Indre Oslofjord
Drøbaksundet
I bildet kan man se Drøbaksundet og Oscarsborg festning.
Drøbaksundet
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Oslofjorden er en fjord som går fra Skagerrak i omtrent rett nordlig retning inn til Oslo. Ytre Oslofjord går fra Færder fyr i sør til Hurumlandet, der fjorden deler seg i Drammensfjorden og indre Oslofjord.

Ytre del av fjorden er 10–20 kilometer bred, og sør for Fulehuk fyr utenfor Nøtterøy er den nærmest et havstykke. I Indre Oslofjord, innenfor det rundt én kilometer brede sundet ved Drøbak, er fjorden bare tre-fem kilometer bred.

Oslofjordens lengde fra Færder til Oslo er ca. 100 kilometer. Fra Færder til Bonn innerst i Bunnefjorden, dens innerste sørgående arm, er fjorden ca. 120 kilometer lang. Fra Fulehuk fyr til Bonn er lengden også 100 kilometer.

Oslofjorden er viktig som rekreasjonsområde, med bade- og båtliv, hytteliv og fiske. Fjorden har landets største trafikk av ferger og lastebåter.

Geologi

Oslofjorden er dannet i en forkastningssone oppstått i permisk tid (se Oslofeltet), og langs denne er fjorden senere gravd ut, i første rekke under istidene. Den østligste forkastningen følger hovedsakelig Oslofjordens østkyst og danner den vestlige grensen for Oslofeltets bergarter. Oslofjorden er en typisk terskelfjord.

Landets to mest vannrike vassdrag, Glomma og Drammenselva (Drammensvassdraget) munner ut i henholdsvis Ytre Oslofjord og innerst i Drammensfjorden. Elvene med munning i indre del av Oslofjorden er til sammenligning betydelig kortere og har tilsvarende mindre vannføring.

Navnet

Navnet 'Oslofjorden' er av nyere dato. I norrøn tid het fjorden Fold eller Foldin, 'den slette, flate', som fjordnavn i betydningen 'den brede, åpne', brukt om ytre del av fjorden.

Forurensing

Den viktigste forurensningstilførselen til Indre Oslofjord er kommunalt og industrielt avløpsvann fra særlig Oslo og Bærum kommuner. I den indre delen av fjorden (innenfor terskelen ved Drøbak) er den naturlige vannutskiftningen liten, og dette har ført til oksygenmangel i store deler av de dypere vannmassene i Indre Oslofjord, særlig i Bunnefjorden.

I 1970- og 1980-årene ble det gjort atskillig for å bedre vannkvaliteten i fjorden, særlig har byggingen av et sentralrenseanlegg for Oslo, Bærum og Asker vært viktig. Senere er det foretatt et betydelig arbeid med å fange opp urenset avløpsvann (avskjærende kloakker) og føre dem til renseanlegg. Det foregår stadig arbeid i flere av kommunene langs fjorden med sikte på å minske forurensningene fra avløpsvannet. Alt dette har bidratt til en sterk forbedring av vannkvaliteten i fjorden, fremfor alt i Indre Oslofjord.

Transportforbindelser

Det går bilfergeforbindelse over fjorden mellom Moss og Horten. Utenfor munningen av Oslofjorden er det bilfergeforbindelse SandefjordStrømstad.

En tunnel på E134 mellom Drøbak i Frogn kommune og Storsand i Hurum i Asker kommune, Oslofjordforbindelsen, ble åpnet i 2000.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Gjerland, Leif: Oslos øyrike : før og nå, 2006, isbn 82-03-23345-7
  • Nilsen, Knut A.: Oslofjordboka, 1974
  • Ryvarden, Leif: Oslofjorden : ditt nærmeste paradis, 2006, isbn 82-7201-409-2

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg