggen

Galdhøpiggen er Norges høyeste fjell. Galdhøpiggen og Styggebrean sett fra Skautflyi. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Høyde over havet Prosent
0 – 299 meter over havet 31,7
300 – 599 meter over havet 28,7
600 – 899 meter over havet 19,5
Over 900 meter over havet 20,1

Vann- og landformer (hovedlandet)

Furnesfjorden og Mjøsa sett nordfra, fra Veldre i Ringsaker. Skreifjella i bakgrunnen.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Vann- og landformer
Høyeste fjell Galdhøpiggen 2 469 moh.
Lengste elv Glomma 623 km
Største innsjø Mjøsa 368 km2
Dypeste innsjø Hornindalsvatnet 514 m
Største øy * Hinnøya 2 204 km2
Største bre * Jostedalsbreen 415 km2
Høyeste foss** Kjelfossen i Aurland 840 m
Lengste fjord Sognefjorden 226 km
Dypeste fjord Sognefjorden 1 303 muh.

* Utenom Svalbard. Største øy på Svalbard er Spitsbergen, 37 814 km2. Største bre på Svalbard er AustfonnaNordaustlandet med 8120 km2. Jostedalsbreens areal er uten Jostefonn som nå er skilt fra resten av breen

** Samlet fall i fossen. Høyest loddrette fossefall i Norge er rundt 300 meter, noe en finner blant annet i Tyssestrengene og Skjeggedalsfossen i Tyssedal i Ullensvang kommune og Mongefossen i en sideelv til elva Rauma i kommunen med samme navn. Alle disse er regulerte. Høyeste, uregulerte loddrette fall er Dei sju systrene ved Geirangerfjorden i Stranda og Skytjefossen i Eidfjord, begge rundt 300 meter høye, samt Vettisfossen i Årdal med 275 meter.

Grenser og kystlinje

Grense km
Mot Sverige 1 630
Mot Finland 736
Mot Russland 198
Landegrense i alt 2 564
Fastlandets kystlinje
– uten fjorder/viker 2 532
– med fjorder/viker 29 775
Øyenes strandlinje 73 161
Strandlinje i alt 102 936
Avstanden Lindesnes–Kinnarodden 1 748
Lengste avstand på fastlandet (Lista fyr–Kavringen ved Vardø) 1 790
Største bredde (på fastlandet) 430
Minste bredde (ved Elvenes, Bøkfjorden*) 1,7
Minste bredde (ved Jarfjordbotn*) 2,7
Minste bredde (ved Langfjorden ved Boris Gleb*) 6,0
Minste bredde (ved Hellmobotn i Tysfjord**) 6,3

* Minstebredde i Sør-Varanger i Finnmark mellom de respektive fjordbotnene og grensen til Russland.

** Minstebredden mellom Hellmobotn, i den innerste armen av Tysfjorden, og grensen til Sverige, er tradisjonelt oppfattet som stedet der Norge er smalest.

De fleste tallene er fra Statens kartverk 2006/2016/2018/2020.

Norges ytterpunkter (hovedlandet)

Sted Koordinat
Nordligste punkt: Knivskjellodden (Magerøya) 71° 11′ 09″ n.br.
– på fastlandet: Kinnarodden (Nordkinnhalvøya) 71° 08′ 02″ n.br.
Sørligste punkt: skjæret Pysen sørøst for Mandal 57° 57′ 31″ n.br.
– på fastlandet: Lindesnes (sørspissen av halvøya) 57° 58′ 46″ n.br.
Østligste punkt: Hornøya øst for Vardø 31° 10′ 07″ ø.l.
– på fastlandet: Kibergneset innenfor Vardø 31° 03′ 52″ ø.l.
Vestligste punkt: Holmebåen (nord for Utvær fyr) 4° 29′ 57″ ø.l.
– på fastlandet: Vardetangen (ytterst på Lindåshalvøya) 4° 56′ 43″ ø.l.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (8)

skrev Morten Olsen Haugen

Gjeldende tall fra Kartverket mht kystlinje er vel 103.000 km!? https://www.aftenposten.no/norge/i/wPoVn/Norge-er-lengre-enn-tidligere-antatt

svarte Geir Thorsnæs

Takk for påminnelsen. Den reviderte beregningen av kystlinjen er lagt inn sammen en enkelte andre, mindre ajourføringer det var naturlig å ta med.
Mvh
Geir Thorsnæs

skrev Geir Thorsnæs

Sist oppdaterte tall fra Statens Kartverk pr 10.10.2016 er følgende for Norges kystlinje: Fastland 28953 km Øyer 71963 km (239057 øyer) I alt 100915 km Norges-artikkelen er rettet i samsvar med dette.

skrev Christian Stranger-Johannessen

Det står at Holmebåen ligger sørvest for Utvær fyr, men på kartet ser det ut til å ligge nord/nordvest for fyret. Wikipedia viser det samme: https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_norske_geografiske_ytterpunkter

svarte Geir Thorsnæs

I forbindelse med ajourføringen av artikkelen har jeg blant annet rettet lengden på Norges kystlinje og beliggenheten av Holmebåen.

svarte Geir Thorsnæs

I forbindelse med ajourføringen av artikkelen har jeg blant annet rettet lengden på Norges kystlinje og beliggenheten av Holmebåen.

skrev Sondre Nesje

Hva er Norges laveste punkt?

Er det havoverflaten eller noen grotter?

Kan man regne med innsjøer, hav, menneskelagde byggverk?

skrev Geir Thorsnæs

Norges laveste punkt er ikke er nærmere definert og et slikt punkt er derfor heller ikke målt. Gjelder det landarealets laveste punkt, er det havets overflate. Tenker en på berggrunnens laveste punkt, må en først definere hva en mener med dette. Er det bunnen av den dypeste innsjøen eller den største målte dybden i en norsk fjord? Eller er det tale om største havdybde innenfor det norske territorialfarvannet? Eller kan det være noe annet som ligger i begrepet "Norges laveste punkt"?

Umiddelbart kan jeg bare gi to størrelser som et slags "svar" på spørsmålet om Norges laveste punkt: Norges dypeste sjø, Hornindalsvatnet (514 meter) og største målte fjorddyp, i Sognefjorden, ved munningen av Vadheimsfjorden (1303 meter).

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg