Regjeringen Støre
Regjeringen Støre tiltrådte 14. oktober 2021. Her er Kongen i statsråd samlet på Slottet ved tiltredelsen, både HM Kong Harald og HKH Kronprins Haakon deltok i statsrådet.
Av /NTB.

En statsråd er i Norge den øverste lederen for et departement. Et annet ord for en statsråd er minister. Betegnelsen statsråd brukes ikke om statsministeren og utenriksministeren. Liste over utenriksministre finnes likevel nedenfor. For statsministere, se separat liste over Norges statsministre.

Ordet statsråd brukes også som betegnelse for den samlede regjeringen, men da som intetkjønnsord: et statsråd, statsrådet.

Statsråder med tiltredelsesdato

Departementene er ordnet alfabetisk med angivelse av opprettelsesår (og eventuelt nedleggelsesår). I senere tid har ofte departementer blitt formelt opprettet og nedlagt ved årsskiftene, mens regjeringsskiftene gjerne har vært om høsten. Det kan derfor være uoverensstemmelser mellom tidspunktet for departementets opprettelse og utnevnelse av statsrådene.

Administrasjonsdepartementet

1993–1997, se nedenfor under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Arbeidsdepartementet

Hans Rasmus Astrup
Hans Rasmus Astrup (V), arbeidsminister i Johan Sverdrups regjering 1885-1888.
Av /Oslo Museum.
Kristofer Lehmkuhl
Kristofer Lehmkuhl (Samlingspartiet), arbeidsminister i Christian Michelsens regjering 1905-1907.
Av /Oslo Museum.
Worm Hirsch Darre-Jenssen
Worm Hirsch Darre-Jenssen (H), arbeidsminister i Ivar Lykkes regjering 1926-1928.
Kristianiafjord

Fem tidligere arbeidsministre samlet hos regjerende statsråd Andreas Urbye på S/S Kristianiafjords første tur i juni 1913: Bernhard Brænne, Worm Darre-Jenssen, Kristofer Lehmkuhl, Jørgen Løvland og Nils Ihlen.

Av /Oslo Museum.

Opprettet 30. juli 1885; nedlagt 22. februar 1946. Funksjonene er overført til det nyopprettede Samferdselsdepartementet.

Dato Minister
3. august 1885 Hans Rasmus Astrup
september 1887 Birger Kildal
17. februar 1888 Aimar August Sørenssen
5. mars 1888 Oscar Jacobsen
13. juli 1889 Peter Birch-Reichenwald
6. mars 1891 Hans H. T. Nysom
2. mai 1893 Peder Nilsen
30. september 1897 Fredrik Stang Lund
17. februar 1898 Jørgen Gunnarson Løvland
1. mars 1899 Hans H. T. Nysom
5. juni 1900 Jørgen Gunnarson Løvland
22. oktober 1903 Hans Christian Albert Hansen
11. mars 1905 Kristofer Lehmkuhl
28. september 1907 Jørgen Brunchorst
19. mars 1908 Nils Claus Ihlen
2. februar 1910 Bernhard C. Brænne
11. juni 1910 Hans Jørgen Darre-Jenssen
19. februar 1912 Bernhard C. Brænne
23. august 1912 Nils Olaf Hovdenak
31. januar 1913 Andreas Tostrup Urbye
28. juli 1916 Martin Olsen Nalum
10. mai 1920 Ole Monsen Mjelde
21. juni 1920 Cornelius Middelthon
22. juni 1921 Ole Monsen Mjelde
6. mars 1923 Cornelius Middelthon
25. juli 1924 Ole Monsen Mjelde
5. mars 1926 Anders Venger
26. juli 1926 Worm Hirsch Darre-Jenssen
28. januar 1928 Magnus Nilssen
15. februar 1928 Ole Monsen Mjelde
12. mai 1931 Rasmus Olsen Langeland
3. mars 1933 Ole Monsen Mjelde
20. mars 1935 Johan Nygaardsvold
2. oktober 1939 Olav Hindahl
25. juni 1945 Johan Strand Johansen
5. november 1945–22. februar 1946 Nils Langhelle

Se videre under Samferdselsdepartementet.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

1990–1993 og 1997–2005, se nedenfor under Fornyings- og kirkedepartementet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Opprettet 1. januar 2022. Det het i 2004–2006 og i 2013–2021 Arbeids- og sosialdepartementet, i 2006–2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet og i 2010–2013 Arbeidsdepartementet.

Dato Minister
18. juni 2004 Dagfinn Høybråten
17. oktober 2005 Bjarne Håkon Hanssen
20. juni 2008 Dag Terje Andersen
20. oktober 2009 Hanne Inger Bjurstrøm
21. september 2012 Anniken Huitfeldt
16. oktober 2013 Robert Eriksson
16. desember 2015 Anniken Hauglie
24. januar 2020 Torbjørn Røe Isaksen
14. oktober 2021 Hadia Tajik
7. mars 2022 Marte Mjøs Persen
16. oktober 2023 Tonje Brenna

Armédepartementet

Lohmann Krog
Nicolai Lohmann Krog satt som arméminister i flere regjeringer, en kort periode 1840-41 også som regjeringens formann. Portrett malt av Thyge Matthiasen etter original av Johan Gørbitz.
Av /Oslo Museum.
Harald Nicolai Wergeland
Harald Nicolai Storm Wergeland, Henrik Wergelands fosterbror, var sjef for generalstaben og dermed arméminister. Foto ca. 1863.
Av /Nasjonalbiblioteket.

Opprettet 30. november 1814, nedlagt 3. august 1885 og slått sammen med Marinedepartementet til Forsvarsdepartementet.

Dato Minister
30. november 1814 Diderich Hegermann
4. mai 1816 Peter Motzfeldt
oktober 1818 Mathias Otto Sommerhielm
mai 1819 Jonas Collett
oktober 1819 Peter Motzfeldt
15. juni 1922 Nicolai Johan Lohmann Krog
16. september 1825 Jørgen Herman Vogt
september 1826 Nicolai Johan Lohmann Krog
desember 1828 Thomas Fasting
januar 1830 Nicolai Johan Lohmann Krog
august 1832 Thomas Fasting
juli 1833 Nicolai Johan Lohmann Krog
mai 1835 Valentin Sibbern
mai 1836 Nicolai Johan Lohmann Krog
28. oktober 1837 Palle Rømer Fleischer
mai 1839 Oluf Schouboe
august 1839 Valentin Sibbern
juni 1840 Palle Rømer Fleischer
september 1842 Oluf Schouboe
september 1843 Palle Rømer Fleischer
oktober 1846 Valentin Sibbern
oktober 1847 Palle Rømer Fleischer
16. november 1848 Thomas Edvard von Westen Sylow
september 1851 Hans Petersen
oktober 1852 Thomas Edvard von Westen Sylow
september 1853 Jørgen Herman Vogt
3. desember 1853 Hans Glad Bloch
september 1856 Hans Petersen
oktober 1857 Hans Glad Bloch
28. september 1860 Harald N. S. Wergeland
september 1862 August Christian Manthey
oktober 1863 Harald Nicolai S. Wergeland
august 1866 August Christian Manthey
august 1867 Harald Nicolai S. Wergeland
3. april 1868 Nils Christian Irgens
februar 1872 August Christian Manthey
1. juli 1872 Lorentz Henrik Müller Segelcke
august 1874 Christian Selmer
juli 1875 Lorentz Henrik Müller Segelcke
19. oktober 1877 Adolph Fredrik Munthe
oktober 1879 Christian Selmer
september 1880 Adolph Fredrik Munthe
3. april 1884 Lars Christian Dahll
26. juni 1884 Ludvig Daae
30. mai 1885–3. august 1885 Johan Sverdrup

Se videre under Forsvarsdepartementet.

Barne- og likestillingsdepartementet

Sylvia Brustad
Sylvia Brustad (A) hadde en rekke ministerposter i Torbjørn Jaglands og Jens Stoltenbergs regjeringer. Hennes første statsrådspost var i Barne- og familiedepartementet (1996-97).
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Opprettet 1. april 2016. Det het i 2010–2016 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, i 2006–2009 Barne- og likestillingsdepartementet, og i 1991–2005 Barne- og familiedepartementet.

Fra 2019 har statsråden ikke ansvar for likestillings- og diskrimineringsspørsmål, men har til gjengjeld ansvaret for tro- og livssynssaker.

Dato Minister
3. november 1990 Matz Sandman
15. november 1991 Grete Anni Berget
25. oktober 1996 Sylvia Brustad
17. oktober 1997 Valgerd Svarstad Haugland
17. mars 2000 Karita Bekkemellem Orheim
19. oktober 2001 Laila Dåvøy
17. oktober 2005 Karita Bekkemellem
18. oktober 2007 Manuela Ramin-Osmundsen
29. februar 2008 Anniken Huitfeldt
20. oktober 2009 Audun Bjørlo Lysbakken
5. mars 2012 Kristin Halvorsen (midlertidig. Var samtidig kunnskapsminister.)
23. mars 2012 Inga Marte Thorkildsen
16. oktober 2013 Solveig Horne (fra 16. desember 2015 uten ansvar for integreringssaker)
17. januar 2018 Linda Cathrine Hofstad Helleland
22. januar 2019 Kjell Ingolf Ropstad
20. september 2021 Olaug Vervik Bollestad
14. oktober 2021 Kjersti Toppe

Departementet for familie- og forbrukersaker

Elsa Skjerven
Elsa Skjerven (KrF), familie- og forbrukerminister i Per Bortens samlingsregjering 1965-71.
Av /Oslo museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Opprettet i november 1956, nedlagt 8. mai 1972, funksjonene overført til Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Dato Minister
21. desember 1956 Aase Bjerkholt1
28. august 1963 Karen Grønn-Hagen
25. september 1963 Aase Bjerkholt
12. oktober 1965 Elsa Rigmor Skjerven
17. mars 1971–8. mai 1972 Inger Louise Valle

Se videre under Forbruker- og administrasjonsdepartementet. 1Bjerkholt var konsultativ statsråd for familiesaker fra 1. august 1955.

Departementet for utviklingshjelp

Se Utenriksdepartementet.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Opprettet 2024.

Dato Minister
16. oktober 2023 Karianne Oldernes Tung

Finansdepartementet

Wedel Jarlsberg
Baron Herman Wedel Jarlsberg ble tiltrodd oppgaven å bestyre de norske finansene etter bruddet med Danmark i 1814. Portrett malt av Asta Nørregaard i 1914 etter original av O. Sødermarck.
Av /Oslo Museum.
Juristen August Christian Manthey
Juristen August Christian Manthey vekslet mellom flere departementer i årene 1856 til 1874.
Av /Riksantikvaren.

Opprettet 17. november 1818. Fra 1814 ble det kalt 1. departement, i 1814–1818 kalt 5. departement og i 1818–1999 kalt Finans- og tolldepartementet.

Dato Minister
30. november 1814 Herman Wedel Jarlsberg
august 1816 Christian Krohg
oktober 1816 Herman Wedel Jarlsberg
oktober 1818 Jonas Collett
november 1818 Herman Wedel Jarlsberg
1. januar 1822 Jonas Collett
11. oktober 1836 Jørgen Herman Vogt
mai 1846 Olaus Michael Schmidt
juni 1847 Jørgen Herman Vogt
19. august 1849 Valentin Sibbern
30. april 1850 Christian Zetlitz Bretteville
3. juli 1852 Niels Andreas Thrap (konstituert)
29. september 1852 Jørgen Herman Vogt
8. juli 1853 Hans Riddervold
september 1853 Christian Zetlitz Bretteville
mai 1854 Jørgen Herman Vogt
juni 1855 Hans Petersen
september 1855 Otto Vincent Lange
juli 1856 Erik Røring Møinichen
juli 1857 Otto Vincent Lange
september 1858 Erik Røring Møinichen
oktober 1859 Otto Vincent Lange
september 1861 Erik Røring Møinichen
oktober 1862 Otto Vincent Lange
22. juni 1863 Henrik Laurentius Helliesen
november 1865 Erik Røring Møinichen
oktober 1866 Henrik Laurentius Helliesen
september 1869 Erik Røring Møinichen
26. november 1869 August Christian Manthey
oktober 1870 Henrik Laurentius Helliesen
juli 1872 August Christian Manthey
juli 1873 Henrik Laurentius Helliesen
oktober 1875 Jens Holmboe
oktober 1876 Henrik Laurentius Helliesen
august 1879 Christian Selmer
oktober 1879 Jens Holmboe
september 1880 Henrik Laurentius Helliesen
3. april 1884 Herman Johan Foss Reimers
26. juni 1884 Baard Madsen Haugland
18. juli 1888 Olaj Johan Olsen
6. juni 1889 Edvard Hagerup Bull (konstituert)
8. juli 1889 Olaj Johan Olsen
13. juli 1889 Evald Rygh
6. mars 1891 Johannes Steen
2. mai 1893 Ole Andreas Furu
14. oktober 1895 Birger Kildal
17. februar 1898 Elias Sunde
6. november 1900 Søren Tobias Årstad
21. april 1902 Elias Sunde
9. juni 1903 Gunnar Knudsen
22. oktober 1903 Birger Kildal
29. august 1904 Christian Michelsen
11. mars 1905 Gunnar Knudsen
27. november 1905 Edvard Hagerup Bull
7. november 1906 Abraham Theodor Berge
23. oktober 1907 Magnus Halvorsen
19. mars 1908 Gunnar Knudsen
2. februar 1910 Abraham Theodor Berge
20. februar 1912 Fredrik Ludvig Konow
31. januar 1913 Anton Thorkildsen Omholt
26. april 1915 Otto Albert Blehr
17. juli 1915 Anton Thorkildsen Omholt
21. juni 1920 Edvard Hagerup Bull
22. juni 1921 Otto Albert Blehr
6. mars 1923 Abraham Theodor Berge
25. juli 1924 Arnold Holmboe
5. mars 1926 Fredrik Ludvig Konow
28. januar 1928 Christopher Hornsrud
15. februar 1928 Per Berg Lund
12. mai 1931 Peder Ludvik Kolstad
25. februar 1932 Jon Sundby
3. mars 1933 Per Berg Lund
3. november 1934 Gunnar Jahn
20. mars 1935 Adolf Indrebø
13. november 1936 Kornelius Bergsvik
30. juni 1939 Oscar Fredrik Torp
28. november 1941 Paul Ernst Wilhelm Hartmann
25. juni 1945 Gunnar Jahn
5. november 1945 Erik Brofoss
1. november 1947 Olav Meisdalshagen
19. november 1951 Trygve Bratteli
21. januar 1955 Mons Lid
14. desember 1956 Trygve Bratteli
22. april 1960 Petter Jakob Bjerve
4. februar 1963 Andreas Zeier Cappelen
28. august 1963 Dagfinn Vårvik
25. september 1963 Andreas Zeier Cappelen
12. oktober 1965 Ole Myrvoll
17. mars 1971 Ragnar Christiansen
18. oktober 1972 Jon Ola Norbom
16. oktober 1973 Per Kleppe
8. oktober 1979 Ulf Sand
14. oktober 1981 Rolf Presthus
25. april 1986 Arne Skauge
9. mai 1986 Gunnar Berge
16. oktober 1989 Arne Skauge
3. november 1990 Sigbjørn Johnsen
25. oktober 1996 Jens Stoltenberg
17. oktober 1997 Gudmund Restad
17. mars 2000 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
19. oktober 2001 Per-Kristian Foss
17. oktober 2005 Kristin Halvorsen
20. oktober 2009 Sigbjørn Johnsen
16. oktober 2013 Siv Jensen
24. januar 2020 Jan Tore Sanner
14. oktober 2021 Trygve Slagsvold Vedum

Fiskeri- og kystdepartementet

Nils Lysø
Nils Lysø, fiskeriminister i Gerhardsen-regjeringen 1955-1963.
Av /Stortinget.
Jan Henry T Olsen
Jan Henry T. Olsen, fiskeriminister i Gro Harlem Brundtlands regjering 1992-1996.
Av /Troms Arbeiderparti.
Lisens: CC BY 2.0

Opprettet i 1946 som Fiskeridepartementet og het i perioden 2004–2013 Fiskeri- og kystdepartementet. Fra 2014 er departementet slått sammen med Næringsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet, med næringsminister (se nedenfor under Næringsdepartementet) og Fiskeri- og sjømatminister.

Dato Minister
1. juli 1946 Reidar Carlsen1
19. november 1951 Peder Holt
21. januar 1955 Nils Lysø
28. august 1963 Onar Onarheim
25. september 1963 Magnus Andersen
12. oktober 1965 Oddmund Myklebust
8. november 1968 Einar Hole Moxnes
17. mars 1971 Knut Hoem
21. januar 1972 Magnus Kristoffer Andersen
18. oktober 1972 Trygve Olsen
16. oktober 1973 Eivind Bolle
14. oktober 1981 Thor Listau
4. oktober 1985 Eivind Kristofer Reiten
9. mai 1986 Bjarne Mørk Eidem
16. oktober 1989 Svein Munkejord
3. november 1990 Oddrunn Kristine Pettersen
4. september 1992 Jan Henry T. Olsen
25. oktober 1996 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
17. oktober 1997 Peter Angelsen
21. januar 2000 Lars Peder Brekk
17. mars 2000 Otto Gregussen
19. oktober 2001 Svein Ludvigsen
17. oktober 2005 Helga Pedersen
20. oktober 2009 Lisbeth Berg-Hansen

fra 2014 fiskeriminister i Næringsdepartementet, fra 2015 kalt Fiskeri- og sjømatminister og fra 2021 Fiskeri- og havminister

16. oktober 2013 Elisabeth Aspaker
16. desember 2015 Per Sandberg
13. august 2018 Harald Tom Nesvik
24. januar 2020 Geir Inge Sivertsen
2. mars 2020 Torbjørn Røe Isaksen (fung.)
13. mars 2020 Odd Emil Ingebrigtsen
14. oktober 2021 Bjørnar Skjæran
16. oktober 2023 Cecilie Myrseth
19. april 2024 Marianne Sivertsen Næss

1Carlsen var konsultativ statsråd for fiskerisaker fra 5. november 1945

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Sissel Rønbeck
Sissel Rønbeck (A) var forbruker- og administrasjonsminister under Odvar Nordli, miljøvernminister under Gro Harlem Brundtland og samferdselsminister i Torbjørn Jaglands regjering.
Av /Stortinget.

Opprettet 8. mai 1972; omorganisert til Familie- og Forbrukerdepartementet 1. januar 1990; nedlagt 1. januar 1991 og funksjonene overført til det nyopprettede Barne- og Familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Dato Minister
8. mai 1972 Inger Louise Valle
18. oktober 1972 Eva Kolstad
16. oktober 1973 Odd Sagør
15. januar 1976 Annemarie Røstvik Lorentzen
11. januar 1978 Kirsten Emilie Myklevoll
8. oktober 1979 Sissel Rønbeck
14. oktober 1981 Astrid Gjertsen
18. april 1986 Astrid Nøklebye Heiberg
9. mai 1986 Anne-Lise Bakken
13. juni 1988 Einfrid Halvorsen
28. april 1989 Oddrunn Kristine Pettersen

Familie- og forbrukerdepartementet

Dato Minister
16. oktober 1989–3. november 1990 Solveig Sollie

Se videre under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Opprettet 1. januar 2010. I 2006–2009 het det Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det overtok funksjonene til det tidligere Moderniseringsdepartementet, opprinnelig Arbeids- og administrasjonsdepartementet, opprettet 1. januar 1990.

Dato Minister
2. november 1989 Kristin Clemet
3. november 1990 Tove Strand Gerhardsen

Administrasjonsdepartementet

Dato Minister
4. september 1992 Oddny Aleksandersen
7. oktober 1993 Nils Olav Totland

Planleggings- og samordningsdepartementet

Dato Minister
25. oktober 1996 Terje Rød-Larsen
29. november 1996 Bendik Rugaas

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Dato Minister
17. oktober 1997 Eldbjørg Løwer
15. mars 1999 Laila Dåvøy
17. mars 2000 Jørgen Kosmo
5. september 2001 Sylvia Brustad
19. oktober 2001 Victor Norman

Moderniseringsdepartementet

Dato Minister
8. mars 2004 Morten Andreas Meyer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Dato Minister
17. oktober 2005 Heidi Grande Røys

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Dato Minister
20. oktober 2009 Rigmor Aasrud

Departementet nedlagt i 2013, se videre under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forsvarsdepartementet

Wilhelm Olssøn
Wilhelm Olssøn var forsvarsminister i Gregers Grams regjering 1893-98 og senere i Chr. Michelsens regjering 1905-1907.
Av /Anno Domkirkeodden.
Sigwald Bull
Sigwald Bull var forsvarsminister i Wollert Konows regjering 1910-1912.
Oscar Torp
Oscar Torp hadde ulike poster i Johan Nygaardsvolds regjering 1935-1945. Fra 1941 til 1945 var han forsvarsminister i London-regjeringa.
Av /Riksarkivet.
Lisens: CC BY 2.0

Opprettet 3. august 1885 ved sammenslåing av Armédepartementet og Marinedepartementet.

Dato Minister
3. august 1885 Johan Sverdrup
13. juli 1889 Edvard Hans Hoff
6. mars 1891 Peter Theodor Holst
2. mai 1893 Wilhelm Engel Bredal Olssøn
juli 1894 Johannes Winding Harbitz
27. april 1895 Wilhelm Engel Bredal Olssøn
17. februar 1898 Peter Theodor Holst
6. november 1900 Georg Stang
9. juni 1903 Thomas Thomassen Heftye
22. oktober 1903 Oscar Strugstad/Christian Michelsen
11. mars 1905 Wilhelm Engel Bredal Olssøn
25. mai 1907 Christian Michelsen (fungerende)
23. oktober 1907 Karl Friederich Griffin Dawes
19. mars 1908 Thomas Thomassen Heftye
11. april 1908 Haakon Ditlev Lowzow
20. august 1909 August Geelmuyden Spørck
2. februar 1910 Karl Sigwald Johannes Bull
20. februar 1912 Jens Kristian Bratlie
30. januar 1913 Hans Vilhelm Dopp Mandall Keilhau
10. august 1914 Christian Theodor Holtfodt
26. februar 1919 Rudolf Peersen
12. juni 1919 Ivar Aavatsmark
21. juni 1920 Karl Wilhelm Wefring
22. juni 1921 Ivar Aavatsmark
6. mars 1923 Karl Wilhelm Wefring
25. juli 1924 Rolf Jacobsen
5. mars 1926 Karl Wilhelm Wefring
26. juli 1926 Ingolf Elster Christensen
28. januar 1928 Fredrik Monsen
15. februar 1928 Torgeir Anderssen-Rysst
12. mai 1931 Vidkun Quisling
3. mars 1933 Jens Isak de Lange Kobro
20. mars 1935 Fredrik Monsen
20. desember 1935 Oscar Fredrik Torp
15. august 1936 Fredrik Monsen
22. desember 1939 Birger Ljungberg
28. november 1941 Oscar Fredrik Torp
5. november 1945 Jens Christian Hauge
5. januar 1952 Nils Langhelle
28. mai 1954 Kai Birger Knudsen
21. januar 1955 Nils Kristoffer Handal
18. februar 1961 Gudmund Harlem
28. august 1963 Håkon Kyllingmark
25. september 1963 Gudmund Harlem
12. oktober 1965 Otto Grieg Tidemand
5. juni 1970 Gunnar Fredrik Hellesen
17. mars 1971 Alv Jakob Fostervoll
18. oktober 1972 Johan Kleppe
16. oktober 1973 Alv Jakob Fostervoll
15. januar 1976 Rolf Arthur Hansen
8. oktober 1979 Thorvald Stoltenberg
14. oktober 1981 Anders C. Sjaastad
25. april 1986 Rolf Presthus
9. mai 1986 Johan Jørgen Holst
16. oktober 1989 Per Ditlev-Simonsen
3. november 1990 Johan Jørgen Holst
2. april 1993 Jørgen Kosmo
17. oktober 1997 Dag Jostein Fjærvoll
15. mars 1999 Eldbjørg Løwer
17. mars 2000 Bjørn Tore Godal
19. oktober 2001 Kristin Krohn Devold
17. oktober 2005 Anne-Grete Strøm-Erichsen
20. oktober 2009 Grete Faremo
11. november 2011 Espen Barth Eide
21. september 2012 Anne-Grete Strøm-Erichsen
16. oktober 2013 Ine Marie Eriksen Søreide
20. oktober 2017 Frank Bakke-Jensen
14. oktober 2021 Odd Roger Enoksen
12. april 2022 Bjørn Arild Gram

Forsyningsdepartementet

Trygve Lie
Trygve Lie (A), statsråd for det nyopprettede forsyningsdepartementet ved krigsutbruddet i 1940.
Av /Oslo museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Opprettet 22. september 1939; nedlagt 1. juli 1950 og funksjonene overført til Landbruks-, Handels- og Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Dato Minister
22. september 1939 Trygve Lie
november 1940 Arne Sunde
1. oktober 1942 Anders Rasmus Frihagen
25. juni 1945 Egil Offenberg
5. november 1945 Oscar Torp
10. januar 1948–1. juli 1950 Nils Hønsvald

Handelsdepartementet

Lyng og Willoch
To markante Høyre-politikere - Jon Lyng og Kåre Willoch. Lyng var utenriksminister i Borten-regjeringen 1965-70, Willoch handelsminister. Begge ledet også hver sine regjeringer, Lyng en kort periode i 1963, Willoch 1981-86.
Av /Norsk Folkemuseum.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Bjørn Tore Godal
Bjørn Tore Godal (A), handelsminister 1991-94, utenriksminister 1994-97, forsvarsminister 2000-01.
Av .

(Departementet for handel og skipsfart), opprettet 5. desember 1947 (statsråder i det tidligere Handelsdepartementet (opprettet 1916) er ført opp i tabellen under Industridepartementet). Handelsdepartementet ble nedlagt 1. januar 1988, men statsråden fortsatte som handelsminister i Utenriksdepartementet til og med 1996.

Dato Minister
5. desember 1947 Erik Brofoss
28. mai 1954 Nils Langhelle
21. januar 1955 Arne Skaug
13. januar 1962 Oscar Christian Gundersen
28. august 1963 Kåre Willoch
25. september 1963 Erik Himle
20. januar 1964 Trygve Lie
12. oktober 1965 Kåre Willoch
5. juni 1970 Otto Grieg Tidemand
17. mars 1971 Per Kleppe
18. oktober 1972 Hallvard Eika
16. oktober 1973 Jens Evensen
27. september 1974 Einar Magnussen (konstituert)
15. januar 1976 Hallvard Bakke
8. oktober 1979 Reiulf Steen
4. februar 1981 Kari Gjesteby
14. oktober 1981 Arne Skauge
8. juni 1983 Asbjørn Haugstvedt
9. mai 1986 Kurt Mosbakk
fra 1. januar 1988 Handelsminister i Utenriksdepartementet
13. juni 1988 Jan Balstad
16. oktober 1989 Kaci Kullmann Five
3. november 1990 Eldrid Nordbø
15. november 1991 Bjørn Tore Godal
24. januar 1994 Grete Knudsen

For tiden etter 1996, se nedenfor under Nærings- og handelsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Dagfinn Høybråten
Dagfinn Høybråten (KrF), helseminister 1997-2000 og 2001-2004, arbeids- og sosialminister 2004-2005.
Av .
Lisens: CC BY ND 2.0

Opprettet i 2005. I 1992 var statsråden helseminister i Sosialdepartementet, i 1993–2001 i Sosial- og helsedepartementet og i 2002–2004 i Helsedepartementet.

Dato Minister
4. september 1992 Werner Christie
22. desember 1995 Gudmund Hernes
17. oktober 1997 Dagfinn Høybråten
17. mars 2000 Tore Tønne
19. oktober 2001 Dagfinn Høybråten
18. juni 2004 Ansgar Gabrielsen
17. oktober 2005 Sylvia Kristin Brustad
20. juni 2008 Bjarne Håkon Hanssen
20. oktober 2009 Anne-Grete Strøm-Erichsen
21. september 2012 Jonas Gahr Støre
16. oktober 2013 Bent Høie
17. januar 2018 Åse Michaelsen (eldre- og folkehelseminister)
3. mai 2019 Sylvi Listhaug (eldre- og folkehelseminister)
18. desember 2019 Terje Søviknes (eldre- og folkehelseminister)
14. oktober 2021 Ingvild Kjerkol
19. april 2024 Jan Christian Vestre

Ministerposten som eldre- og folkehelseminister var i funksjon fra januar 2018 til januar 2020, funksjonene ble deretter tilbakeført til helesministeren.

Indredepartementet

Opprettet 30. november 1814 som 4. departement, etterfulgte 2. departement.

Dato Minister
30. november 1814 Jonas Collett
april 1816 Herman Wedel Jarlsberg
august 1816 Christian Krohg
oktober 1816 Herman Wedel Jarlsberg
mai 1817 Jonas Collett

Departementet for det Indre

Sofus Arctander
Sofus Arctander var innenriksminister i Johan Sverdrups regjering 1884-1888.
Wollert Konow
Wollert Konow fra Hedmark var innenriksminister i Johannes Steens første regjering og senere landbruksminister i Steens andre og Otto Blehrs regjering.
Av /Stortinget.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

1. januar 1819 ble Indredepartementet slått sammen med Finansdepartementet, utskilt igjen i 1846 som Departementet for det Indre (for statsråder 1819–1846, se ovenfor under Finansdepartementet)

Dato Minister
1. januar 1846 Frederik Stang
juli 1848 Hans Petersen
juli 1849 Frederik Stang
22. mars 1854 Christian Zetlitz Bretteville
august 1858 August Christian Manthey
juli 1859 Christian Zetlitz Bretteville
august 1861 August Christian Manthey
september 1862 Christian Zetlitz Bretteville
august 1865 August Christian Manthey
august 1866 Christian Zetlitz Bretteville
september 1868 Erik Røring Møinichen
september 1869 Christian Zetlitz Bretteville
13. mai 1871 Nils Vogt
oktober 1872 John Collett Falsen
oktober 1873 Nils Vogt
juli 1875 Christian Selmer
august 1876 Nils Vogt
august 1878 Christian Selmer
august 1879 Nils Vogt
september 1882 Christian Jensen
september 1883 Nils Vogt
3. april 1884 Thomas Cathinco Bang
26. juni 1884 Sofus A. B. Arctander
11. august 1885 Jacob Stang
august 1886 Sofus A. B. Arctander
17. februar 1888 Jakob Liv Rosted Sverdrup
24. februar 1888 Aimar August Sørenssen
5. mars 1888 Walter Scott Dahl
august 1888 Peter Olrog Schjøtt
28. august 1888 Oscar Jacobsen
september 1888 Lars Knutson Liestøl
29. desember 1888 Georg Thilesen
13. juli 1889 Johan Thorne
15. juli 1889 Ole Andreas Furu
6. mars 1891 Wollert Konow (H)
2. mai 1893 Johan Thorne
3. april 1894 Peter Birch-Reichenwald
14. oktober 1895 Thomas von Westen Engelhart
august 1897 Olaj Johan Olsen
17. februar 1898 Georg Thilesen
27. april 1899 Anton Qvam
24. mars 1900 Johannes Steen
21. april 1902 Otto Albert Blehr

Departementet for utenrikske Saker, Handel, Sjøfart og Industri

Fra 1. januar 1903 ble navnet endret til Departementet for utenrikske Saker, Handel, Sjøfart og Industri, vanligvis kalt Handelsdepartementet.

Dato Minister
22. oktober 1903 Jakob Marius Schøning
oktober 1904 Benjamin Vogt
11. mars 1905 Sofus A. B. Arctander
19. mars 1908 Lars Kristian Abrahamsen
2. februar 1910 Sofus A. B. Arctander
11. juni 1910 Bernhard C. Brænne
20. februar 1912 Ambortius Olsen Lindvig
31. januar 1913 Johan Castberg

3. juni 1913 ble navnet endret til Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri, se videre under Sosialdepartementet.

Industridepartementet

Alfred Madsen
Alfred Madsen, handelsminister i Nygaardsvold-regjeringen 1935-1939.
Av /Oslo Museum.
Ingvald Ulveseth
Ingvald Ulveseth (A), industriminister i Trygve Brattelis andre regjering 1973-1976.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

(Departementet for industri og håndverk), opprettet 5. desember 1947, en fortsettelse av det tidligere Handelsdepartementet, opprettet 28. juni 1916. Nedlagt 1. januar 1988, funksjonene overført til det nyopprettede Næringsdepartementet; fra 1997 Nærings- og handelsdepartementet.

Dato Minister
26. juni 1916 Kristian Friis Petersen
26. februar 1919 Birger Stuevold-Hansen
21. juni 1920 Gerdt Henrik Meyer Bruun
22. juni 1921 Johan Ludwig Mowinckel
31. oktober 1922 Lars Oftedal
6. mars 1923 Johan Henrik Rye Holmboe
25. juli 1924 Lars Olai Meling
5. mars 1926 Charles Robertson
28. januar 1928 Anton Ludvik Alvestad
15. februar 1928 Lars Oftedal
12. mai 1931 Per Larssen
14. mars 1932 Ivar Larsen Kirkeby-Garstad
3. mars 1933 Lars Olai Meling
20. mars 1935 Alfred Madsen
30. juni 1939 Trygve Lie
2. oktober 1939 Anders Rasmus Frihagen
1. oktober 1942 Olav Hindahl
12. mars 1945 Sven Nielsen
25. juni 1945 Lars Evensen
28. oktober 1953 Nils Kristoffer Handal
21. januar 1955 Gustav Adolf Sjaastad
3. april 1959 Kjell Torbjørn Holler
3. juli 1963 Trygve Lie
28. august 1963 Kaare Meland
25. september 1963 Trygve Lie
20. januar 1964 Karl Trasti
12. oktober 1965 Sverre Walter Rostoft
17. mars 1971 Finn Lied
18. oktober 1972 Ola Skjåk Bræk
16. oktober 1973 Ingvald Johan Ulveseth
15. januar 1976 Bjartmar Gjerde
11. januar 1978 Olav Haukvik
8. oktober 1979 Lars Skytøen
4. februar 1981 Finn Kristensen
14. oktober 1981 Jens Halvard Bratz
16. september 1983 Jan P. Syse
4. oktober 1985 Petter Johan Thomassen
9. mai 1986 Finn Kristensen

Nedlagt 1. januar 1988, se videre under Næringsdepartementet.

Industriforsyningsdepartementet

(Departementet for den industrielle forsyning), opprettet 28. april 1917, nedlagt 1. mai 1920.

Dato Minister
28. april 1917 Torolf Prytz
12. juli 1918–1. mai 1920 Haakon Hauan

Justisdepartementet

Christian Adolph Diriks
Christian Adolph Diriks, justisminister 1815-1825, kirkeminister 1825-1836.
Av /Riksantikvaren.
Valentin Sibbern
Valentin Sibbern, justisminister og forsvarsminister i 1830- og 40-årene.
Av /Riksantikvaren.
Koht og Wold
To sentrale ministre i Johan Nygaardsvolds regjering på Slottsplassen i 1939: utenriksminister Halvdan Koht og justisminister Terje Wold.
Av /Oslo Museum.
Francis Hagerup
Francis Hagerup (H), justisminister i Emil Stangs regjering 1893-1894. Han fungerte også som justisminister i sin egen samlingsregjering fra 1895 til 1898 og fra 1903 til 1905.
Av /Oslo Museum.

Opprettet 17. november 1818 ved sammenslutning av 2. departement (justisvesenet) og 3. departement (politivesenet), begge opprettet 30. november 1814. I tabellen er sjefene for 2. departement tatt med.

Dato Minister
30. november 1814 Mathias Otto Sommerhielm
juni 1815 Christian Adolph Diriks
september 1816 Mathias Otto Sommerhielm
mai 1817 Christian Adolph Diriks
oktober 1817 Christian Krohg
mars 1818 Christian Adolph Diriks
16. september 1825 Poul Christian Holst
august 1826 Jørgen Herman Vogt
august 1827 Poul Christian Holst
september 1832 Valentin Sibbern
august 1833 Poul Christian Holst
juni 1836 Valentin Sibbern
juni 1837 Andreas Arntzen
august 1837 Poul Christian Holst
22. januar 1838 Olaus Michael Schmidt
juni 1838 Valentin Sibbern
august 1839 Olaus Michael Schmidt
juli 1842 Valentin Sibbern
september 1843 Olaus Michael Schmidt
april 1845 Hans Petersen
januar 1846 Valentin Sibbern
april 1846 Hans Petersen
juli 1847 Olaus Michael Schmidt
19. april 1848 Søren A. W. Sørenssen
september 1850 Hans Petersen
september 1851 Søren A. W. Sørenssen
18. juni 1853 Hans Petersen
september 1853 Jørgen Herman Vogt
juni 1854 Hans Petersen
september 1855 Jørgen Herman Vogt
september 1856 August Christian Manthey
juli 1857 Erik Røring Møinichen
september 1858 Hans Petersen
juli 1859 August Christian Manthey
august 1860 Christian Birch-Reichenwald
17. desember 1861 Hans Gerhard C. Meldahl
oktober 1863 August Christian Manthey
oktober 1864 Hans Gerhard C. Meldahl
oktober 1866 Erik Røring Møinichen
oktober 1867 Hans Gerhard C. Meldahl
juli 1869 August Christian Manthey
26. november 1869 John Collett Falsen
juli 1870 Hans Gerhard C. Meldahl
oktober 1871 John Collett Falsen
oktober 1872 Hans Gerhard C. Meldahl
8. januar 1874 Jens Holmboe
oktober 1874 John Collett Falsen
august 1877 Christian Selmer
august 1878 John Collett Falsen
8. september 1879 Nils Vogt
13. oktober 1879 Ole Andreas Bachke
september 1880 Jens Holmboe
november 1880 Christian Jensen
september 1881 Ole Andreas Bachke
6. februar 1882 Christian Homann Schweigaard
september 1882 Jens Holmboe
september 1883 Christian Jensen
3. april 1884 Ludvig Mariboe B. Aubert
26. juni 1884 Aimar August Sørenssen
september 1887 Birger Kildal
november 1887 Jacob Stang
19. juli 1888 Walter Scott Dahl
13. juli 1889 Ferdinand Roll
15. juli 1890 Ulrik Frederik Christian Arneberg
6. mars 1891 Anton Qvam
2. mai 1893 Francis Hagerup
juli 1894 Ernst Motzfeldt
14. oktober 1895 Francis Hagerup
17. februar 1898 Einar Løchen
1. mars 1898 Anton Qvam
april 1899 Einar Løchen
6. november 1900 Anton Qvam
21. april 1902 Søren Tobias Årstad
22. oktober 1903 Francis Hagerup
11. mars 1905 Christian Michelsen
7. juni 1905 Edvard Hagerup Bull
27. november 1905 Harald Bothner
23. oktober 1907 Johan Olaf Bredal
19. mars 1908 Johan Castberg
2. februar 1910 Herman Carsten Johannes Scheel
20. februar 1912 Fredrik Stang
31. januar 1913 Lars Kristian Abrahamsen
28. juli 1916 Andreas Tostrup Urbye
20. april 1917 Otto Albert Blehr
21. juni 1920 Otto Bahr Halvorsen
22. juni 1921 Olaf Amundsen
4. august 1922 Arnold Holmboe
6. mars 1923 Otto Bahr Halvorsen
30. mai 1923 Christian Lange Rolfsen
25. juli 1924 Paal Olav Berg
5. mars 1926 Ingolf Elster Christensen
26. juli 1926 Knud Iversen Øyen
28. januar 1928 Cornelius Holmboe
15. februar 1928 Håkon Evjenth
21. november 1930 Arne Sunde
12. mai 1931 Asbjørn Lindboe
3. mars 1933 Arne Sunde
20. mars 1935 Trygve Lie
30. juni 1939 Terje Wold
25. juni 1945 Johan Cappelen
5. november 1945 Oscar Christian Gundersen
17. oktober 1952 Kai Birger Knudsen
28. mai 1954 Gustav Adolf Sjaastad
21. januar 1955 Jens Christian Hauge
1. november 1955 Jens Haugland
28. august 1963 Petter Mørch Koren
25. september 1963 Oscar Christian Gundersen
12. oktober 1965 Elisabeth Schweigaard Selmer
3. oktober 1970 Egil Endresen
17. mars 1971 Oddvar Berrefjord
18. oktober 1972 Petter Mørch Koren
16. oktober 1973 Inger Louise Valle
8. oktober 1979 Andreas Zeier Cappelen
3. oktober 1980 Oddvar Berrefjord
4. februar 1981 Bjørn Skau
14. oktober 1981 Mona Røkke
4. oktober 1985 Wenche Frogn Sellæg
9. mai 1986 Helen Bøsterud
16. oktober 1989 Else Bugge Fougner
3. november 1990 Kari Gjesteby
4. september 1992 Grete Faremo
25. oktober 1996 Anne Holt
4. februar 1997 Gerd-Liv Valla
17. oktober 1997 Aud Inger Aure
15. mars 1999 Odd Einar Dørum
17. mars 2000 Hanne Harlem
19. oktober 2001 Odd Einar Dørum
17. oktober 2005 Knut Storberget

Justis- og beredskapsdepartementet

Sylvi Listhaug
I 2015 ble Sylvi Listhaug (Frp) den første innvandrings- og integreringsminister. I 2018 var hun en kort periode justisminister, inntil hun trakk seg etter uttrykt mistillit fra Stortinget.
Av /Justis- og beredskapsdepartementet.
Lisens: CC BY NC 2.0

Fra 2012 ble Justisdepartementet omdøpt til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dato Minister
11. november 2011 Grete Faremo
16. oktober 2013 Anders Anundsen (fra 16. desember 2015 ikke innvandringssaker)
20. desember 2016 Per-Willy Amundsen
16. desember 2015 Sylvi Listhaug (innvandringssaker)
17. januar 2018 Sylvi Listhaug (justis-, beredskaps- og innvandringsminister)
4. april 2018 Tor Mikkel Wara (justis- og innvandringsminister)
22. januar 2019 Ingvil Smines Tybring-Gjedde (beredskapsminister)
29. mars 2019 Jøran Kallmyr (justis- og innvandringsminister)
24. januar 2020 Monica Mæland
14. oktober 2021 Emilie Enger Mehl

Kirke- og undervisningsdepartementet

Rasmus Tønder Nissen
Rasmus Tønder Nissen, kirkeminister 1874-1881.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0
Hans Riddervold
Hans Riddervold var med korte avbrudd kirkeminister fra 1849 til 1872.
Av /Oslo Museum.
Rasmus Tønder Nissen
Rasmus Tønder Nissen, kirkeminister 1874-1881.
Av /Oslo Museum.
Jacob Aall Bonnevie
Skolemannen Jacob Aall Bonnevie var kirke- og undervisningsminister i Emils Stangs første regjering 1889–1891.
Av /Oslo Museum.

Opprettet 17. november 1818. Det etterfulgte 1. departement, opprettet 30. november 1814; nedlagt 1. januar 1990. Funksjonene er nå ivaretatt av Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Dato Minister
30. november 1814 Niels Treschow
28. september 1816 Christian Krohg
november 1817 Niels Treschow
oktober 1819 Jonas Collett
september 1820 Niels Treschow
9. juli 1822 Poul Christian Holst
april 1823 Niels Treschow
28. juni 1825 Poul Christian Holst
16. september 1825 Christian Adolph Diriks
10. november 1836 Oluf Schouboe
16. november 1836 Andreas Arntzen
juni 1837 Poul Christian Holst
september 1839 Oluf Schouboe
10. november 1840 Poul Christian Holst
september 1843 Oluf Schouboe
september 1844 Poul Christian Holst
19. april 1848 Hans Riddervold
september 1849 Jørgen Herman Vogt
juni 1850 Søren A. W. Sørenssen
august 1850 Jørgen Herman Vogt
september 1850 Hans Riddervold
september 1854 Jørgen Herman Vogt
7. oktober 1854 Otto Vincent Lange
september 1855 Hans Riddervold
1. juli 1872 Carl Peter Parelius Essendrop
28. november 1874 Rasmus Tønder Nissen
oktober 1876 Jens Holmboe
oktober 1877 Rasmus Tønder Nissen
november 1880 Jens Holmboe
oktober 1881 Rasmus Tønder Nissen
30. januar 1882 Nils Christian Egede Hertzberg
mars 1884 Henrik L. Helliesen
4. mars 1884 Nils Christian Egede Hertzberg
26. juni 1884 Elias Blix
august 1885 Jakob Liv Rosted Sverdrup
august 1886 Elias Blix
24. februar 1888 Jakob Liv Rosted Sverdrup
13. juli 1889 Jacob Aall Bonnevie
6. mars 1891 Vilhelm A. Wexelsen
juli 1892 Carl Christian Berner
2. mai 1893 Anton Christian Bang
27. april 1895 Emil Stang
14. oktober 1895 Jakob Liv Rosted Sverdrup
17. februar 1898 Vilhelm Andreas Wexelsen
22. oktober 1903 Hans Nielsen Hauge
11. mars 1905 Christoffer Knudsen
27. januar 1906 Otto Jensen
23. oktober 1907 Abraham Theodor Berge
19. mars 1908 Karl Seip
18. september 1909 Knut Johannes Hougen
2. februar 1910 Just Knud Qvigstad
20. februar 1912 Edvard Apolloniussen Liljedahl
31. januar 1913 Aasulv Olsen Bryggesaa
26. oktober 1915 Jørgen Gunnarson Løvland
21. juni 1920 Nils Riddervold Jensen
22. juni 1922 Martin Olsen Nalum
6. mars 1923 Ivar Bergesen Sælen
12. desember 1923 Karl Sanne
25. juli 1924 Ivar Petterson Tveiten
5. mars 1926 Wilhelm Christian Magelssen
28. januar 1928 Olav Martinius Steinnes
15. februar 1928 Sigvald Hasund
12. mai 1931 Nils Trædal
3. mars 1933 Knut Liestøl
20. mars 1935 Nils Hjelmtveit
25. juni 1945 Kaare Fostervoll
28. juni 1948 Lars Magnus Moen
28. oktober 1953 Birger Martin Bergersen
22. april 1960 Helge Sivertsen
28. august 1963 Olaf Kortner
25. september 1963 Helge Sivertsen
12. oktober 1965 Kjell Bondevik
17. mars 1971 Bjartmar Gjerde
18. oktober 1972 Anton Skulberg
16. oktober 1973 Bjartmar Gjerde
15. januar 1976 Kjølv Egeland
8. oktober 1979 Einar Førde
14. oktober 1981 Tore Austad
8. juni 1983 Kjell Magne Bondevik
9. mai 1986 Kirsti Kolle Grøndahl
13. juni 1988 Mary Synnøve Kvidal

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Opprettet 1. januar 1990 som Utdannings- og forskningsdepartementet. Kirkesakene ble tillagt departementet 1. januar 1991.

Dato Minister
16. oktober 1989 Einar Steensnæs
3. november 1990 Gudmund Hernes
22. desember 1995 Reidar Sandal
17. oktober 1997 Jon Lilletun
17. mars 2000 Trond Giske
19. oktober 2001 Kristin Clemet (utdanningssaker)
19. oktober 2001–31. desember 2001 Valgerd Svarstad Haugland (kirkesaker)

Se videre under Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Opprettet 29. oktober 1948 som Kommunal- og arbeidsdepartementet; 1990–1992 Kommunaldepartementet; navn fra 1. januar 1998 var Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Dato Minister
20. desember 1948 Ulrik Olsen
1. september 1958 Andreas Zeier Cappelen
4. februar 1963 Oskar Skogly
28. august 1963 Bjarne Lyngstad
25. september 1963 Jens Haugland
12. oktober 1965 Helge Lunde Seip
29. august 1970 Helge Rognlien
17. mars 1971 Odvar Nordli
18. oktober 1972 Johan Skipnes
16. oktober 1973 Leif Jørgen Aune
11. januar 1978 Arne Nilsen
8. oktober 1979 Inger Louise Valle
3. oktober 1980 Harriet Andreassen
14. oktober 1981 Arne Rettedal
9. mai 1986 Leif Haraldseth
18. februar 1987 William Engseth
13. juni 1988 Kjell Borgen

Kommunaldepartementet

Dato Minister
16. oktober 1989 Johan J. Jakobsen
3. november 1990 Kjell Borgen

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Dato Minister
4. september 1992 Gunnar Berge
25. oktober 1996 Kjell Opseth

Kommunal- og regionaldepartementet

Dato Minister
17. oktober 1997 Ragnhild Queseth Haarstad
16. mars 1999 Odd Roger Enoksen
17. mars 2000 Sylvia Brustad
19. oktober 2001 Erna Solberg
17. oktober 2005 Åslaug Marie Haga
21. september 2007 Magnhild Meltveit Kleppa
20. oktober 2009 Liv Signe Navarsete

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra 2014 er navnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fra 2021 er tittelen Kommunal- og distriktsdepartementet.

Dato Minister
16. oktober 2013 Jan Tore Sanner
17. januar 2018 Monica Mæland
22. januar 2019 Nikolai Astrup (digitaliseringsminister)
24. januar 2020 Nikolai Astrup
24. januar 2020 Linda Cathrine Hofstad Helleland (distrikts- og digitaliseringsminister)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Offisielt navn fra 2022.

Dato Minister
14. oktober 2021 Bjørn Arild Gram
12. april 2022 Sigbjørn Gjelsvik
16. oktober 2023 Erling Sande

Kulturdepartementet

Opprettet 1. januar 2010, 2002–2009 Kultur- og kirkedepartementet, opprettet 1. januar 1982 som Kultur- og Vitenskapsdepartementet. Omorganisert 1. januar 1990 til Kirke- og Kulturdepartementet; 1. januar 1991 Kulturdepartementet, fra 1. januar 2002 Kultur- og kirkedepartementet.

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Dato Minister
14. oktober 1981 Lars Roar Langslet
9. mai 1986 Hallvard Bakke

Kirke- og kulturdepartementet

Dato Minister
16. oktober 1989 Eleonore Bjartveit

Kulturdepartementet

Dato Minister
3. november 1990 Åse Kleveland
25. oktober 1996 Turid Birkeland
17. oktober 1997 Anne Enger Lahnstein
8. oktober 1999 Åslaug Marie Haga
17. mars 2000 Ellen Horn

Kultur- og kirkedepartementet

Dato Minister
19. oktober 2001 Valgerd Svarstad Haugland
17. oktober 2005 Trond Giske

Kulturdepartementet

Fra 2018 Kultur- og likestillingsdepartementet.

Dato Minister
20. oktober 2009 Anniken Huitfeldt
21. september 2012 Hadia Tajik
16. oktober 2013 Thorhild Widvey
16. desember 2015 Linda Cathrine Hofstad Helleland
17. januar 2018 Trine Skei Grande
24. januar 2020 Abid Raja
14. oktober 2021 Anette Trettebergstuen
28. juni 2023 Lubna Jaffery

Kunnskapsdepartementet

Iselin Nybø
Iselin Nybø (V), minister for forskning og høyere utdanning, senere næringsminister i Erna Solbergs regjering.
Av /Næringsdepartementet.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Opprettet 1. januar 2006. I 2002–2006 ble det kalt Utdannings- og forskningsdepartementet.

Dato Minister
19. oktober 2001 Kristin Clemet
17. oktober 2005 Øystein Djupedal
18. oktober 2007 Bård Vegar Solhjell (barnehage- og skolesaker)
18. oktober 2007 Tora Aasland (saker om høyere utdanning og forskning)
20. oktober 2009 Kristin Halvorsen (barnehage- og opplæringssaker)
23. mars 2012 Kristin Halvorsen (hele departementet)
16. oktober 2013 Torbjørn Røe Isaksen
17. januar 2018 Jan Tore Sanner (kunnskapsminister)
17. januar 2018 Iselin Nybø (forsknings- og høyere utdanningsminister)
24. januar 2020 Trine Skei Grande (kunnskaps- og integreringsminister)
24. januar 2020 Henrik Asheim (forsknings- og høyere utdanningsminister)
13. mars 2020 Guri Melby (kunnskaps- og integreringsminister)
14. oktober 2021 Tonje Brenna (kunnskaps- og integreringsminister)
14. oktober 2021 Ola Borten Moe (forsknings- og høyere utdanningsminister)
4. august 2023 Sandra Borch (forsknings- og høyere utdanningsminister)
16. oktober 2023 Kari Nessa Nordtun (kunnskaps- og integreringsminister)
23. januar 2024

Oddmund Løkensgard Hoel (forsknings- og høyere utdanningsminister)

Landbruks- og matdepartementet

Opprettet 17. februar 1900 som Landbruksdepartementet, nåværende navn fra 2004.

Dato Minister
1. april 1900 Anton Qvam
6. november 1900 Wollert Konow (H)
9. juni 1903 Gunnar Knudsen
22. oktober 1903 Christian Pierre Mathiesen
26. september 1904 Johan Egeberg Mellbye
11. mars 1905 Aasmund Halvorsen Vinje
7. november 1906 Sven Aarrestad
19. mars 1908 Hans Konrad Foosnæs
1. mars 1910 Bernt Holtsmark
20. februar 1912 Erik Enge
31. januar 1913 Gunnar Knudsen
26. april 1919 Håkon Martin Five
21. juni 1920 Gunder Anton Jahren
26. juli 1921 Håkon Martin Five
6. mars 1923 Anders Venger
25. juli 1925 Håkon Martin Five
5. mars 1926 Ole Bærøe
28. januar 1928 Johan Nygaardsvold
15. februar 1928 Hans Jørgensson Aarstad
12. mai 1931 Jon Sundby
25. februar 1932 Ivar Larsen Kirkeby-Garstad
14. mars 1932 Jens Hundseid
3. mars 1933 Håkon Martin Five
20. mars 1935 Hans Ystgaard
25. juni 1945 Einar Frogner
5. november 1945 Kristian Fjeld
6. desember 1947 Olav Berntsen Oksvik (konstituert)
6. mars 1948 Kristian Fjeld
19. november 1951 Rasmus Matias Nordbø
21. januar 1955 Olav Meisdalshagen
14. mai 1956 Harald Johan Løbak
22. april 1960 Einar Joachim Wøhni
28. august 1963 Hans Borgen
25. september 1963 Leif Granli
12. oktober 1965 Bjarne Lyngstad
21. august 1970 Hallvard Eika
17. mars 1971 Thorstein Treholt
18. oktober 1972 Einar Hole Moxnes
16. oktober 1973 Thorstein Treholt
15. januar 1976 Oskar Ingemann Øksnes
14. oktober 1981 Johan Christen Løken
8. juni 1983 Finn Trond Isaksen
4. oktober 1985 Svein Sundsbø
9. mai 1986 Gunhild Øyangen
16. oktober 1989 Anne Petrea Vik
3. november 1990 Gunhild Øyangen
25. oktober 1996 Dag Terje Andersen
17. oktober 1997 Kåre Gjønnes
17. mars 2000 Bjarne Håkon Hanssen
19. oktober 2001 Lars Sponheim
17. oktober 2005 Terje Riis-Johansen
20. juni 2008 Lars Peder Brekk
18. juni 2012 Trygve Slagsvold Vedum
16. oktober 2013 Sylvi Listhaug
16. desember 2015 Jon Georg Dale
31. august 2018 Bård Hoksrud
22. januar 2019 Olaug Bollestad
14. oktober 2021 Sandra Borch
4. august 2023 Geir Pollestad

Lønns- og prisdepartementet

Opprettet 30. juni 1955, nedlagt 8. mai 1972.

Dato Minister
1. august 1955 Gunnar Bråthen
9. april 1959 Gunnar Bøe
1. september 1962 Karl Trasti
18. august 1963 Ole Myrvoll
25. september 1963 Karl Trasti
20. januar 1964 Idar Olav Norstrand
12. oktober 1965 Dagfinn Vårvik
17. mars 1971–8. mai 1972 Olav Gjærevoll

Marinedepartementet

Opprettet 31. mars 1815, nedlagt 3. august 1885 da det ble slått sammen med Armédepartementet til Forsvarsdepartementet.

Dato Minister
1. april 1815 Thomas Fasting
november 1817 Jens Schow Fabricius (konstituert)
desember 1818 Thomas Fasting
mai 1820 Jonas Collett
september 1820 Mathias Otto Sommerhielm
august 1821 Thomas Fasting
august 1824 Poul Christian Holst
16. september 1825 Thomas Fasting
september 1826 Hans Hagerup Falbe
oktober 1827 Thomas Fasting
januar 1830 Nicolai Johan Lohmann Krog
januar 1831 Thomas Fasting
juli 1833 Nicolai Johan Lohmann Krog
september 1834 Thomas Fasting
mai 1836 Nicolai Johan Lohmann Krog
desember 1836 Thomas Fasting
17. oktober 1839 Hans Petersen
juni 1840 Valentin Sibbern
september 1841 Hans Petersen
september 1843 Valentin Sibbern
september 1844 Hans Petersen
22. mars 1845 Herman Heinrich Mejer Foss
16. oktober 1848 Ole Wilhelm Erichsen
14. oktober 1852 Hans Petersen
september 1853 Ole Wilhelm Erichsen
31. mars 1856 Henrik Steffens Hagerup
oktober 1857 Hans Petersen
september 1858 Henrik Steffens Hagerup
28. mai 1859 Hans Petersen
18. august 1860 Ketil Motzfeldt
oktober 1860 Erik Røring Møinichen
september 1861 Ketil Motzfeldt
17. desember 1861 Wolfgang Wenzel Haffner
oktober 1863 Erik Røring Møinichen
oktober 1864 Wolfgang Wenzel Haffner
8. mars 1869 Ole Jacob Broch
august 1871 John Collett Falsen
februar 1872 Ole Jacob Broch
17. juni 1872 Jacob Lerche Johansen
juli 1873 August Christian Manthey
august 1874 Jacob Lerche Johansen
oktober 1877 Jens Holmboe
oktober 1878 Jacob Lerche Johansen
oktober 1881 Jens Holmboe
oktober 1882 Jacob Lerche Johansen
21. mars 1884 Halfdan Lehmann (konstituert)
3. april 1884 Bøicke Johan Rulffs Koren
26. juni 1884–3. august 1885 Johan Sverdrup

Se videre under Forsvarsdepartementet.

Miljøverndepartementet

Tor Halvorsen
Tor Halvorsen (A), miljøvernminister 1973-74, sosialminister 1974-76.
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Gro Harlem Brundtland
Gro Harlem Brundtland (A) som miljøvernminister 1975.
Av /Kraftmuseet.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Opprettet 8. mai 1972. Fra 2014 heter departementet Klima- og miljødepartementet.

Dato Minister
8. mai 1972 Olav Gjærevoll
18. oktober 1972 Trygve Haugeland
5. mars 1973 Helga Gitmark
16. oktober 1973 Tor Halvorsen
6. september 1974 Gro Harlem Brundtland
8. oktober 1979 Rolf Arthur Hansen
14. oktober 1981 Wenche Frogn Sellæg
8. juni 1983 Rakel Surlien
9. mai 1986 Sissel Rønbeck
16. oktober 1989 Kristin Hille Valla
3. november 1990 Thorbjørn Berntsen
17. oktober 1997 Guro Fjellanger
17. mars 2000 Siri Bjerke
19. oktober 2001 Børge Brende
18. juni 2004 Knut Arild Hareide
17. oktober 2005 Helen Bjørnøy
18. oktober 2007 Erik Solheim
23. mars 2012 Bård Vegar Solhjell
16. oktober 2013 Tine Sundtoft
16. desember 2015 Vidar Helgesen
17. januar 2018 Ola Elvestuen
24. januar 2020 Sveinung Rotevatn
14. oktober 2021 Espen Barth Eide
16. oktober 2023 Andreas Bjelland Eriksen

Moderniseringsdepartementet

Opprettet 1. oktober 2004, nedlagt 1. januar 2006, se ovenfor under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Næringsdepartementet

Opprettet 1. januar 1988, slått sammen med Olje- og energidepartementet 1. januar 1993 til Nærings- og energidepartementet, nedlagt 1997. Funksjonene er ivaretatt av det gjenopprettede Olje- og energidepartementet og det nyopprettede Nærings- og handelsdepartementet.

Dato Minister
9. mai 1986 Finn Kristensen1
16. oktober 1989 Petter Johan Thomassen
3. november 1990 Ole Knapp

Nærings- og energidepartementet

Dato Minister
4. september 1992 Finn Kristensen
7. oktober 1993–25. oktober 1996 Jens Stoltenberg

1Industriminster til 1. januar 1988. Se videre under Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Nærings- og handelsdepartementet

Jan Christian Vestre
Jan Christian Vestre (AP), næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering 2021-
Av /Nærings- og fiskeridepartementet.
Lisens: CC BY NC ND 2.0

Opprettet 1. januar 1997.

Dato Minister
24. januar 1994 Grete Knudsen1
17. oktober 1997 Lars Sponheim
17. mars 2000 Grete Knudsen
19. oktober 2001 Ansgar Gabrielsen
18. juni 2004 Børge Brende
17. oktober 2005 Odd Eriksen
29. september 2006 Dag Terje Andersen
20. juni 2008 Sylvia Kristin Brustad
20. oktober 2009 Trond Giske
Fra 2014 Nærings- og fiskeridepartementet; her er næringsministrene oppført. For fiskeriministre, se ovenfor under Fiskeridepartementet
16. oktober 2013 Monica Mæland
17. januar 2018 Torbjørn Røe Isaksen
24. januar 2020 Iselin Nybø
14. oktober 2021 Jan Christian Vestre
19. april 2024 Cecilie Myrseth

1Handelsminister i Utenriksdepartementet til 1. januar 1997

Olje- og energidepartementet

Opprettet 11. januar 1978; nedlagt 1. januar 1993 og gjenopprettet 1. januar 1997. Fra 2024 heter departementet Energidepartementet.

Dato Minister
11. januar 1978 Bjartmar Gjerde
3. oktober 1980 Arvid Johanson
14. oktober 1981 Vidkunn Hveding
8. juni 1983 Kåre Kristiansen
9. mai 1986 Arne Øien
16. oktober 1989 Eivind Reiten
3. november 1990 Finn Kristensen

til 4. september 1992, se ovenfor under Næringsdepartementet

25. oktober 1996 Grete Faremo
18. desember 1996 Ranveig Frøiland
17. oktober 1997 Marit Arnstad
17. mars 2000 Olav Akselsen
19. oktober 2001 Einar Steensnæs
18. juni 2004 Thorhild Widvey
17. oktober 2005 Odd Roger Enoksen
21. september 2007 Åslaug Marie Haga
20. juni 2008 Terje Riis-Johansen
4. mars 2011 Ola Borten Moe
16. oktober 2013 Tord Lien
20. desember 2016 Terje Søviknes
31. august 2018 Kjell-Børge Freiberg
18. desember 2019 Sylvi Listhaug
24. januar 2020 Tina Bru
14. oktober 2021 Marte Mjøs Persen
7. mars 2022 Terje Aasland

Planleggings- og samordningsdepartementet

Se ovenfor, under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Provianteringsdepartementet

Opprettet 2. juli 1916, nedlagt 20. oktober 1922.

Dato Minister
2. juli 1916 Oddmund Jakobsen Vik
november 1917 Birger Stuevold-Hansen
26. februar 1919 Håkon Martin Five
21. juni 1920 Johan Hentik Rye Holmboe
22. juni 1921–30. oktober 1922 Rasmus Olai Mortensen

Revisjonsdepartementet

Peter Motzfeldt
Peter Motzfeldt var vår første revisjonsminister.
Av /Stortinget.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Opprettet 23. juli 1822, nedlagt 1. juli 1918.

Dato Minister
23. juli 1822 Peter Motzfeldt
21. mai 1824 Hans Hagerup Falbe
mai 1825 Peter Motzfeldt
november 1828 Hans Hagerup Falbe
november 1829 Peter Motzfeldt
juni 1831 Nicolai Johan Lohmann Krog
31. januar 1832 Valentin Sibbern
august 1832 Peter Motzfeldt
september 1834 Valentin Sibbern
mai 1835 Peter Motzfeldt
mai 1837 Nicolai Johan Lohmann Krog
mars 1838 Oluf Schouboe
juni 1839 Nicolai Johan Lohmann Krog
september 1841 Oluf Schouboe
september 1842 Nicolai Johan Lohmann Krog
september 1845 Valentin Sibbern
oktober 1846 Nicolai Johan Lohmann Krog
november 1848 Valentin Sibbern
september 1849 Nicolai Johan Lohmann Krog
oktober 1850 Jørgen Herman Vogt
september 1851 Nicolai Johan Lohmann Krog
15. januar 1855 Erik Røring Møinichen
juni 1855 Christian Zetlitz Bretteville
30. april 1856 August Christian Manthey
september 1856 Jørgen Herman Vogt
16. desember 1858 Christian Birch-Reichenwald
juli 1859 Hans Petersen
17. desember 1861 Frederik Stang
juni 1868 Erik Røring Møinichen
oktober 1869 Frederik Stang
6. august 1873 Jacob Aall jr.
13. juni 1879 Christian Selmer
13. oktober 1879 Christian Jensen
22. desember 1880 Christian Homann Schweigaard
oktober 1882 Ole Andreas Bachke
3. april 1884 Christian Homann Schweigaard
16. juli 1884 Birger Kildal
juli 1886 Jakob Liv Rosted Sverdrup
5. mars 1888 Lars Knutson Liestøl
23. februar 1889 Peter Olrog Schjøtt
13. juli 1889 Emil Stang
6. mars 1891 Hans Hein Theodor Nysom
28. november 1891 Thomas von Westen Engelhart
juli 1892 Jacob Otto Lange
2. mai 1893 Emil Stang
7. september 1894 Ole Andreas Furu
27. april 1895 Johannes Winding Harbitz
14. oktober 1895 Fredrik Stang Lund
26. november 1896 Harald Smedal
27. mars 1897 Olaj Johan Olsen
5. juni 1897 Harald Smedal
17. februar 1898 Johannes Steen
29. februar 1900 Anton Qvam
3. november 1900 Wollert Konow (H)
9. juni 1903 Otto Albert Blehr
22. oktober 1903 Birger Kildal
25. mars 1904 Christian Michelsen
1. september 1904 Benjamin Vogt
7. juni 1905 Harald Bothner
3. november 1905 Gunnar Knudsen
27. november 1905 Christian Michelsen
28. oktober 1907 Sven Aarrestad
19. mars 1908 Gunnar Knudsen
2. februar 1910 Wollert Konow (SB)
20. februar 1912 Jens Kristian Bratlie
31. januar 1913–1. juli 1918 Gunnar Knudsen

Samferdselsdepartementet

Opprettet 22. februar 1946.

Dato Minister
22. februar 1946 Nils Langhelle
5. januar 1952 Jakob Martin Pettersen
22. januar 1955 Kolbjørn Sigurd Verner Varmann
22. april 1960 Trygve Bratteli
28. august 1963 Lars Leiro
25. september 1963 Trygve Bratteli
20. januar 1964 Erik Himle
12. oktober 1965 Håkon Kyllingmark
16. mars 1971 Reiulf Steen
17. oktober 1972 John Austrheim
16. oktober 1973 Annemarie Røstvik Lorentzen
15. januar 1976 Ragnar Karl Viktor Christiansen
11. januar 1978 Asbjørn Jordahl
8. oktober 1979 Ronald Bye
14. oktober 1981 Inger Koppernæs
8. juni 1983 Johan J. Jakobsen
9. mai 1986 Kjell Borgen
13. juni 1988 William Engseth
16. oktober 1989 Lars Gunnar Lie
3. november 1990 Kjell Opseth
25. oktober 1996 Sissel Rønbeck
17. oktober 1997 Odd Einar Dørum
15. mars 1999 Dag Jostein Fjærvoll
17. mars 2000 Terje Moe Gustavsen
19. oktober 2001 Torild Skogsholm
17. oktober 2005 Liv Signe Navarsete
20. oktober 2009 Magnhild Meltveit Kleppa
18. juni 2012 Marit Arnstad
16. oktober 2013 Ketil Solvik-Olsen
31. august 2018 Jon Georg Dale
24. januar 2020 Knut Arild Hareide
14. oktober 2021 Jon-Ivar Nygård

Skipsfartsdepartementet opprettet 1. oktober 1942, nedlagt 5. november 1945 og oppgavene overført til det daværende Handelsdepartementet.

Dato Minister
1. oktober 1942 Arne Sunde
2. juni 1945–5. november 1945 Tor Skjønsberg

Sosialdepartementet

Johan Castberg
Johan Castberg (V), Norges første sosialminister.
Av /Oslo museum.
Sonja Ludvigsen
Sonja Ludvigsen (A), sosialminister 1973-74.
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Rakel Seweriin
Rakel Seweriin (A), sosialminister 1953-1955 i Oscar Torps regjering.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

3. juni 1913 ble navnet Departementet for handel, sjøfart og industri endret til Departementet for sociale saker, handel, industri og fiskeri. Dette departementet ble delt 28. juni 1916 og et nytt Handels- og sjøfartsdepartement ble opprettet. Fra 1992 hadde departementet to statsråder, sosialminister og helseminister. I 1993–2001 het departementet Sosial- og helsedepartementet. Fra 2004 ble funksjonene overtatt av Arbeids- og sosialdepartementet, fra 2006 kalt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. For helseministre, se ovenfor under Helse- og omsorgsdepartementet.

Dato Minister
31. januar 1913 Johan Castberg
21. april 1914 Kristian Friis Petersen
28. juli 1916 Lars Kristian Abrahamsen
26. februar 1919 Paal Olav Berg
21. juni 1920 Odd Sverressøn Klingenberg
22. juni 1921 Lars Oftedal
31. oktober 1922 Rasmus Olai Mortensen
6. mars 1923 Odd Sverressøn Klingenberg
25. juli 1925 Lars Oftedal
5. mars 1926 Peter Andreas Morell
28. januar 1928 Alfred Madsen
15. februar 1928 Torjus Værland
12. mai 1931 Jakob Nilsson Vik
3. mars 1933 Ole Nikolai Strømme
28. oktober 1933 Trygve Utheim
20. mars 1935 Kornelius Bergsvik
13. november 1936 Oscar Torp
1. juli 1939 Sverre Eilertsen Støstad
25. juni 1945 Sven Oftedal
18. mai 1948 Aaslaug Aasland
2. november 1953 Rakel Seweriin
1. august 1955 Gudmund Harlem
18. februar 1961 Olav Bruvik
4. februar 1963 Olav Gjærevoll
28. august 1963 Kjell Bondevik
25. september 1963 Olav Gjærevoll
12. oktober 1965 Egil Aarvik
17. mars 1971 Odd Højdahl
18. oktober 1972 Bergfrid Fjose
16. oktober 1973 Sonja Ludvigsen
6. september 1974 Tor Halvorsen
15. januar 1976 Ruth Anlaug Ryste
8. oktober 1979 Arne Nilsen
14. oktober 1981 Leif Arne Heløe
9. mai 1986 Tove Strand Gerhardsen
16. oktober 1989 Wenche Frogn Sellæg
3. november 1990 Tove Veierød
4. september 1992 Grete Knudsen
24. januar 1994 Hill-Marta Solberg
17. oktober 1997 Magnhild Meltveit Kleppa
17. mars 2000 Guri Helene Ingebrigtsen
19. oktober 2001 Ingjerd Schou
18. juni 2004–høsten 2004 Dagfinn Høybråten

Se videre under Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Opprettet 1. januar 1990, nedlagt 1. januar 1991, se under Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet; gjenopprettet 1. januar 2002, nedlagt 1. januar 2006, se ovenfor under Kunnskapsdepartementet.

Utenriksdepartementet

Jørgen Løvland
Jørgen Løvland var Norges første utenriksminister.
Av /Norsk Folkemuseum.

Opprettet 15. juni 1905. Listen omfatter utenriksministre; se også nedenfor for bistandsministre/utviklingsministre. For andre statsråder i Utenriksdepartementet, se ovenfor under Handelsdepartementet.

Dato Minister
15. juni 1905 Jørgen Gunnarson Løvland
19. mars 1908 Wilhelm Christopher Christophersen
2. februar 1910 Johannes Irgens
31. januar 1913 Nils Claus Ihlen
21. juni 1920 Christian Fredrik Michelet
22. juni 1921 Arnold Christopher Ræstad
31. mai 1922 Johan Ludwig Mowinckel
6. mars 1923 Christian Fredrik Michelet
25. juli 1924 Johan Ludwig Mowinckel
5. mars 1926 Ivar Lykke
28. januar 1928 Edvard Bull
15. februar 1928 Johan Ludwig Mowinckel
12. mai 1931 Birger Braadland
3. mars 1933 Johan Ludwig Mowinckel
20. mars 1935 Halvdan Koht
21. februar 1941 Trygve Lie
2. februar 1946 Halvard Lange
28. august 1963 Erling Wikborg
25. september 1963 Halvard Lange
12. oktober 1965 John Lyng
22. mai 1970 Svenn Thorkild Stray
17. mars 1971 Andreas Zeier Cappelen
18. oktober 1972 Dagfinn Vårvik
16. oktober 1973 Knut Frydenlund
14. oktober 1981 Svenn Thorkild Stray
9. mai 1986 Knut Frydenlund
9. mars 1987 Thorvald Stoltenberg
16. oktober 1989 Kjell Magne Bondevik
3. november 1990 Thorvald Stoltenberg
2. april 1993 Johan Jørgen Holst
24. januar 1994 Bjørn Tore Godal
17. oktober 1997 Knut Vollebæk
17. mars 2000 Thorbjørn Jagland
19. oktober 2001 Jan Petersen
17. oktober 2005 Jonas Gahr Støre
21. september 2012 Espen Barth Eide
16. oktober 2013 Børge Brende
20. oktober 2017 Ine Marie Eriksen Søreide
14. oktober 2021 Anniken Huitfeldt
16. oktober 2023 Espen Barth Eide

Utviklingsministre

Fra 1. januar 1984 til 1. januar 1990 var statsråden statsråd i Departementet for utviklingshjelp. Siden har statsråden vært knyttet til Utenriksdepartementet med varierende tittel.

Dato Minister
17. juni 1983 Reidun Brusletten
9. mai 1986 Vesla Gunvor Vetlesen
13. juni 1988 Kirsti Kolle Grøndahl

Bistandsminister

Dato Minister
16. oktober 1989 Tom Eric Vraalsen
3. november 1990 Grete Faremo
4. september 1992 Kari Nordheim-Larsen

Statsråd for menneskerettigheter og utvikling

Dato Minister
17. oktober 1997 Hilde Frafjord Johnson

Bistandsminister

Dato Minister
17. mars 2000 Anne Kristin Sydnes

Utviklingsminister

Posten som utviklingsminister ble avviklet 16. oktober 2013 og gjenopprettet 17. januar 2018.

Dato Minister
19. oktober 2001 Hilde Frafjord Johnson
17. oktober 2005 Erik Solheim
23. mars 2012 Heikki Holmås (til 16. oktober 2013)
17. januar 2018 Nikolai Astrup
22. januar 2019 Dag Inge Ulstein
14. oktober 2021 Anne Beathe Tvinnereim

Statsråder uten portefølje

Anders Fjelstad
Nygaardsvolds eksilregjering i London hadde medlemmer også fra opposisjonspartiene. Anders Fjelstad var Bondepartiets representant.
Av /Riksarkivet.
Lisens: CC BY 2.0

I den norske eksilregjering 1940–1945

Dato Minister
22. april 1940–5. juni 1942 Johan Ludwig Mowinckel
22. april 1940–2. mai 1941 Jakob Nilsson Vik1
22. april 1940–25. juni 1945 Sven Nielsen
7. juni 1940–8. oktober 1943 Anders Fjelstad
7. juni 1940–25. juni 1945 Arne Sunde
19. september 1941–25. juni 1945 Paul Ernst Wilhelm Hartmann

1Vik oppholdt seg i Sverige og deltok ikke i regjeringsarbeidet. Utnevnelsen ble annullert i mai 1941.

I samlingsregjeringen 25. juni–5. november 1945

Dato Minister
25. juni–5. november 1945 Conrad Bonnevie-Svendsen (ansvar for kirkesaker)
25. juni–5. november 1945 Kirsten Hansteen (i sosialdepartementet)
25. juni–5. november 1945 Hans Julius Gabrielsen (ansvar for gjenreisingen av Finnmark)

For flyktninge- og fangespørsmål

Aaslaug Aasland
Aaslaug Aasland, konsultativ statsråd for flyktninge- og fangespørsmål i Gerhardsens første arbeiderpartiregjering, senere sosialminister.
Av /Oslo Museum.
Dato Minister
5. november 1945–20. desember 1948 Aaslaug Aasland

For gjenreisningen av Finnmark

Dato Minister
5. november 1945–30. juni 1948 Peder Holt

For havrett og fiskerigrenser

Dato Minister
27. september 1974–1. januar 1979 Jens Evensen

For samordnet langtidsplanlegging

Dato Minister
1. januar 1980–14. oktober 1981 Per Kleppe

Samordningsminister ved Statsministerens kontor

Dato Minister
20. oktober 2009–16. oktober 2013 Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Statsråd ved Statsministerens kontor

Med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, samt stabssjef.

Dato Minister
16. oktober 2013–16. desember 2015 Vidar Helgesen

Statsråd i utenriksdepartementet

Med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

Dato Minister
16. desember 2015 Elisabeth Aspaker
20. desember 2016 Frank Bakke-Jensen
20. oktober 2017–17. januar 2018 Marit Berger Røsland

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg