Faktaboks

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Offisielt navn
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Forretningsadresse
Trondheim
Daglig leder
Tor Grande (rektor)
NTNUs logo

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, ble opprettet i 1996 som en videreføring av Universitetet i Trondheim.

Fra 1. januar 2016 er NTNU slått sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag og høgskolene i Gjøvik og Ålesund. Det nye NTNU er dermed landets største universitet, med nesten 40 000 studenter og 6500 ansatte.

Med faglig tyngdepunkt innen teknologi og naturvitenskapelige fag, er NTNU en av Norges fremste forskningsinstitusjoner. Det nye NTNU skal fortsatt ha en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil. Fagprofilen inkluderer dessuten humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet. Samtidig vil det nye universitetet være et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

Universitetet har campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. I Trondheim er det lokalisert på flere steder, både i byens sentrum og i området rundt. Hovedcampus er Gløshaugen, mens de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene er plassert på Dragvoll utenfor byen. Trondheim er kjent for sitt aktive studentmiljø, med Studentersamfundet i Trondhjem som hovedarena.

Organisasjon

Fra Gangbrua/Nidarø

Hovedbygningen på Gløshaugen ble innviet i 1910 (arkitekt: Bredo Greve). Studentersamfundet (i forgrunnen) er godt synlig i Trondheims bybilde med sin røde og runde bygning.

NTNU ledes av en ansatt (ikke valgt) rektor. Ledelsen for øvrig består av tre prorektorer (for utdanning, forskning og nyskaping), en organisasjonsdirektør og en økonomi- og eiendomsdirektør. Etter sammenslåing med høgskolene i Gjøvik og Ålesund består ledelsen dessuten av en viserektor i Gjøvik og en i Ålesund.

Tor Grande er konstituert rektor fra desember 2023, etter at Anne Borg trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning.

Universitetet er organisert i åtte fakulteter:

 • Fakultet for arkitektur og design (AD)
 • Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)
 • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)
 • Det humanistiske fakultet (HF)
 • Fakultet for naturvitenskap (NV)
 • Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
 • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)
 • Fakultet for økonomi (ØK)

Dessuten er Vitenskapsmuseet organisert som en egen enhet på linje med fakultetene.

I nær tilknytning til universitetet arbeider en rekke forskningsinstitusjoner, blant annet SINTEF-gruppen med forskningsinstitutter og forskningsselskaper.

Historie

NTNU Dragvoll campus, 2008
Universitetssentret på Dragvoll ble åpnet i 1978 (arkitekt: Henning Larsen).

NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av Norges tekniske høgskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet.

Dagens universitet er altså en ny institusjon, men den har gamle røtter. Trondheim var et vitenskapelig sentrum i Norge allerede på 1700-tallet, og posisjonen som et ledende miljø for teknisk kompetanse og forskning ble inntatt allerede i siste del av 1800-tallet. NTNU har sine eldste røtter i det vitenskapelige miljøet i Trondheim på 1700-tallet, som fra 1760 hadde sitt sentrum i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Universitetet kan også spore sine røtter til Kongsberg bergseminar som ble etablert i 1757. Bergseminarundervisningen (bergteknikk) ble overført til Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) da dette ble grunnlagt i 1811, og ble i 1910–1912 flyttet videre til NTH i Trondheim.

I 1870 ble Trondhjems Tekniske Læreanstalt (TTL) etablert, som et ledd i opprettelsen av tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim. TTL ble fra 1890 utvidet til en fireårig skole etter tysk høyskolemønster. Forslag om å opprette en teknisk høyskole ble tatt opp i Stortinget alt i 1833, men det tok 67 år før det ble realisert. Trondhjems Tekniske Læreanstalt ble nedlagt i 1916.

Som de fleste andre universiteter i Norge oppstod NTNU som en sammenslutning av en rekke forsknings- og undervisningsinstitusjoner. Den direkte forløperen var NTH, som åpnet i 1910. I 1968 ble en løs sammenslutning av NTH, Lærerhøgskolen, Vitenskapsmuseet og Gunnerus-biblioteket til under navnet Universitetet i Trondheim (UNIT), men dette fungerte først og fremst som en administrativ overbygning over relativt autonome institusjoner.

Opprettelsen i 1996

Følgende institusjoner har blitt innlemmet i det som fra 1996 er NTNU:

 • Norges tekniske høgskole (NTH), vedtatt etablert av Stortinget i 1900 og åpnet i 1910.
 • Norges lærerhøgskole (NLHT), etablert i 1922, fra 1984 Den allmennvitenskapelige høgskolen.
 • Trøndelag Musikkonservatorium, etablert i 1973.
 • Avdeling for medisin (senere Det medisinske fakultet, DMF), opprettet i 1974 som en del av St. Olavs hospital (med preklinisk undervisning ved Universitetet i Bergen).
 • Kunstakademiet i Trondheim (KiT), opprettet i 1979.

Utvidelse i 2016

Fra 1. januar 2016 er også disse innlemmet:

 • Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), opprettet i 1994 ved sammenslutning av de regionale høyskolene Sosialhøgskolen i Trondheim, Statens næringsmiddeltekniske høgskole, Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim helsefaghøgskole, Trondheim ingeniørhøgskole, Trondheim lærerhøgskole og Trondheim økonomiske høgskole. Høgskolen hadde rundt 9200 registrerte studenter (2015) og tilbød undervisning innenfor helsefag, informatikk, økonomi og tekniske fag, samt lærerutdanning.
 • Høgskolen i Gjøvik (HiG), opprettet i 1994 ved sammenslutning av de regionale høyskolene Gjøvik ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Oppland. Høgskolen hadde avdelinger for helse- og omsorgsfag; informatikk og medieteknikk; teknologi, økonomi og ledelse, og hadde rundt 3500 registrerte studenter (2015).
 • Høgskolen i Ålesund (HiÅ), opprettet i 1994 ved sammenslutning av de regionale høyskolene Møre og Romsdal fiskeritekniske høgskole, Møre og Romsdal ingeniørhøgskole og Sykepleierhøgskolen i Ålesund. Høgskolens virksomhet hadde hovedvekt på tekniske fag, økonomi, realfag og helsefag, og var organisert i fem fagavdelinger: Avdeling for biologiske fag, Avdeling for helsefag, Avdeling for ingeniør og realfag, Avdeling for internasjonal business og Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Høgskolen hadde rundt 2400 studenter (2015).

Rektorer

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Brandt, Tomas og Nordal, Ola (2010): Turbulens og tankekraft: Historien om NTNU. Oslo: Pax Forlag
 • Devik, Olaf (1960): N.T.H. femti år: Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910–1960,
 • Hanisch, Tore Jørgen og Lange, Even (1985): Vitenskap for industrien: NTH – en høyskole i utvikling gjennom 75 år, isbn 82-00-07507-9

Faktaboks

NTNU
Sektorkode
6100 Statsforvaltningen
Næringskode(r)
85.421 Undervisning ved universiteter

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg