Plassering

KF-bok. begrenset

Lebesby, kommune i Finnmark fylke, ligger på begge sider av Laksefjorden, og omfatter i sør den nordlige del av Finnmarksvidda som kalles Laksefjordvidda. I overgangen mellom fjord og vidde går Gáisene, en fjellrekke med Rásttigáisá (1066 moh.) som det høyeste punkt i kommunen. Nord for Gáisene preges landskapet av platåer med ca. 400 meters høyde, som er innskåret av fjorder og daler, og har en helling mot nord. Kinnarodden (Nordkinn) lengst nord på Nordkinnhalvøya, på grensen mot Gamvik kommune, er det nordligste punkt på det europeiske fastlandet (71° 8ʹ 2ʹʹ n.br.). Innerst i Adamsfjorden ligger Adamsfjord naturreservat (fjære- og gruntvannsområde), et viktig rasteområde for våtmarksfugl.

Natur

Berggrunnen består for det meste av sandstein og skifer. Det foregår drift på skifer i Laksefjordens sørøstlige del. Gáisedekket består av sandstein, skifer og dolomitt. Det er oppdaget forekomst av kobberkis i området, men denne er ikke i drift. Ytterst på Sværholthalvøya, på grensen mot Nordkapp kommune, ligger fuglefjellet Sværholtklubben, et kjent landemerke. Oksvågskogen, ca. 7 km øst for Kjøllefjord, er verdens nordligste bjørkeskog.

Bosetning

Folketallet i Lebesby var i vekst frem til 1950-årene, men har senere gått betydelig tilbake. I tiårsperioden 2001-2011 er folketallet gått tilbake med 12 %, mot 1 % for fylket som helhet. Av kommunens innbyggere bor 70 % i kommunens eneste tettsted, administrasjonssenteret Kjøllefjord på vestsiden av Nordkinnhalvøya. Resten bor rundt Laksefjorden, hovedsakelig i den sørlige del i grendene Lebesby, Ifjord, Kunes og Veidnes på Sværholthalvøya. Vidda sør for Laksefjorden er ubebodd.

Næringsliv

Næringslivet i kommunen er basert på fiske og fiskeforedling, med Kjøllefjord som midtpunkt. Fiskeflåten består for det meste av mindre kystfartøyer. Viktigste ilandbrakte fiskeslag er torsk, dernest hyse og sei. I kommunen er det også et par fiskeoppdrettsanlegg. Noe jordbruk i bygdene ved Laksefjorden. Til botnen av Laksefjorden og halvøyene på begge sider av fjorden går viktige flytteleier (for reindrift), der det er viktige beite- og kalvingsområder.

Kommunen har to kraftverk, Adamselv (194 GWh i midlere årsproduksjon) og Mårøyfjord (21 GWh). Veidneselva på Sværholthalvøya og Storelva med utløp innerst i Laksefjorden er begge varig vernet mot kraftutbygging.

Samferdsel

Kjøllefjord har hurtigruteanløp. Gjennom kommunens sørlige del går Rv. 98. November 2013 åpnet ny veitrase fra Storelva og østover til Veiskarvannet. Samtidig åpnet ny bru over Storelva. Ved Ifjord går Rv. 888 nordover til Mehamn (Gamvik); fra denne tar Rv. 894 av til Kjøllefjord. Bilferge om vinteren mellom Kjøllefjord og Kalak dersom Rv. 888 stenges. To ganger årlig stenges Rv. 888 mellom Bekkjarfjord og Hopseidet pga. reinflytting.

Offentlige institusjoner m.m

Kjøllefjord har videregående skole (filial), helsesenter og svømmehall. Lebesby svarer til sognene Lebesby og Kjøllefjord i Lebesby prestegjeld, Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme, Lebesby og Kjøllefjord lensmannsdistrikt i Østfinnmark politidistrikt og hører under Østfinnmark tingrett.

Historikk og kultur

Oksevåg Landstasjon innerst i Oksfjorden nordvest på Nordkinnhalvøya med rester etter hvalfangststasjon; anlegget i drift frem til 1903. I Kjøllefjord ligger Foldal-bruket med tidligere trandamperi. Kjøllefjord kirke, langkirke i stein, tegnet av arkitekt Finn Bryn med glassmalerier av Per Vigeland (1951).

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1988) har en deling av gull og svart ved tredobbelt tindesnitt med to tinder; illuderer fjellformasjonen Finnkirka lengst vest på Nordkinnhalvøya.

Navnet kommer muligens av norrønt Lidvardsbyr, gården til Lidvard, eller av samisk læibes, 'or, older'.

Anbefalte lenker

Videre lesning

Forfattere av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 22.11.2013.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Lebesby

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.