byrådsleder

En byrådsleder er lederen for byrådet i kommuner med parlamentarisk styre. Alternativ betegnelse i kommunen er kommunerådsleder, og tilsvarende betegnelse i fylkeskommunen er fylkesrådsleder. Byråd...

EØS-avtalen

Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge (Sveits er med i EFTA, men...

Norge

Norge, Noreg, er et monarki i Europa som utgjør den vestlige og nordlige delen av Den skandinaviske halvøya. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgi...

Schengensamarbeidet

Schengensamarbeidet er en ordning for nedbygging og forenkling av grensekontroller samt felles visum som omfatter alle land i EU og EØS, samt Sveits, med unntak av Irland, Kypros, Bulgaria og Roman...